Multimedia Video Wall Television2

O mreži za medijski pluralizam i profesionalizaciju rada medija

Mreža civilnog društva za unapređenje medijskog pluralizma i profesionalizaciju rada medija formirana je 1. juna 2022. godine kao jedna od aktivnosti predviđenih projektom “Aktivni građani za bolje medije” koji je realizovao Media centar uz podršku M-BASE projekta (čije je realizator Centar za građansko obrazovanja (CGO) sa partnerskim organizacijama, a finansiran je od strane Delegacije EU u Crnoj Gori).

Cilj Mreže je doprinos profesionalizaciji rada medija i boljem informisanju javnosti o pitanjima od značaja za život građana i građanki Crne Gore.

Mreža svojim djelovanjem podstiče samoregulaciju i regulaciju medija.

Mreža je neformalnog karaktera i otvorena za sve zainteresovane građane/građanke i organizacije civilnog društva. U ovom trenutku Mreža okuplja 64 pojedinca i OCD.

Član/ica Mreže postajete popunjavanjem Pristupnice i dostavlanjem na e-mail adresu: media@mediacentar.me

Mreža je do sada podnijela više incijativa i prporuka nadležnim institucijama.

Koordinator Mreže je Goran Đurović, direktor Media centra.

Jedan od značajnih problema sa kojima se suočava crnogorsko društvo nezadovoljavajući nivo i kvalitet informisanja javnosti u vezi sa pitanjima koja se odnose na uslove življenja. Ovaj problem jednim dijelom postoji i zbog nedostatka primjene profesionalnih standarda u medijima, kako privatnim (komercijalnim) tako i javnim.
Takođe, primjetno je da građani ne utiču u dovoljnoj mjeri na rad medija, pa ni onih koje sami finansiraju (javni emiteri-RTCG i lokalne radio i tv stanice), i da nije ostvaren veći uticaj građana na rad i profesionalizaciju medija, kako bi oni radili u njihovom interesu i jedino njima bili lojalni.
Građani treba da budu jednako aktivni na polju informisanja kao što su aktivni u drugim oblastima od javnog interesa, kao npr. zaštiti životne sredine, ostvarivanju ljudskih prava, itd…
Zato je nastala Mreža civilnog društva za unapređenje medijskog pluralizma i profesionalizaciju rada medija
JAVNO INFORMISANJE JE JAVNO DOBRO I MORAMO GA ZAJEDO BRANITI!