Goran Djurovic

Obmanjivanjem javnosti direktorica Uprave za inspekcijske poslove ne može sakriti loš rad

(Reagovanje na saopštenje direktorice Uprave za inspekcijske poslove)

U jučerašnjem reagovanju direktorice Uprave za inspekcijske poslove Ane Vujošević na inicijativu za njenim razrješenjem, koju je Media centar  dostavio predsjedniku Vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću, nije  suštinski demantovana nijedna tvrdnja o neradu ove institucije u sprovođenju inspekcijskog nadzora u postupku imenovanja direktorice Televizije Crne Gore.

Tačni su navodi Media centra da Uprava za inspekcijske poslove nije 20 mjeseci bila u stanju da utvrdi kršenje zakona prilikom imenovanja direktorice TVCG Marije Tomašević. To potvrđuje i samo jučerašnje reagovanje UIP, u kojem se saopštava da su radnje na utvrđivanju jednostavno provjerljivih činjenica o krvnom srodstvu bivšeg javnog funkcionera (člana Državne izborne komisije Dražena Medjevića) i direktorice TVCG Marije Tomašević tek potvrđene u maju ove godine. Podsjećamo na to da je Media centar pokrenuo inicijativu kod Uprave za inspekcijske poslove u ovom slučaju 3. septembra 2021. godine, što jasno potvrđuje našu konstataciju da 20 mjeseci Uprava na čijem je čelu Ana Vujošević nije mogla da utvrdi jednostavne činjenice. Gospođa Marija Tomašević je nezakonito imenovana na funkciju direktorice TVCG jer je u trenutku imenovanja bila u srodstvu sa javnim funkcionerom, što Zakon o RTCG izričito zabranjuje u stavu 4 člana 51. U trenutku njenog imenovanja, Dražen Medojević, brat gospođe Tomašević, bio je član Državne izborne komisije, odnosno javni funkcioner.

U jučerašnjem reagovanju, Uprava za inspekcijske poslove posredstvom medija obavještava javnost ali i Media centar da je 5. jula ove godine donijela rješenje kojim nalaže RTCG da ispravi nepravilnosti u roku od 8 dana. Direktorica Uprave za inspekcijske poslove namjerno “zaboravlja” da saopšti da Media centru do danas nije dostavljeno bilo kakvo obavještenje o sprovedenom postupku i rješenje koje je dostavljeno RTCG. Podsjećamo direktoricu Uprave za inspekcijske poslove da je prema članu 13 Zakona o inspekcijskom nadzoru ova institucija obavezna da podnosiocu inicijative, Media centru, dostavi podatke o sprovedenom postupku, što do danas nije urađeno. Media centar je u ovom postupku, započetom 3. septembra 2021. godine, dostavio Upravi za inspekcijske poslove dvije urgencije za ubrzanje postupka, a zbog ćutanja administratcije dvije urgencije nadležnom drugostepenom organu (ministarstvima). Umjesto da direktorica UIP Ana Vujošević prihvati odgovornost što 20 mjeseci institucija koju vodi nije u stanju da utvrdi kršenje zakona u postupku imenovanja direktorice TVCG, ona obmanjuje javnost tvrdeći da Media centar iznosi neistine.

Kad je direktorica Uprave za inspekcijske poslove već odlučila da reaguje na inicijativu za njeno razrješenje, mogla je javnosti da saopšti i da je inspekcijski nadzor potvrdio tvrdnje Media centra da  je postupak imenovanja direktorice TVCG bio nezakonit. Možemo da razumijemo da se u određenim situacijama prekrše rokovi iz Zakona o upravnom postupku, ali da se 20 mjeseci čeka na okončanje jednostavnog postupka iziskuje makar disciplinsku odgovornost za postupajućeg inspektora ali i razrješenje direktorice Uprave.

Dio jučerašnjeg reagovanja UIP, kojim se obavještava javnost “da Uprava za inspekcijske poslove nije i neće biti adresa za lične obračune, posredno ili neposredno, o kome god da se radi i koju god funkciju da obavlja, te neće ispunjavati želje populista, partijskih uhljeba i pojedinaca koji su se koristili o svaki režim dosad”, pripisujemo ekstremnoj podgoričkoj vrućini jer se samo time može objasniti besmisao izrečenog.

Direktorica UIP Ana Vujošević se valjda obraća građanima za koje misli da ne koriste u značajnoj mjeri mozak, pa svoj nerad i ukazivanje Media centra na nezakonite radnje generalnog direktora RTCG pokušava da prikrije skretanjem pažnje na navodne “lične odnose”. Media centar se od osnivanja 2018. godine bavi, između ostalog, i radom RTCG.  Tokom svog djelovanja podnijeli smo krivičnu prijavu i protiv bivšeg generalnog direktora Božidara Šundića zbog štete pričinjene RTCG u postupku digitalizacije, a i kontinuirano ukazivali na sve nezakonite radnje dok je RTCG kontrolisao DPS. Na žalost, Media centar je morao ukazati još u avgustu 2021. godine i da je izbor sadašnjeg generalnog direktora RTCG nezakonit (što je potvrdio nedavno i Viši sud) kao i da je imenovanje direktorice TVCG bilo nezakonito (što je konačno nakon 20 mjeseci potvrdila i UIP). Personalna rješenja na funkciji generalanog direktora nam nisu važna dok god su zakonita i nijedan dosadašnji generani direktor RTCG nije pričinio bilo kakvu štetu bilo kome iz Media centra, pa nema nikakvog osnova za “lične odnose”. Istu besmislenu tezu o “ličnim odnosima” su mogli da koriste svi bivši direktori RTCG čiji sam rad kao član Savjeta RTCG svakodnvno kritikovao (Branko Vojičić, Rade Vojvodić, Radojka Rutović). Ko god u javnosti pominje “lične odnose” kao objašnjenje za nečiju kritiku, građani treba da znaju da se iza toga skrivaju neke nezakonitosti i nedostatak argumenata.

Jedini “lični odnos” koji postoji u djelovanju Media centra je odnos prema RTCG i profesionalizaciji ove institucije koja mora bit oslobođena neprimjerenog partijskog uticaja.

Pošto vjerujemo da Vlada Dritana Abazovića neće kazniti razrješenjem nerad UIP i neprimjereno trajanje postupaka čiji su akteri javni funkcioneri, nadamo se da će nova Vlada među prvim odlukama imati razrješenje direktorice UIP Ane Vujošević.

Goran Đurović, direktor Media centra