Megafon Saopstenje

Poziv za prijavljivanje učesnika na Regionalnoj konferenciji o medijima

Albanski helsinški komitet (AHC) sprovodi projekat „Digitalni mediji u novoj eri: Put do samoregulacije, etike i nezavisnosti“, finansijski podržan od holandske vlade. U okviru ovog projekta, AHC, uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Albaniji i Regionalne mreže vladavine prava holandskog Ministarstva spoljnih poslova, organizuje Regionalnu konferenciju o medijima od 18 – 19. marta 2021.

Ova regionalna konferencija za medije (https://ahc.org.al/en/call-for-applications-for-participants-in-the-regional-media-conference/) ima za cilj da se pozabavi izazovima i rješenjima predstavnika medija, u smislu profesionalnosti, etike i nezavisnosti iz regionalne perspektive, u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6).

Ovom događaju će prisustvovati eksperti iz šest zemalja zapadnog Balkana, odnosno iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova, kao i iz Holandije i Evropskog suda za ljudska prava.

Na ovom događaju će se razmatrati brojni važni medijski aspekti, poput samoregulacije, etike i nezavisnosti. Događaj će biti organizovan po različitim sesijama sa ciljem da pomognu boljem razumijevanju, podizanju svijesti i traženju efikasnih načina za razvoj i jačanje samoregulacije medija, te kako minimalizovati kršenje etike,očuvati i ojačati nezavisnost medija i opstati uprkos unutrašnjim i spoljašnjim pritiscima i uticaju. Takođe će posebna sesija ove konferencije biti posvećena standardima razrađenim u sudskoj praksi Suda u Strazburu, a koji se odnose na slobodu medija.

Tirana će biti grad domaćin konferencije. U skladu sa protokolima i smjernicama Svetske zdravstvene organizacije, planirano je da se konferencija održi uz ograničeno fizičko prisustvo učesnika i putem društvenih platformi, kombinovanjem oba formata.

Želimo da podstaknemo sve zainteresovane učesnike da izraze interes za učešće na Regionalnoj konferenciji o medijima podnošenjem prijave u skladu sa uputstvima navedenim u ovom pozivu za prijavljivanje.

Kandidati koji se mogu prijaviti:

– Predstavnici / novinari iz medija u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6)

– Urednici iz medija u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6)

– Medijske organizacije u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6)

– Aktivni novinari (pridruženi ili slobodni) u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6)

– Medijski stručnjaci u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6)

– Regulatorna tijela za medije u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6)

– Naučnici u svim zemljama zapadnog Balkana (WB6)

Imajte na umu da će radni jezik konferencije biti engleski, pa je dobro poznavanje engleskog jezika neophodno za sve učesnike.

Nakon događaja, AHC će pružiti podršku putem vaučera (skromna šema grantova u okviru ovog projekta) na osnovu modela malog iznosa novčane nagrade za 3-4 novinara koji su učesnici regionalne konferencije. Svi zainteresovani učesnici koji predstavljaju medijski sektor biće podstaknuti da se prijave u okviru ove šeme sa člancima ili pričama koji detaljnije obrađuju teme sa ove konferencije.

Ova šema će  imati fokus na rješavanju ovih pitanja na regionalnom nivou, ali bez isključivanja atraktivnih ideja na nacionalnom nivou u jednoj od 6 zemalja zapadnog Balkana. Procjena najboljih predloga zasnivaće se na kriterijumima kao što su profesionalnost, predložena metodologija, proporcionalna zastupljenost rodne ravnopravnosti i geografski domet među WB.

Postupak podnošenja prijave:

Zainteresovani kandidati treba da pošalju kratku biografiju (najviše 1 stranica) i pismo o zainteresovanosti (na engleskom jeziku) na e-mail adresu: office@ahc.org.al 

Rok za prijavu je 20. februar 2021. Odabrani kandidati biće obaviješteni nakon ovog datuma..

Goran Djurovic, Director

Media Center

Jerevanska 32,

81000 Podgorica

t: +382 67 324 555 e-mail: media@mediacentar.me