Vlada uvažila stavove medijskih NVO o finansiranju RTCG

Media centar traži od RTCG i AZLP da se na uvid javnosti stave ugovori sa zaposlenima i isplata varijabila

Media centar je dostavio Radio i Televiziji Crne Gore (RTCG) zahtijev za slobodan pristup informacijama kojim traži kopije ugovora sa zaposlenima u RTCG u periodu 1. jun 2021. godine do 3. novembar 2023. godine, što uključuje sve zaposlene po bilo kom osnovu (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o povremenim i privremenim poslovima, ugovor o preuzimanju  i dr.) sa svim pripadajućim aneksima. Takođe, Media centar je zatražio i kopije ugovora o dopunskom radu sa zaposlenima u RTCG u periodu 1. jun 2021. godine do 20. novembar 2023. godine.

Media centar je zatražio od RTCG akte koje se odnose na isplatu dodataka na zarade (varijabila) i to:

1)       Odluke generalnog direktora RTCG, za period januar 2021. -3. novembra 2023. godine kojima se utvrđuje iznos raspoloživih sredstava za stimulans na osnovu člana 12 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada u JP RTCG

2)       Predloge odluka rukovodioca organizacione cjeline za isplatu dijela zarade zaposlenog po osnovu ostvarenih rezultata u radu (stimulans), na osnovu člana 13 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada u JP RTCG, za period januar 2021. -3. novembra 2023. godine.

3)       Odluke generalnog direktora o konačnom iznosu i isplati dijela zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu zaposlenog, na osnovu člana 13 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada u JP RTCG, za period januar 2021. -3. novembar 2023. godine.

Od juna 2022. godine, kada smo prvi put dostavili zahtijeve za pristup informacijama, RTCG i generalni direktor Boris Raonić krše zakon, ignorišu zahtijeve za pristup informacijama i ne žele da dostave ugovore sa zaposlenima, kao ni akte koji se odnose na isplatu dodataka na zarade (varijabila). Time se onemogućava uvid javnosti u poslovanje RTCG i trošenje novca svih građana, koji godišnje izdvajaju oko 20 miliona eura za finansiranje RTCG.

U kršenju zakona i skrivanju podataka o isplati varijabila suučesnik RTCG je i Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan prostup informacijama. Media centar se žalio na ćutanje RTCG u vezi sa pristupom aktima koji se odnose na isplatu dodataka na zarade (varijabila) još 1. novembra 2022. godine ali ova Agencija takođe ćuti. Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, AZLP je dužna da donese, u roku od 15 dana od dostavljanja žalbe, rješenje kojim će obavezati i natjerati RTCG da  dostavi tražene podatke. AZLP može pokrenuti i prekršajne postupke protiv odgovornih lica u RTCG zbog kršenja Zakona, ali se ništa od toga nije desilo. Podsjećanja radi, predsjednik Savjeta AZLP je Željko Rutović, dugogodišnji pomoćnik ministra i direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija kao i dugogodišnji član  Glavnog odbora DPS-a. Članovi Savjeta AZLP su Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić, dugogodišnji zaposlenici Građanske alijanse, u kojoj je generalni direktor RTCG Boris Raonić godinama bio direktor.

 Goran Đurović
direktor Media centra