3 Photo

Media centar pozvao političke partije da se izjasne povodom pravnog nasilja kojeg je sproveo Savjet RTCG

Media centar je dostavio danas poltičkim partijama poziv na javnu osudu odbijanja sprovođenja pravosnažne sudske odluke od strane Savjeta RTCG. Dopis je dostavljen: Pokretu Evropa sad, Demokarstkoj Crnoj Gori, Građanskom pokretu URA, Demokartskoj narodnoj partiji, Novoj srpskoj demokratiji, Demokratskoj partiji socijalista, Socijaldemokratskoj partiji.

“U ime Media centra pozivam Vas da se kao lider partije koja se zalaže za poštovanje ustavnog principa vladavine prava, jasno i javno odredite prema odbijanju sprovođenja pravosnažne presdue Višeg suda u slučaju nezakonitog imenovanja generalnog direktora RTCG Borisa Raonića. Kao što vam je poznato 1. juna su  predsjednik i 4 člana/ce Savjeta RTCG (Veselin Drljević, Filip Lazović, Naod Zorić, Predrag Miranović i Amina Murić ) sproveli pravno nasilje na način što su ignorisali pravosnažnu sudsku presudu i ponovo izabrali Borisa Raonića na funkciju generalnog direktora RTCG.“

Podsjećamo, Viši sud je 10. maja donio presudu kojom je potvrdio presudu Osnovnog suda da je Boris Raonić nezakonito izabran na funkciju generalnog direktora RTCG u avgustu 2021. godine zbog postojanja sukoba interesa jer je u trenutku imenovanja bio član Savjeta Agencije za elektronske medje što je Zakonom o RTCG zabranjeno.

Presudom je ostavljena mogućnost Savjetu RTCG da od preostalih kandidata na konkursu iz 2021. godine izabere novog generalnog direktora ili da ponovo raspiše konkurs. U presudi Višeg suda jasno piše: “Pravna posljedica poništaja odluke o imenovanju je ponovni izbor između prijavljenih kandidata ili poništaj konkursa, u kom postupku tuženi ima priliku da ponovo razmatra preostale prijave i da odluči u skladu sa zakonom.”

Osnovno državno tužilaštvo je pokrenulo po službenoj dužnosti izviđaj u ovom slučaju a Media centar će uskoro podnijeti krivične prijave protiv članova/ca Savjeta RTCG koji su učestvovali u krivičnom djelu kao i protiv onih koji su podsticali članove Savjeta da učine krivično djelo.

„Pozivamo Vas da svjesni posljedica, osudite odbijanja sprovođenja pravosnažne sudske presude u naredna tri dana i pošaljete jasnu poruku javnosti da nije prihvatljivo nepoštovanje odluka suda.“ Ako političke partije, a pogotovo one koje čine vlast ili su pretendenti na vršenje vlasti, ćute o ignorisanju pravosnažnih presuda, onda postaju saučesnici u urušavanju vladavine prava.

Ćutanje političkih partija kao i odugovlačenje odluka tužilaštva, šalje jasnu poruku građanima da ni oni ili bilo koji dugi pravni subjekti treba da poštuju pravosnažne odluke sudova.  „Kada već Savjet RTCG i nezakonito izabrani generalni direktor Raonić ne shvataju da je posljedica njihove odluke da RTCG više nema nikakav legitimitet da traži odgovornost i preispituje bilo čiji rad, očekujemo da vaša poltička partiaj pokaže više razumijevanja za posljedice ovog čina.“

U ime Media centra,

Goran Đurović, direktor Media centra