Potreban inspekcijski nadzor u vezi imenovanja v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica

Media centar (MC) je pozvao Upravu za inspekcijske poslove/Odsjek za inspekciju rada da  provjeri zakonitost postupka zapošljavanja Vladimira Otaševića na dužnost v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica.

Savjet ovog lokalnog javnog emitera je 12. decembra donio odluku o imenovanju v.d. izvršnog direktora, koja, prema mišljenju MC, nije zakonita. Član 18 Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica, propisuje (u novom članu 48a) da “u slučaju ostavke ili razrješenja izvršnog direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti iz reda zaposlenih u Društvu koji ispunjavaju uslove za izvršnog direktora i daju pisanu saglasnost za imenovanje.”

Prema dostupnim informacijama, Savjet RTV Podgorica nije dobio evidenciju osoba koje već rade u RTV Podgorica a koje ispunjavaju uslove, niti su zaposleni pozvani da se prijave za obavljanje dužnosti v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica i dostave potrebu dokuentaciju.

Pošto je u istom članu pomenute Odluke navedeno šta treba uradili “ako u Društvu nema zaposlenih iz stava 1 ovog člana”, bilo je potrebno raspisati javni konkurs, ali Savjet RTV Podgorica to nije učinio iz njima poznatih razloga. Ostalo je nepoznato kako su se i na osnovu koje procedure na neraspisani konkurs javili Vladimir Otašević i Andrijana Kadija i na osnovu čega je Savjet mogao donijeti odluku.

Za MC je sporno i to kako je Savjet procijeni da Vladimir Otašević ima odgovarajuće iskustvo

na upravljačim pozicijama u oblastima relevantnim za obavljanje djelatnosti. Da li je za obavljanje funkcije direktora RTV Podgorica relevantno iskustvo u oblasti rada NVO ili je kandidat trebao da ima iskustvo upravljanja u radio ili tv emiteru pošto pretenduje na takvu dužnost?

MC je zaključio da prilikom imenovanja Vladimira Otaševića nije poštovan član 16 Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica. Ovaj član jasno propisuje da “za izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje u skladu sa zakonom i članom 29 ove odluke ne može biti član Savjeta.” A član Savjeta ne može biti neko čiji su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri  “vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i/ili lica koja imaju pravni interes u pravnim licima, koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu video zapisa, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama.”

Poštovanje pomenutog člana 16 bilo je dovoljno da Savjet u startu eliminiše Vladimira Otaševića kao kandidata, jer je njegova supruga vlasnica 90% Montenegro Press Company doo (portal PRESS, podaci dostupni na linku: https://press.co.me/impressum/), koji se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja.

MC se nada da će Uprava za inspekcijeske poslove/Odsjek za inspekciju rada iskoristiti zakonom propisane nadležnosti i izvršiti nadzor postupka izbora izvršnog direktora RTV Podgorica.

Za Media centar
Dragoljub Vuković, predsjednik Skupštine MC