Prigovor Media centra Komisiji za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca RTCG

Nijesu predstavljene okolnosti i argumenti na koje ukazuju opozicione partije i mediji koji se bave ovom aferom Možura

U Dnevniku 2, emitovanom 14.08.2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG objavljivanjem izjave predsjednika Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS) u vezi sa aferom Možura, bez uključivanja predstavnika subjekata čija je izjava bila povod za reakciju predsjednika.

U najavi priloga se kaže: “Crna Gora projektom izgradnje vjetroelektrana na Možuri nije ništa izgubila, naprotiv, dobila je, izjavio je predsjednik Milo Đukanović.” U prilogu Đukanović pojašnjava sa koliko se subvencionira proizvedena struja na godišnjem nivou (oko 5 miliona eura godišnje, što za 12 godina iznosi 60 miliona eura), a da je obaveza investitora da nakon remonta postrojenja (nakon 12 godina korišćenja) preda državi objekat koji košta, kako misli predsjednik, 78 miliona eura. Novinarka TVCG, Drašković, nije pitala predsjednika da pojasani koja je to ekonomska logika da se uloži u projekat ako unaprijed znate da ćete na njemu izgubiti 18 miliona eura.

Zar upravo ovo objašnjenje ne ukazuje na moguću korupciju?

U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na KREDIBILITET (“Informativni programi moraju tačno da prenose događaje, podatke i izjave, omogućavajući gledaocima i slušaocima da sami formiraju stavove. Novinari i urednici su odgovorni ne samo za ono što objave već i za ono što prešute a od interesa je za javnost.”).

U osporenom izvještaju došlo je do kršenja i profesionalnog standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova.”).

U prilogu nijesu predstavljene okolnosti, argumenti na koje ukazuju
opozicione partije i mediji koji se bave ovom aferom. Ni u prilozima prethodno objavljenim povodom ove afere nisu saopšteni podaci o firmama, transkacijama, izjavama sina ubijene novinarke sa Malte, podaci do kojih je došlo tužilaštvo na Malti, izjave opozicionih partija u vezi sa ovom aferom. Bez cjelovitog prikazivanja podataka u vezi sa vjetroelektranom na Možuri, gledaoci neće moći sami na osnovu objektivnih informacija da formiraju stav, a uloga RTCG jeste upravo da im to omogući.