Administrativni odbor pogrešno primjenio zakon o RTCG

Media centar poziva Administrativni odbor da ispravi svoju jučerašnju odluku o  Predlogu liste za imenovanje članova Savjeta Radio i Televizije Crne Gore.

Administratvni odbor je u  Predlog liste morao da uvrsti kandidata Privredne komore ukoliko je dostavio urednu dokumentaciju a ne kandidata Unije poslodavaca.

Član 31 Zakona o RTCG propisuje da ako predlagači (Privredna komora i Unija poslodavaca) podnesu odvojene predloge, razmatraće se predlog predlagača prema redosljedu ovih predlagača. Kako se u članu 31 prvo po redosledu nalazi Privredna komora, Administrativni odbor je morao da provjeri ispravnost dokumentacije njihovog kandidata a tek ako taj predlog ne ispunjava propisane uslove, mogao je da razmatra predlog (dokumentaciju) narednog predlagača,  a to je Unija poslodavaca.

To što u odlazećem sazivu Savjeta učestvuje predstavnik Privredne komore ne može biti opravdanje za Administrativni odbor da za člana novog Savjeta imenuje predstavnika Unije poslodavaca jer se mora uvažiti činjenica da se ovaj postupak imenovanja članova Savjeta sprovodi po novom zakonu, koji je stupio na snagu u julu 2020. godine. U proceduri imenovanja Administrativni odbor treba da primijeni važeći propis kojim nije, u prelaznim i završnim odredbama, predviđeno da će se prilikom imenovanja novog Savjeta  izvršiti rotacija predstavnika Privredne komore i Unije poslodavaca.

Media centar poziva skupštinsku većinu da primjeni propis i ne ponaša se kao DPS dok je vršio vlast, a koji je na sve moguće načine, uz brutalno kršenje zakona, uništio RTCG. Ne smije i ne može biti opravdanje za kršenje zakona činjenica da je Privredna komora zarobljena i kontrolisana institucija  i da se skupštinskoj većini ne sviđa njihov kandidat. Ukoliko nova skupštinska većina bude tumačila Zakon o RTCG kao što je to radila sadašnja opozicija, onda građani neće dobiti istinski medijski javni servis. Media centar, kao i većina građana, želi hitne promjene u RTCG, ali se do njih mora doći na zakonit način.

Media centar je u decembru 2020. godine poslao svim klubovima poslanika prijedlog izmjena Zakona o RTCG u želji da se stvori osnov za suštinsko oslobađanje RTCG neprimjerenog uticaja političkih partija. Nova skupštinska većina nije željela tada hitne izmjene zakona, a odlagala je i primjenu važećeg propisa.

Goran Đurović, direktor Media centra