Prigovor Media centra na rad privrednog društva “Nova M doo”-emitera televizijskog programa ‘’Nova M’’

povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji ‘’Centralni dnevnik’’ dana 24.08.2020. godine.

Zbog:

-kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”,
-kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o dogadjajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima)
-kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti
-kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

Obrazloženje

U emisiji Centralni Dnevnik Nove M televizije, emitovane 24. avgusta 2020, objavljen je prilog u kome je gospodin Ranko Đonović, koji je predstavljen kao politički analitičar, komentarisao aktuelna predizborna dešavanja u Crnoj Gori, optužujući opoziciju za antidržavno djelovanje i upozoravajući na ono što bi se moglo desiti ako ta opozicija pobijedi na predstojećim parlamentarnim izborima.

“Ako bi na ovim izborima oni pobijedili – u šta se pomalo nadaju, a jasno im je da neće – tek kasnije bi krenuli pravi napadi na Crnu Goru kao državu, pa i brisanje njeno i pripajanje Srbiji. Dakle, ništa se nije promijenilo od prije 100 godina. Ono što su radili prije 100 godina, rade i danas”, ocijenio je Đonović.

Ovim stavovima, koji se u cjelosti poklapaju sa onima koje u predizbornoj kampanji iznose partije vlasti, a posebno Demokratska partija socijalista, Đonović iz uloge političkog analitičara ušao u ulogu političkog agitatora vlasti u završnici predizborne kampanje, čime je Nova M prekršila član 11 stav 1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima koji glase:
“Programski sadržaji, a naročito informativno-politički i programi o tekućim događajima moraju biti pravični i izbalansirani, što se postiže objavljivanjem suprotstavljenih stavova, bilo u istom programu ili u nizu drugih programa, koji predstavljaju cjelinu u obradi određene tematike.
Programskim sadržajima se ne smiju tendenciozno promovisati interesi jedne političke stranke ili bilo koje grupe ili pojedinca, posebno ukoliko se takvi sadržaji emituju sistematično tokom određenog vremenskog perioda”.

Nova M je ovakvim programskim sadržajem narušila i pravilo druge strane, koje je propisano čl. 4 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima. To pravilo glasi: “Obaveza elektronskih medija da kod izvještavanja o pitanjima ili pojavama koje uključuju sukob bilo koje vrste, svim stranama koje su uključene u raspravu pruži mogućnost da u polemici učestvuju na ravnopravan način. Ovo načelo ne dozvoljava jednostrane napade na ličnosti, niti vođenje dugotrajnih ili ponavljanih kampanja u vezi sa pojedinim ličnostima, društvenim grupama ili institucijama, bez novih relevantnih podataka koji bi opravdali produženo ili ponovljeno izvještavanje o istoj pojavi, događaju, instituciji ili ličnosti”.

Nova M od početka izborne kampanje nije u glavnoj informativnoj emisiji ‘Centralni dnevnik’ dala prostor nekom drugom političkom analitičaru, osim Đonoviću, da analizira aktuelna zbivanja uoči izbora.

S obzirom na to da se profesionalni propust dogodio u periodu izborne kampanje, važno je napomenuti da je u ovom slučaju došlo i do kršenja člana 8 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela Agencija za elektronske medije, koji glasi: “Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove”.
Komentari gospodina Ranka Đonovića po sadržaju i karakteru predstavljali promociju stavova Demokratske partije socijalista, kao učesnice na predstojećim parlamentarnim izborima, a iznošenje teških optužbi na račun njenih političkih protivnika.

U ime podnosioca:

Goran Đurović
br.tel: 067 324 555
e-mail: media@mediacentar.me
gorandjurovic.mne@gmail.com