Izbori Grafo1

Analiza televizijskog pokrivanja kampanje za predsjedničke izbore u Crnoj Gori (I krug)

Media centar je monitorovao centralne informativne emisije pet televizijskih emitera sa nacionalnom pokrivenošću, od kojih je TVCG javni, a TV Vijesti, Prva TV, Nova M i Adria TV komercijalni emiteri. Monitoring je trajao od 17. februara, kada je potvrđena kandidatura Andrije Mandića, zaključno sa 17. martom, posljednjim danom izborne kampanje.
Media centar je monitorovao centralne informativne emisije u cjelini, ali su analizirani samo sadržaji koji su objavljivani izvan tzv. Izbornih blokova, predviđenih internim pravilnicima o izvještavanju tokom izborne kampanje, a odnosili su se na predsjedničke kandidate i njihovu kampanju