MEDIA CENTAR PREDLOŽIO VLADI DONOŠENJE MEDIJSKE STRATEGIJE I IZMJENE MEDIJSKIH ZAKONA

Media centar je dostavio Vladi Crne Gore prijedloge za godišnji Plan rada kojima sugeriše donošenje – medijske strategije, izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o RTCG i donošenje novog Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Radi poboljšanja informisanja javnosti kao i razvoja okruženja za rad medija neophodno je donijeti medijsku strategiju (Strategiju razvoja informisanja javnosti). Takođe, neophodno je usvajanje izmjena i dopuna Zakona o medijima, izmjena i dopuna Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG i donošenje novog Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Medijska strategija treba da omogući najširi mogući dijalog zainteresovanih subjekata u vezi sa informisanjem javnosti, radom medija (kako javnih tako i privatnih) i odredi jasnu politiku Vlade u odnosu na ovo pitanje. Položaj javnih emitera u smislu njihove samostalnosti i ispunjavanja utvrđenih ciljeva kao i funkcionisanje tržišta privatnih medija, ostvarivanje medijskog pluralizma, neophodno je staviti u okvire javnog interesa koji treba da utvrdi Vlada Crne Gore nakon opsežnih konsultacija.

Nakon usvajanja medijske strategije, neophodno je izvršiti izmjene medijskih zakona. Zakon o medijima iziskuje promjene u dijelu koji se odnosi status medija, uređenje Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnost medija, način nadzora na internetskim publikacijama (portalima). Takođe, Zakon o RTCG je neophodno mijenjati kako bi se osigurala veća samostalnost Savjeta RTCG kao ključnog upravljačkog tijela. Donošenje novog Zakona o AVM uslugama potrebno je uraditi istovremeno sa izmjenama Zakona o medijima i Zakona o RTCG kako bi bila osigurana puna usaglašenost propisa.

Vlada svojim Planom rada treba da pokaže spremnost otpočinjanja suštinskih reformi u oblastima koje su prepoznate kao problematične u izvještajima međunarodnih organizacija  a  jedna od ključnih na koju već godinama ukazuje i EU je oblast informisanja i medija.   

Goran Đurović, direktor Media centra