Rtcg

Hitno pristupiti izmjeni Zakona o RTCG

Media centar je predstavio danas Analizu položaja Savjeta RTCG u zakonima o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija  Crne Gore od 2002. do 2020. godine.

Od donošenja Zakona o javnim radio-difuznim servisima “Radio Crne Gore” i “Televizija Crne Gore” 16. septembra 2002. godine, položaj Savjeta, kao ključnog upravljačkog organa u javnom medijskom  servisu, se kontinuirano pogoršava. Savjet bira i razrješava generalnog direktora, koji kasnije bira direktore organizacionih jedinica, a svi zajedno staraju se o odgovornom poslovanju javnog servisa. Umjesto progesa u jačanju samostalnosti ovog tijela, od kojeg zavisi profesionalan rad javnog emitera i stepen ispunjenosti ciljeva utvrđenih zakonom, doskorašnja vladajuća politička elita u Crnoj Gori izabrala je regresiju kao osnov svog djelovanja pa je postepeno pogoršavala zakonska rješenja. U novom Zakonu  o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore (donijet 27. jula 2020. godine) i konačno je osujećena bilo kakva mogućnost samostalnog djelovanja Savjeta. Od 2002. godine do danas, uticaj Demokratske partije socijalista i njenih koalicionih partnera na rad Savjeta, kako u zakonskom tako i u faktičkom smislu, se povećavao.

Nova skupštinska većina i Vlada imaju priliku da odmah unaprijede stanje u oblasti informisanja javnosti na način što će doprinijeti profesionalizaciji RTCG i oslobađanju od uticaja pilitičkih partija. Time bi u Crnoj Gori bio uspostavljen demokratski standard koji bi teško mogao biti urušen bez obzira koji politički subjekti će u budućnosti  vršiti vlast.

Takođe, ovom Analizom skrećemo pažnju poslanicima i novoj Vladi na posljedice primjene novog Zakona o NJERTCG, ukoliko Skupština započne postupak imenovanja novog Savjeta RTCG u januaru 2021. godine po važećoj proceduri. Aktuelni Zakon o RTCG je veliki korak unazad u ostvarenju ideje o samostalnosti i profesionalizaciji javnog medijskog servisa i zato Media centar poziva novu skupštinsku većinu da hitno pristupi izmjenama Zakona o RTCG.Tek nakon izmjena Zakona treba pristupiti izboru novih članova Savjeta koji će nakon imenovanja, birati generalnog direktora i izvršiti neohodne reforme u radu javnog medijskog servisa.

Ukoliko nova većina u Skupštini bude izabrala članove Savjeta RTCG po aktuelnim zakonskim rješenjima, pokazaće da se ne razlikuje od vlasti DPS-a (koja je htjela punu kontrolu RTCG) a novi Savjet će biti pod pritiskom javnosti da je politički naklonjen novim vlastima. Zamjena uticaja DPS-a na RTCG uticajem nove većine neće doprinijeti jačanju ove institucije već, naprotiv, njenom daljem urušavanju.

Aktuelni Zakon o RTCG donijet 27. jula 2020. godine je, u pogledu načina izbora i razrješenja članova Savjeta RTCG, najnepovoljnji do sada jer dozvoljava da se članovi Savjeta suštinski biraju voljom većine poslanika u Administrativom odboru (a zatim potvrde na sjednici Skupštine) dok je razrješenje članova Savjeta moguće obaviti na osnovu drugih zakonskih propisa koji propisuju sankcije za javne funkcionere (npr. Zakon o sprečavanju korupcije). U prethodnim zakonima o RTCG izbor članova Savjeta vršio se na osnovu volje ovlašćenih predlagača i bez uticaja poslanika, dok je razrješenje člana Savjeta bilo moguće samo u slučajevima i pod uslovima koje je propisivao zakon o RTCG.

U Zakonu iz 2002. godine bio je zastupljen veći broj članova Savjeta iz nevladnih udruženja. Samostalnost Savjeta je bila veća jer je veća vjerovatnoća da organizacije koje nisu dominantno finansirane iz državnog ili lokalnog budžeta mogu samostalnije djelovati i imenovati kredibilne članove ključnog upravljačkog tijela RTCG. U zakonu iz 2008. i 2020. godine smanjen je broj članova Savjeta sa 11 (2002.) na 9, pri čemu je broj predstavnika NVO smanjen sa 6 (2002.) na najviše 4 (Zakon iz 2008 i 2020). Zakon iz 2002. i 2008. godine  nije predviđao strožije uslove za sprečavanje sukoba interesa članova Savjeta. Izmjenama usvojenim 2020. godine se osigurava da poslanici i odbornici, kao i drugi partijski funkcioneri, ne mogu postati članovi Savjeta RTCG ukoliko su svoju partijsku finkciju obavljali u periodu kraćem od tri godine prije objavljivanja poziva za izbor članova Savjeta RTCG. Ponavljanje slučaja u kome je odbornik vladajuće partije podnio ostavku i odmah nakon toga postao član Savjeta, a nakon isteka mandata postao član Glavnog odbora partije (DPS), treba spriječiti, jer je velika vjerovatnoća da će ovakvi članovi Savjeta slijediti partijske a ne javne interese.

U pogledu izbora i razrješenja članova upravljačkih organa (Savjeta) javnih medijskih servisa, ne postoje standardi i precizna regulativa Evropske unije ili Savjeta Evrope, pa je pitanje uređenja izbora i razrješenja članova upravljačkih organa prepušteno nacionalnim zakonodavstvima.

Media centar će analizu i konkretne prijedloge amandmana na Zakon o NJERTCG dostaviti poslanicima u Skupštini Crne Gore i resornom ministarstvu, kao poziv na hitnu izmjenu zakona prije otpočinnjanja procesa imenovanja novih članova Savjeta RTCG.

Goran Đurović, dirktor Media centra

Podgorica, 27. novembar 2020. godine