Analiza

ANALIZA OBJAVLJENIH NALAZA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O RTCG

UVOD

Media centar je uradio Analizu objavljenih nalaza istraživanja javnog mnjenja o radu RTCG koju je sproveo IPSOS u periodu od 30. novembra do 9. decembra 2018. godine.

Analiza Media centra bazirana je na poređenju rezultata poslednjeg istraživanja iz decembra 2018. godine sa rezultatima istraživanja sprovednih od 2011. do 2018. godine jer ova vrsta uporednih podataka nedostaje u prezentaciji najnovijeg istraživanja IPSOS-a.

U Analizi smo upoređivali samo najvažnije podatke, na osnovu kojih se može izvesti relevantan zaključak o sadašnjem stanju javnog nacionalnog medijskog servisa.

Prema dostupnim podacima o istraživanjima javnog mnjenja koje je sprovela RTCG, može se zaključiti da je od 2011. do 2018. godine korišćena uglavnom ista metodologija u istraživanjima, pa su podaci uporedivi. Media centar je uradio ovu analizu bez uvida u upitnik koji je koristio IPSOS tokom istraživanja u decembru 2018, pa nismo bili u mogućnosti da utvrdimo sva nova pitanja koja su postavljena ispitanicima kao ni da utvrdimo koja su pitanja postavljena ispitanicima a eventualno su izostali odgovori u prezentaciji istraživanja. Može se ipak konstatovati da je najveći broj pitanja u istraživanju iz decembra 2018. godine bio postavljen i u istraživanjima iz prethodnih godina. Članovi aktuelnog Savjeta RTCG treba da osiguraju uporedivost podataka istraživanja javnog mnjenja kao što su to uradili članovi prethodnih Savjeta.

Važno je napomenuti da je istraživanja javnog mnjenja o radu RTCG u u 2011, 2012 i 2013. godini realizovao upravo IPSOS. U 2016 i 2017 godini, istraživanja je radila agencija DeFacto a u februaru 2018. godine agencija E3 Consulting.

Nejasno je zašto je cijena za istraživanje javnog mnjenja uvećana sa prosječnih 10 hiljada eura (u periodu 2011.-februar 2018.) na blizu 15 hiljada eura u decembru 2018, kada nije došlo do značajne promjene metodologije.

NALAZI

Napomena: Nalazi Media centra prate strukturu nalaza istraživanja javnog mnjenja o RTCG i nisu poređani po važnosti.

GLEDANOST

U periodu 2011-2018 godina, RTCG se po SHR[1] -u kretala, u prosjeku, od četvrtog (4) do drugog (2) mjesta. Pošto ovi podaci variraju i zavise od medijski interesantnih događaja, kao npr. sportskih prenosa, moguće je da tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu RTCG bude i prva po gledanosti. SHR je prema istraživanju u 2011. godini bio 12,77% dok je u 2018 godini bio 12,03%.

Poređenjem ovog podatka može se zaključiti da je skoro isti udio u ukupnom auditorijumu TVCG imala 2011. i 2018. godine.

Media centar ne smatra gledanost za najvažniju katergoriju po kojoj treba mjeriti uspjeh ili neuspjeh RTCG. Uspjeh javnog medijskog servisa se mjeri po povjerenju koje gledaoci/slušaoci imaju u sadržaje koje emituje.

Kvalitet rada RTCG može se mjeriti i praćenjem AMR[2] pojednih emisija. I ovaj indikator uspjeha može samo djelimčno biti uzet kao osnov za procjenu uspješnosti pojednih emisija ali je svakako dobra osnova za praćenje kvalteta emisija koje imaju stalni, prepoznatljivi termin kao što je npr. Dnevnik 2. Oscilacije u broju gledalaca centralne informativne emisije Dnevnik 2 su značajne od 2011. do 2018. godine. Dnevnik 2 je u 2011. gledalo u prosjeku 90 hiljada gledalaca dok je taj broj u 2017. bio između 43 i 65 hiljada a u novembru 2018. prosječno je Dnevnik 2 RTCG gledalo blizu 39 hiljada gledalaca.

I po ovom parametru jasno je da je gledanost TVCG i centralne informativne emisije, po kojoj se prepoznaje RTCG, najlošija upravo u vrijeme novog Savjeta RTCG i novog generalnog direktora.

S obzirom na to da gledanost pojedinih emisija zavisi od programske šeme, sadržaja koji se emituju na drugim TV staniciama kao i drugih faktora, podatke treba pažljivo analizirati.

ATRIBUTI IMIDŽA RTCG

Od prvog istraživanja javnog mnjenja o RTCG, kojeg je radio IPSOS u 2011. godini, u okviru upitnika našli su se i atributi imidža RTCG u odnosu na koje su građanke i građani mogli da iskažu svoje mišljenje.

 • Da je TVCG moderna TV stanica, u 2016. godini mislilo je 9,1% ispitanika, u 2017. njih 17,5% a u decembru 2018. svega 11,3% ispitanika. Po ovom parametru je zabilježen značajan pad u odnosu na 2017. godinu.
 • Da TVCG postaje sve bolja i bolja u 2016. godini mislilo je 17,6% ispitanika, u 2017. njih 24,3% dok je u decembru 2018. godine takvo mišljenje imalo 16,9% ispitanika. Po ovom parametru je zabilježen značajan pad u odnosu na 2017. godinu.
 • Da je TVCG stanica koja pokreće društveno važne teme u 2016. godini mislilo je 31,3% ispitanika, u 2017. njih 33,6% dok je u decembru 2018. godine takvo mišljenje imalo 33,8% ispitanika. Po ovom parametru situacija je skoro identična u odnosu na godinu.
 • Da je TVCG stanica pod snažnim političkim uticajem u 2016. godini mislilo je 30,5% ispitanika, u 2017. njih 24,7% dok je u decembru 2018. godine takvo mišljenje imalo 24,4% ispitanika. Po ovom parametru situacija je skoro identična u odnosu na 2017. godinu.

U okviru ove oblasti uvedeni su novi atributi koje su ocjenjivali ispitanici a koje nije moguće uporediti sa prethodnim godinama.

PROFIL GLEDALACA

Kada se uporedi profil gledalaca nema većih razlika u pogledu pola koji više gleda TVCG. Kao i u 2011. godini i u decembru 2018. su TVCG više gledali muškarci. Takođe, primjetan je pad gledanosti TVCG kod mlađe populacije u 2018. godini (5,3%) u poređenju sa 2012. godinom (10%). TVCG je i dalje najviše usmjerena prema starijoj populaciji iznad 60 godina starosti.

MOTIVI IZBORA TV STANICE KOJA SE NAJČEŠĆE GLEDA

 • Jedan od motiva gledalaca za najčešće gledanje TV stanica, uključujući i TVCG, je objektivnost. U 2011. godini 28% ispitanika smatralo je da je TVCG objektivna, u 2012. godini njih 36%, u 2017. godini, 41%, u februaru 2018 godine 42,5% a u decembru 2018 godine svega 21,9%. Ovaj podatak ukazuje na dramatično pogoršanje perecepcije građana u pogledu objektivnosti TVCG i to samo u periodu od deset mjeseci.

POVJERENJE U TVCG

U istraživanju predstavljenom 25. decembra 2018. godine, koje je za potrebe RTCG uradio IPSOS, saopšten je podatak da 22,5 odsto ispitanika najviše vjeruje nacionalnom javnom medijskom servisu. Ni predstavnik IPSOS-a, a ni generalni direktor, nisu u svom obraćanju zaposlenima i članovima Savjeta RTCG predstavili uporedne podatke iz prethodnih godina. Uporedni podaci nisu uvršteni u izvještaj jer su toliko poražavajući za generalnog direktora i Savjet RTCG da nisu smjeli da budu javno saopšteni.

Prema istraživanjima koje su u prethodnim godinama radile agencije IPSOS i DeFacto, možemo zaključiti da građani zapravo imaju veoma negativan stav prema RTCG, jer se procenat onih koji najviše vjeruju RTCG u decembru 2018. godine nalazi na nižem nivou nego u 2012. godini, kada je na isto pitanje 26 odsto ispitanika izjavilo da najviše vjeruje RTCG. U 2011. godini, 18% ispitanika je najviše vjerovalo RTCG, u 2012. i 2013. godini 26%[3] ispitanika imalo je najviše povjerenje u RTCG, dok je 2016. godine 29,7%[4] ispitanika imalo najviše povjerenje u RTCG. U 2017. godini, najviše povjerenje je imalo 30%[5] ispitanika, dok je procenat čak povećan početkom 2018. godine na 31%[6].

Istraživanje DeFacto, avgust 2017. godina

Na pitanje u koju TV stanicu imate najmanje povjerenje, u decembru 2018 godine 23,3% ispitanika izjasnilo se da je to TVCG. Na isto pitanje je u 2011 godini je najmanje povjerenje imalo 20%, u 2012 godni 23%, u 2013 godini 21%, u 2016 godini 20,9%. Ovi podaci ukazuju da se u decembru 2018 godine povećao procenat onih koji nemaju povjerenje u TVCG.

Najmanje povjerenja, poređenje

DeFacto, januar 2016 godine

Napomena:

Za razliku od istraživanja IPSOS-a u 2013. godini i istraživanja agencije DeFacto iz 2016. i 2017. godine, u israživanju iz decembra 2018. godine nema pitanja koje se odnosi na to da li je informativni program TVCG bolji ili lošiji nego prije godinu dana. Pitanje u istraživanju iz decembara 2018. godine prošireno je na cjelokupan program RTCG. Time je spriječena mogućnost poređenja sa 2017. godinom a javnost je ostala uskraćenja i za mogućnost poređenja rada menadžmenta pa i Savjeta RTCG u 2017. i 2018. godini.

Zaključci

 • Na osnovu poređenja rezultata istraživanja iz decembra 2018. godine i prethodnih godina može se zaključiti da je došlo do pogoršanja najvažnijeg parametara na osnovu kojeg se može procjenjivati kvalitet rada TVCG (povjerenje gledalaca).
 • Uporedni podaci iz prethodnih godina nisu uvršteni u prezentaciju istraživanja iz decembra 2018. godine (iako su bili dostupni IPSOS-u i menadžmentu RTCG) jer su veoma nepovoljni za aktuelni  menadžement a i Savjet RTCG.
 • Prezentacija israživanja iz decembra 2018. godine izvedena je na manipulativan način jer su izostavljeni uporedni podaci pa je javnost dovedena u zabludu izjavama čelnika RTCG o navodnom napredovanju informativnog programa koji “ide uzlaznom linijom”.
 • Povjerenje u RTCG manje je nego prije šest godina.  Za samo nekoliko mjeseci nakon nezakonitih razrješenja Andrijane Kadije i Vladana Mićunovića, generalne direktorice RTCG i direktora TVCG, Savjet i menadžment RTCG su uspjeli da  unište sve rezultate ostvarene u 2017. godini i dovedu RTCG na nivo povjerenja ispod onoga iz 2012. godine. Pad povjerenja i povećanje nepovjerenja u TVCG ukazuje na činjenicu da građani nisu zadovoljni radom ove institucije.
 • Analiza rezultat istraživanja potvrda je tvrdnji Media centra da građani nemaju povjerenje u RTCG, što i ne treba da čudi jer su ponovo na najodgovonija mjesta u informativnom programu dovedeni oni koji su ga i uništavali ispunjavajući naloge DPS-a godinama unazad.
 • Generalni direktor Šundić iznio je neistinite konstatacije prilikom predstavljanja istraživanja iz decembra 2018. godine, da je istraživanje pokazalo da je RTCG na pravom putu, “da je informativno-politički program dobar,   ide uzlaznom linijom”  i zbog toga treba da bude razriješen dužnosti. Media centar nema iluzije da će Savjet RTCG kojeg kontroliše DPS pokrenuti pitanje ogovornosti generalnog direktora zbog svjesnog obmanjivanja javnosti, ali želimo da sugerišemo kako bi to trebao da bude logičan i odgovoran potez.
 • Aktuelnom generalnom direktoru Šundiću, koga je na tu dužnost izabrao nelegalno popunjeni Savjet RTCG, ne može pomoći nikakva digitalizacija, a ni novac iz budžeta, u pokušaju vraćanja povjerenja građana i građanki Crne Gore. Oni imaju pravo da dobiju odgovor od Savjeta RTCG zašto se generalnom direktoru Šundiću plaća više od 3000 eura mjesečno za katastrofalan rezultat.
 • Savjet RTCG je saučesnik u obmanjivanju javnosti o navodnim uspjesima RTCG.  Niko od članova Savjeta RTCG nije do sada javno iznio kritike na račun prezentovanog istraživanja iz decembra 2018. godine i obmanjivanja javnosti.
 • Metodologija israživanja treba da ostane ujednačena i na istim metodolškim osnovima kako bi podaci bili uporedivi. Budući izvještaji o nalazima istraživanja javnog mnjenja u odnosu na RTCG treba da obavezno sadrže uporedne podatke (kao što je to bio slučaj u istraživanjima sprovedenim do decembra 2018. godine) kako bi javnost na jednostavan način mogla da prati poboljšanja ili pogoršanja u vezi sa radom RTCG. Upitnik za ispitanike treba da bude dostupan javnosti zajedno sa nalazima  istraživanja kako bi bilo moguće upoređivanje sa podacima iz prethodnih istraživanja.
 • Media centar preporučuje Savjetu RTCG da postavi cilj menadžmentu RTCG da nacionalni medijski javni servis  bude prvi masovni medij u zemlji po povjerenju i da precizno oroči dostizanje toga cilja.

Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra

Goran Đurović, direktor Media centra


[1]Share% – Učešće u ukupnom auditoriju (%), koji je u periodu emitovanja emisije gledao televiziju.

[2] AMR% Average Minute Rating: Prosječan minutni rejting gledanosti (u%) u odnosu na ukupnu populaciju.

[3] Istraživanja u 2011, 2012 i 2013 uradio je IPSOS

[4] Israživanje DeFacto

[5] Istraživanje DeFacto

[6] Istraživanje E3 Consulting