Prigovor1

Neophodno je da novinari razdvoje privatnu i javnu sferu

Media centar (MC) je podnio prigovor Ombudsmanu RTCG na prilog u emisiji “Zapis” od 30. Oktobra, u kojoj je, prema mišljenju MC, novinar svoje vjersko opredjeljenje stavio u prvi plan reportaže kroz uvod u kojem se krsti prilikom ulaska u crkvu Svetog Đorđa  i ljubljenjem ruke crkvenom licu.

Sama reportaža je, osim uvoda, urađena na korektan način. Uvodnim dijelom reportaže prekršen je profesionalni princip RTCG koji se odnosi na objektivnost a koji propisuje da prilikom kreiranja sadržaja “treba izbjegavati sve što izaziva razumnu sumnju u objektivnost novinara ili nacionalnog javnog emitera i što bi moglo stvoriti predstavu da su oni izloženi pritisku ideološke, političke, finansijske, socijalne, vjerske ili kulturne prirode.”

Neophodno je da novinari odvoje privatnu i javnu sferu svog djelovanja jer novinar nije pošao sa kamerom RTCG da ispoljava svoju vjeru već da snimi reportažu o tradiciji, istoriji, kulturi…Vjerska, poltička, nacionalna opredjeljenja novinara javnog servisa ne mogu da se ispoljavaju u programskim sadržajima javnog medijskog servisa jer je javni servis medij koj pripada svim građanima u našem društvu i ne smije dijeliti i udaljavati svojim sadržajima jedan dio stanivnika Crne Gore.

Ako bi svi novinari ispoljavali svoja uvjerenja u programskim sadržajima onda bi to zapravo bilo samoreklamiranje novinara a ne kreiranje sadržaja zbog kojih postoji javni medijski servis.  Ukoliko ne bude reakcije menadžmenta i ovo postane praksa, možemo očekivati da neka sledeća reportaža bude urađena u nekoj džamiji a da novinar prvo obavi vjerski obred a kasnije snimi prilog.

Takođe, ukoliko ne bude objašnjeno novinarima da ne treba oni da budu centarlna figura programskih sadržaja, možemo očekivati da uskoro Dnevnik počinje novinar koji će dizati tri ili dva prsta, u zavisnosti od političkih i nacionalnih opredjeljenja.  Ispoljavanje ličnih preferenci novinara u vezi sa vjerskim, poltičkim, nacionalnim pitanjem, dovešće u pitanje objektivnost javnog medijskog servisa.

RTCG kao javni emiter Crne Gore mora da bude dostupan sveukupnom građanstvu i obraća se cjelokupnom stanovništvu, bez obzira na društveni položaj, vjerske i nacionalne različitosti.