Tim

Duskov 1 540x650

DRAGOLJUB DUŠKO VUKOVIĆ

Predsjednik Skupštine Media centra

Profesionalni novinar od 1979. do 2001. godine. Karijeru je počeo u Radio Titogradu, a afirmisao se 90-tih godina kao dopisnik iz Crne Gore antirantih i prodemokratskih beogradskih dnevnika Borba i Naša Borba i saradnik više medija sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Jedan je od dobitnika nagrade za novinarstvo 'Staša Marinković'. Više godina je radio u Institutu za medije Crne Gore kao voditelj projekata za obrazovanje novinara i ostalih medijskih profesionalaca, kada je i sam edukovan za obučavanje novinara. Poslednjih 20 godina se paralelno bavi novinarstvom, piše blog na portalu PCNEN, čiji je jedan od osnivača, radi kao novinarski instruktor i analitičar medija.

Telefon: +382 67 672 496
Email: duskov@t-com.me

Goran Dj

GORAN ĐUROVIĆ

Direktor Media centra

Pripremio je više analiza rada Agencije za elektronske medije (AEM) i Radio Televizije Crne Gore (RTCG) kao i prijedloga amandmana u vezi sa medijskim zakonima u Crnoj Gori (Zakon o medijima, Zakon o elektronskim medjima, Zakon o RTCG). Bio je član Savjeta RTCG od jula 2009. do decembra 2017. godine, nominovan od NVO, a u istom periodu bio je i predsjednik Komisije za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca u RTCG. Trener je i konsultant za strateško planiranje, vođenje kampanja javnog zastupnja, upravljanje projektima, organizacioni menadžment, razvoj ljudskih resursa, itd. Kao konsultant u ovim oblastima često je angažovan u različitim projektima NVO, međunarodnih organizacija, lokalne i državne uprave. Bio je šef crnogorske kancelarije regionalnog EU projekta-TACSO, programski i izvršni direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija-CRNVO. Kao član radnih grupa koje je obrazovalo Ministarstvo kulture učestvovao je u izradi Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore u 2008. godini i u izradi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim medijima 2015 i 2019. i Zakona o javnim servisima RTCG u 2014-2015. godini. Takođe, učestvovao je u izradi najznačajnijih propisa i strateških dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Održao je veliki broj predavanja na međunaodnim i nacionalnim konferencijama u vezi sa slobodom medija, funkcionisanju javnih emitera, razvoju nevladinih organizacija.

Telefon: +382 67 324 555
Email: gorandjurovic.mne@gmail.com

MARIJA IVANČEVIĆ

diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi i ima više od 20 godina iskustva u finansijama i administraciji, kroz rad u kompanijama: Coca Cola, Hellenic Bottle Company, Fresh & CO, Next i Euro travel. Marija ima više od 10 godina iskustva u radu sa organizacijama civilnog društva kao administrativna i finansijska menadžerka  na  projeku Evropske unije- Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva(TACSO) i kao  finansijska menadžerka u Centru za razvoj nevladinih organizacija.

Milena Charan

Milena Charan – je diplomirani producent. Radi kao producent i izvršni producent. Projekti:
TV serije: Dug moru 3 (2022.), Dug moru 2 (2020.), Dugometražni igrani film: "Supermarket",„Lokalni Vampir",
producent serije "Lokalni vampir". Producent festivala Barski ljetopis 2021. i 2022.

Dokumentarni filmovi: „Crna Gora i Veliki rat",„Njegoš jedna biografija", "Žabljak Crnojevića", "Život na pauzu". Producent animiranih kratkih filmova „Requiem za Pinokija" (prikazan u Beogradu, Zagrebu, Skoplju, Lisabonu i u Kini. Film je dobio nagradu za najbolji film na festialu animiranog filma „Best Shorts" u Los Anđelesu), „Mali čovjek u velikom kaputu", kratki film "Pravo da znaš" i "Kokošija basna". Production service za strane ekipe u CG: Indije, Srbije, Češke (film "Previse licno poznanstvo" Joy Production, Prag,
Češka – oktobar 2018.).

SARADNICI/CE

Img 6065

Jovana Damjanović

Novinarsku karijeru započela u Studentskom radiju KRŠ, nastavila na portalu PCNEN i na balkanskom/evropskom programu Deutsche Welle-a. Svoju karijeru nastavila na specijalizovanom romskom portalu RomaNet, a zatim portalu Zumiraj. Osposobljena mobilna novinarka, najviše radila priče iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, ekologije kao i novinarske priče usmjerene ka rješenjima. Pohađala studijski program novinarstva na Washington state university.