Prigovor

Agencija za elektronske medije Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9

81000 Podgorica

Crna Gora

Podgorica, 5. avgust 2020. godine

Na osnovu člana 144 Zakona o elektronskim medijima, Media centar podnosi

P R I G O V O R

na rad privrednog društva “Nova M doo”-emitera televizijskog programa ‘’Nova M’’ povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji ‘’Centralni dnevnik’’ dana 4.08.2020. godine.

Zbog:

-kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”,

-kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o dogadjajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima)

-kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti

-kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

Obrazloženje:

U emisiji ‘Centralni dnevnik’ televizije Nova M, emitovanoj 4. avgusta u 18.00 časova, objavljen je tematski prilog u kome se govori o tome koliko su potrošili poslanici opozicionih poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore. Prilog je emitovan u danu kada je isticao zakonski rok za podnošenje izbornih listi za učešće na parlamentanihm izborima 30. avgusta.

Tema trošenja novca je obrađena iz ugla koji je sugerisao da su poslanici opozicije trošili novac, iako ga nijesu zaradili, jer su neki bojkotovali Skupštinu protekle četiri godine, a neki izvjesno vrijeme, te da to nije bio pošten odnos prema biračima.

Iako se radi o veoma kontroverznoj temi, o njoj je u prilogu govorio samo poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednik Administrativnog odbora Skupštine Ljuiđ Škrelja, čime je prekršeno pravilo druge strane, koje propisuje obavezu elektronskim medijima”da kod izvještavanja o pitanjima ili pojavama koje uključuju sukob bilo koje vrste, svim stranama koje su uključene u raspravu pružimogućnost da u polemici učestvuju na ravnopravan način”. (Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima).

U prilogu je prekršeno i načelo nepristrasnosti, koje propisuje obavezu elektronskih medija “da činjenično izvještavanje jasno odvoji od stava, mišljenja ili komentara, pri čemu lično uvjerenje i mišljenje urednika i novinara ne smiju da diskriminatorno utiču na izbor teme i način njenog predstavljanja”. Diskriminatorno je postupljeno kada se medij fokusirao isključivo na pitanje trošenja novca od strane opozicionih poslaničkih klubova, odnosno partija, i jedino taj aspekt izdvojio kao bitan za kritičko procjenjivanje. “Činjenično izvještavanje”, na koje upućuje načelo nepristrasnosti, obavezuje medij da navede sve činjenice koje su relevantne za pitanje djelimičnog ili potpunogm opozicionogbojkotovanja Skupštine i da ih stavi u pravilan kontekst, što nije učinjeno.

U prilogu je prekršeno i načelo objektivnosti, koje obavezuje elektronski medij da “u informativnim programima svako stanovište predstave na objektivan način, bez uređivačkih intervencija i komentara kojima bi se favorizovala jedna strana, ili neistinito predstavio predmet informativnog sadržaja”. U prilogu je jasno favorizovana strana vlasti, koja, kroz mišljenje poslanika Škrelje, kritički jednostrano ocjenjuje ponašanje opozicije, dok je stanovište onoga o kome se u prilogu govori sasvim zanemareno.

U osporenom prilogu krši se član 11 Pravilnika stav 1 koji propisuje: “Programski sadržaji, a naročito informativno-politički i programi o tekućim događajima moraju biti pravični i izbalansirani, što se postiže objavljivanjem suprotstavljenih stavova, bilo u istom programu ili u nizu drugih programa, koji predstavljaju cjelinu u obradi određene tematike..” U osporenom prilogu nije objavljen suprotstavljeni stav predstavnika opoziconih stranaka.

U Podgorici,5.08.2020.godine

U ime podnosioca:
Goran Đurović
br.tel: 067 324 555
e-mail: media@mediacentar.me
gorandjurovic.mne@gmail.com