Media centar uputio prigovore zbog priloga u Dnevniku 2 RTCG

Media centar se danas, istim povodom, obratio Komisiji za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca RTCG i Agenciji za elektronske medije, skrećući pažnju na kršenje zakonskih odredbi i programskih principa u prilogu emitovanom u Dnevniku 2, 6. avgusta 2020.

U prigovoru upućenom nadležnoj Komisiji RTCG konstatovano je da je u prilogu, u kome je intervjuisan dr Srđan Vukadinović, predstavljen kao politički analitičar, “došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG”, a u prigovoru poslatom AEM je konstatovano da je sadržaj priloga suprotan članu 55 Zakona o elektronskim medijima, koji propisuje da je obaveza medija “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”, kao i da su sporni priilog i analiza koju je on sadržao “suprotni članu 11 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima”.

Media centar je u prigovorima naveo da je sadržaj priloga otvoreno pristrasan u odnosu na aktuelnu vlast, odnosno partije koje je čine, a naglašeno kritički intoniran u odnosu na opozicione partije i koalicije. Analiza sagovornika je, pri tom, konstatovao je Media centar, uglavnom predstavljala zbir vrijednosnih sudova, a ne na činjenicama zasnovano stručno mišljenje.

U spornom prilogu saopšteno je, pored ostalog, sledeće: “Sa veoma malo lista možemo da budemo zadovoljni, sa makar nekoliko pojedinaca koji su na tim listama, to je ta lista DPS-a koja zaista ima 4-5 pojedinaca koji su prepoznati u struci, prepoznati u javnosti…”. Takođe, u prilogu se saopštava: “…I naravno tu je URA koja sigurno sama ne bi mogla da uđe u Parlament a pitanje je i sa ovom ekipom koju je okupila…”. Dalje se navodi: “Pobjednik ovih izbora nije sporan-tvrdi Vukadinovič, pobjedu 30. avgusta slaviće DPS, pitanje je samo da li će biti apsolutni pobjednici ili će nakon izbora formirati državotvornu zajednicu sa SDP-om kako bi Crna Gora konačno izašla iz V.D. stanja.” “Vukadinović nema dilemu ko će biti pobjednik izbora ali ima ko će biti lider opoziije- DF ili Demokrate. Ako je jedan pojedinac na listi DF kojeg je projektovala Srpska pravoslavna crkva, za tu poziciju, to je sasvim bznačajno. Vidimo da su bili određeni problemi u formiranju liste, da su mnogi nezadovoljni…”

Media centar ocjenjuje da je u sporenom prilogu došlo, pored ostalog, i do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. Pošto u prilogu nije omogućeno predstaljanje stavova drugog analitičara koji nema afirmativne stavove u odnosu na vlast, javnost je u cjelosti ostala uskraćena za drugačiji pogled i viđenje rezultata izbora što je moglo pomoći slušaocima i gledaocima da formiraju svoj stav na osnovu različitih interpretacija.

Podnošenje prigovora je dio projekta “Izbori 2020-monitoring najvećih javnih i privatnih emitera sa nacionalnom frekvencijom”, koji Media centar realizuje uz podršku Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u okviru Projekta podrške civilnom društvu u Crnoj Gori 2018-2020.

Prigovori će putem facebook stranice Media centra (https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-aem-na-rad-rtcg/3115771448507124/; https://www.facebook.com/notes/media-centar/prigovor-media-centra-komisiji-rtcg-za-predstavke-i-prigovore-slu%C5%A1alaca-i-gledal/3115668288517440/) biti dostupni svim političkim subjektima koji učestvuju na parlamentarnim i lokalnim izborima, pa ih oni mogu, u skladu sa odgovarajućom formom, uputiti nadležnim organima u javnim i komerijalnim emiterima kako bi bili razmatrani po hitnom postupku u roku od 48h, kada je u pitanju RTCG, i 24h, kada su u pitanju komercijalni emiteri.

Dragoljub Vuković,
predsjednik Skupštine Media centra