Prigovor AEM na rad privrednog društva “Nova M doo”

Agencija za elektronske medije Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
81000 Podgorica
Crna Gora

Podgorica, 8. avgust 2020. godine

Na osnovu člana 144 Zakona o elektronskim medijima, Media centar podnosi

P R I G O V O R

na rad privrednog društva “Nova M doo”-emitera televizijskog programa ‘’Nova M’’ povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji ‘’Centralni dnevnik’’ dana 7.08.2020. godine.

Zbog:

-kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”,

-kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o dogadjajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima)

-kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti

-kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

Obrazloženje

U emisiji Centralni Dnevnik Nove M televizije, emitovane 7. avgusta 2020. godine u 18.00 časova objavljen je prilog u kome su detaljno navedene informacije o preporukama koje je usvojila Državna izborna komisija (DIK), anketirani su građani, ali je potpuno ignorisana ozbiljna i oštra kritika koja je od strane stručnjaka i nevladinih organizacija izrečena na račun dokumenta koji je usvojio DIK, o čemu su izvještavali ostali mediji.

U emisiji Centralni Dnevnik je samo objavljena reakcija vladajuće Demokratske partije socijalista na preporuke DIK-a, iako je istoga dana na njih kritički reagovalo više opozicionih političkih subjekata ( Koalicija ‘Crno na bijelo’, SDP, Demokratska Crna Gora…) od kojih su neki tražili ostavke članova DIK-a.

Neobjavljivanjem kritičkih stavova relevatnih izvora o jednom važnom dokumentu uoči parlamentarnih i lokalnih izbora, kome se osporava ustavnost čak i od strane onih koji su ga usvojili (DIK) suprotno je interesu javnosti, koja, prema Pravilniku o programskim standardima u elektronskim medijima, treba “da raspolaže informacijama o pitanjima i događajima od opšteg društvenog značaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti, otkrivanje i objelodanjivanjekrivičnih djela, sprječavanje obmanjivanja javnosti, razotkrivanje nekompetentnosti ili korupcije u javnoj službi”.

Imajući u vidu da su preporuke DIK-a dovele do suprotstavljenih stavova u društvu, izvještavanje o njime je podrazumijevalo da se poštuje pravilo druge strane. To pravilo je u

Pravilniku o programskim standardima u elektronskim medijima definisano kao “obaveza elektronskih medija da kod izvještavanja o pitanjima ili pojavama koje uključuju sukob bilo koje vrste, svim stranama koje su uključene u raspravu pruži mogućnost da u polemiciučestvuju na ravnopravan način”. Televizija Nova M se ignorisanjem brojnih kritičkih mišljenja o dokumentu koji je usvojio DIK grubo ogriješila o pravilo druge strane.

U članu 8 pomenutog Pravilnika, propisano je “u proizvodnji informativnih programa, elektronski mediji su dužni da poštuju načela objektivnosti, nepristrasnosti, blagovremenosti, tačnosti, zabrane diskriminacije, slobode objavljivanja komentara i primjene pravila drugestrane”, kao i da “događaji se moraju vjerno prikazati, a različiti pristupi i mišljenja biti profesionalno i korektno zastupljeni”.

U ime podnosioca:

Goran Đurović
br.tel: 067 324 555
e-mail: media@mediacentar.me
gorandjurovic.mne@gmail.com