Za premijerov politički marketing Dnevnik 2 nije pogodan

Prigovor Media centra Komisiji za predstavke i pigovore slušalaca i gledalaca RTCG

U Dnevniku 2, emitovanom 12.08.2020, došlo je do kršenja profesionalanih principa i standarda RTCG objavljivanjem predizbornih poruka predsjednika Vlade Crne Gore mimo posebnog bloka namijenjenog za politički marketing.

U prilogu posvećenom posjeti opštini Tivat, predsjednik Vlade je izjavio: “Vlada će u narednom mandatu sigurno obezbijediti da se ta nova vizija razvoja aerodrma ostvari. Nastavićemo započetu tendersku proceduru i dovesti do kraja proces koji nam garantuje najmanje 100 miliona eura avansnog prihoda, zatim godišnju naknadu. čiji je iznos veći od sadašnje dobiti aerodroma i nove investicije od najmanje 200 miliona eura, a Tivat i Podgorica prihodovaće značajan dio od koncesione naknade.”

U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnih standarda koji se odnose na praćenje predizborne kampanje.

U Pravilniku o programskim principima i profesionalnim standardima navedeno je:”U skladu sa članom 55 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Savjet RTCG donijeće posebna pravila o političkoj propagandi za vrijeme predizbornre kampanje.”

Pravila o izvještavanju RTCG o predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, donijeta su 10 jula ove godine. U članu 6 stav 2 Pravila nevedeno je: “Izvještaji o aktivnostim državnih organa, funkcionera i predstavnika lokalne samouprave, na njihovim redovnim državnim poslovima u vrijeme predizborne kampanje, ne smiju sadržati poruke izborne i stranačke propagande.”

Izjava predsjednika Vlade je data u svrhu izborne i stranačke propagande jer govori o onome što će nova Vlada uraditi u narednom mandatu. Ovaj vid političkog marketinga čelnika izborne liste DPS-a na parlamentarnim izborima nije mogao da bude emitovan u Dnevniku, već isključivo u posebnom bloku namijenjenom za poltički marketing ili da uopšte ne bude emitovan.

TVCG je prenijela izjavu predsjednika Vlade od 6. avgusta, prilikom posjete Plavu, kada je obećao u narednom mandatu Vlade izgradnju puta prema Kosovu.

U predizbornoj kampanji DPS-a državni funkcioneri, koji se nalaze na izbornoj listi, suprotno članu 51a stav 2 Zakona o izboru odbornikai poslanika, svoje medijske nastupe stavljaju u fukciju predizborne kampaje (“Funkcionerima iz stava 1 ovog člana je zabranjeno da, u vrijeme izborne kampanje, svoje medijske nastupe u ulozi državnog ili drugog javnog funkcionera zloupotrijebe i iskoriste za reklamiranje ili reklamiranje izborne liste i/ili njenog izbornog programa.”).

Ovo je suprotno članu 8 stav 3 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela AEM (“Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja, o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stav.