Mc Javna Rasprava

Media centar organizuje okrugle stolove u okviru javne rasprave o setu medijskih zakona

Ministarstvo kulture i medija je objavilo 8. novembra poziv za javnu raspravu u vezi sa nacrtima tri medijska zakona: Zakon o medijima, Zakon o audiovizuelnim medijskim uslugama i Zakona o javnom medijskom servisu RTCG.

https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-medijima

https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-javnom-medijskom-servisu-crne-gore

https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-audiovizuelnim-medijskim-uslugama

Media centar (MC) organizuje pet (5) okruglih stolova u želji da približi građanima i građankama, te ljudima iz civilnog sektora novine u zakonskim tekstovima kao i nedostatke koje, po mišljenju MC, treba ispraviti nakon javne rasprave.

Okrugli stolovi će biti održani prema sledećem rasporedu:

• Bijelo Polje, hotel Franca-17. novembar u 11h

• Berane, hotel Berane-18. novembar u 11h

• Bar, hotel Frnaca, 21. Novembar u 11h

• Tivat, hotel Palma, 22. novembar u 11h

• Podgorica, hotel Bošković 23. novembar u 11.30h

Planirano je da sastanci traju do 120 minuta. Putni troškovi za učesnike iz okolnih gradova biće nadoknađeni.

Održavanje sastanaka podržala je Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN).Pozivamo vas da nam se pridružite u nastojanjima:

• da se RTCG oslobodi partijskih uticaja i to odmah a ne kroz tri godine kako predlaže Ministarstvo (Izbor sadašnjeg saziva Savjeta RTCG je izraz političke volje partija koje su imale većinu nakon izbora održanih 30. avgusta 2020. Partije koje činu većinu u Skupštini su primijenile Zakon o RTCG kojeg je donio DPS u julu 2020, neposredno prije izbora.)

• da se profesionalizuju institucije odgovorne za sankcionisanje govora mržnje,

• da se osigura veća uređivačka i finansijska nezavisnost lokalnih javnih emitera u kojima će lokalne NVO imati ključnu ulogu,

• da se uvede veća minimalna stopa sopstvene proizvodnje sadržaja medija kako bi se potrebe građana zadovoljile na bolji način.

Nakon okruglih stolova, Media centar će prpremiti finalnu verziju predloga amandmana koju će, uz podršku svih zainteresovanih NVO, dostaviti Ministarstvu kulture i medija, parlamentarnim poltičkim partijama i drugim relevantnim institucijama.

U nastavku pogledajte predloge MC za dopunu nacrta medijskih zakona:

https://issuu.com/…/predlozi_media_centra_za_dopunu…