Goran Djurovic

Članovi Savjeta RTCG da pokrenu postupak povrata svih nezakonito isplaćenih plata Raoniću

Media centar poziva članove Savjeta RTCG da nakon pravosnažne presude Višeg suda u slučaju nezakonitog izbora Borisa Raonića na funkciju generalnog direktora, momentalno sprovedu presudu raskidajući ugovor a onda i da pokrenu postupak povraćaja svih nezakonito isplaćenih plata generalnom direktoru. Raoniću je nezakonito isplaćeno u prethodne dvije godine oko 75.000 eura.

Media centar je u više navrata ukazivao članovima Savjeta RTCG da Boris Raonić ne ispunjava uslove za generalnog direktora RTCG jer nije imao potreban broj godina radnog iskustva sa završenim fakultetom (zakonom propisano 5 godina a Raonić imao 3) i jer je u trenutku imenovanja bio javni funkcioner (član Savjeta Agencije za elektronske medije) što je Zakonom o RTCG striktno zabranjeno.

Predsjednik Savjeta Veselin Drljević kao i većina članova Savjeta su ignorisali upozorenja Media centra i drugih institucija i svejsno nezakonito izabrali Raonića uz veliki konflikt intersa skoro polovine članova ovog tijela.

Aktuelni Savjet RTCG je proizvod političkih dogovora nakon prethodnih parlamentarnih izbora. Ista politička podrška koja je Raoniću omogućila da bude nezakonito imenovan na poziciju generalnog direktora je već skoro dvije godine sprečavala Upravu za inspekcijske poslove da konstatuje nezakonito imenovanje Raonića a onda i nezakonito imenovanje direktorice TVCG Marije Tomašević.

Ukoliko članovi Savjeta RTCG koji su svjesno glasali za nezakonit izbor Raonića imaju makar malo integriteta, podnijeće već sjutra ostavke na funkcije koje obavljaju.

Savjet RTCG treba da imenuje odmah vršioca dužnosti generalnog direktora iz reda zaposlenih kako bi se funkcionisanje RTCG odvijalo nesmetano.

Media centar očekuje da će nova Vlada nakon predstojećih izbora prihvatiti predloge NVO i uputiti Skupštini na usvajanje novi Zakon o RTCG, kako bi se neprimjereni uticaj političkih partija konačno eliminisao. Nakon usvajanja novog Zakona potrebno je sprovesti izbor novog Savjeta i generalnog direktora RTCG.

U ime Media centra,

Goran Đurović, direktor Media centra