MEDIA CENTAR MOLI RTCG DA MAKAR MALO UOZBILJI SVOJ RAD

Media centar moli RTCG da makar malo uozbilji rad i izbjegne svakodnevne greške, od kojih je sinoćnja u toku emitovanja izvještaja o komemoraciji na Cetinju u Dnevniku 2 bila najbolnija.

Očigledno je potrebno uvesti nove procedure kojima će biti osigurano da zaposleni koji direktno učestvuju u kreiranju i emitovanju programskih sadržaja odgovornije rade svoj posao i da se zabrane sve radnje koje mogu dovesti do grubih profesionalnih propusta.

Ni nakon više obećanja i najava Savjeta RTCG da će izaći na kraj sa neozbiljnostima i propustima u emitovanju programskih sadržaja, nije se desilo ništa, niti je bilo ikakvih sankcija prema menadžmentu i uredništvu. Media centra očekuje sankcije za direktno odgovorne za učinjeni grubi propust, ali ne očekujemo da će generalni direktor RTCG i direktorica TVCG podnijeti ostavke jer se oni uklapaju u društveni prosjek nerazumijevanja uloge najodgovorijih ljudi u institucijama.

Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra