EU PROJEKAT ,,AKTIVNE OCD U RAZVOJU MEDIJSKIH POLITIKA“

Trajanje projekta:  09. januar 2023 – 09. jul 2024. godine

Ukupna vrijednost projekta:  139,410.30 EUR

Evropska unija ko-finansira: 118,498.75 EUR

Partner na projektu: Medijska asocijacija jugoistočne Evrope

Opšti cilj projekta:

Jačanje uloge i doprinosa OCD u kvalitetnom donošenju odluka u procesu evropskih integracija u oblasti medijskih sloboda i pluralizma;

Specifični cilj projekta:

Povećane sposobnosti OCD da prate i aktivno učestvuju u reformskim procesima u oblasti slobode medija;

Očekivani rezultati:

 • Poboljšan kvalitet metodologije za praćenje sprovođenja javnih politika u oblasti medija;
 • Unapređeni kapaciteti OCD koje se bave medijskim pitanjima za praćenje javnih politika u oblasti medija;
 • Poboljšano informisanje građana o javnim politikama u oblasti medija;
 • Unapređena saradnja između OCD i institucija javnog sektora u oblasti praćenja javnih politika u oblasti medija

Planirane aktivnosti:

 • Priprema monitoring matrice za praćenje javnih politika u oblasti medija;
 • Izrada Izvještaja o povoljnom ambijentu za medije u Crnoj Gori;
 • Organizovanje konferencija o podsticajnom okruženju za medije u Crnoj Gori;
 • Organizacija obuke OCD koje se bave medijskim pitanjima za praćenje obaveza u pregovaračkom poglavlju 10;
 • Organizacija obuke za OCD koje se bave medijskim pitanjima na temu praćenja javnih politika u oblasti medija;
 • Organizovanje obuke OCD koje se bave medijskim pitanjima za izradu političkih dokumenata i kampanja javnog zagovaranja;
 • Realizacija informativne kampanje na TV stanicama;
 • Realizacija Informativne kampanje na društvenim mrežama;
 • Organizacija obuke građana za kontrolu profesionalnog rada medija;
 • Potpisivanje memoranduma o saradnji sa Ministarstvom kulture i medija

Bh Finansira Evropska Unija Pos