Prigovor Media centra na rad privrednog društva “Nova M doo”- emitera televizijskog programa ‘’Nova M’’

povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji ‘’Centralni dnevnik’’ dana 22.08.2020. godine.

Zbog:

-kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”,
-kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o dogadjajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima)
-kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti
– kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

Obrazloženje

U emisiji Centralni Dnevnik Nove M televizije, emitovane 22. avgusta 2020, objavljen je intervju sa ministrom pravde u Vladi Crne Gore Zoranom Pažinom za koji nije bilo aktuelnog povoda. Intervju je ministar iskoristio za samohvalu da je u njegovom resoru ispunjeno sve što je bilo predviđeno planom vlade i za polemiku sa opozicijom oko nefunkcionisanja pravosudnih institucija.

“Da kažem da je politikantski manir i jedna vrsta manipulacije stav jednog dijela protagonista opozicione političke scene kada pokušavaju da pripišu odgovornost za takvo stanje Vladi. To naprosto nije tačno, jer Vlada nije nadležna za izbor čelnika ovih institucija, jer da jste, taj bi problem davno bio riješen. Naprotiv, šireći maglu na ovaj način ti opozicioni političari bježe od sopstvene odgovornosti, jer je posve jasno da izbor treba da bude obavljen u parlamentu, uz značajno učešće opozicije. Na taj način oni šalju poruku da nijesu spremni da prihvate svoj dio odgovornisti u vršenju društvenih poslova koji su im povjereni”.

Objavljivanjem intervjua u kome ministar odbrane u završnici izborne kampanje za parlamentarne izbore iznosi političke ocjene o djelovanju opozicije u crnogorskom parlamentu, Nova M je prekršila član 11 stav 1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima koji glase:
“Programski sadržaji, a naročito informativno-politički i programi o tekućim događajima moraju biti pravični i izbalansirani, što se postiže objavljivanjem suprotstavljenih stavova, bilo u istom programu ili u nizu drugih programa, koji predstavljaju cjelinu u obradi određene tematike.
Programskim sadržajima se ne smiju tendenciozno promovisati interesi jedne političke stranke ili bilo koje grupe ili pojedinca, posebno ukoliko se takvi sadržaji emituju sistematično tokom određenog vremenskog perioda”.

Nova M je ovakvim programskim sadržajem narušila i pravilo druge strane, koje je propisano čl 4 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima. To pravilo glasi: “Obaveza elektronskih medija da kod izvještavanja o pitanjima ili pojavama koje uključuju sukob bilo koje vrste, svim stranama koje su uključene u raspravu pruži mogućnost da u polemici učestvuju na ravnopravan način. Ovo načelo ne dozvoljava jednostrane napade na ličnosti, niti vođenje dugotrajnih ili ponavljanih kampanja u vezi sa pojedinim ličnostima, društvenim grupama ili institucijama, bez novih relevantnih podataka koji bi opravdali produženo ili ponovljeno izvještavanje o istoj pojavi, događaju, instituciji ili ličnosti”.

Nova M od početka izborne kampanje nije objavila intervju ni sa jednim od nosilaca opozicionih izbornih listi, niti je u glavnoj informativnoj emisiji ‘Centralni dnevnik’ dat prostor opoziciji da analizira postupanje resora na čijem je čelu gospodin Pažin.

S obzirom na to da se profesionalni propust dogodio u periodu izborne kampanje, važno je napomenuti da je u ovom slučaju došlo i do kršenja člana 8 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela Agencija za elektronske medije, koji glasi: “Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove”.

Intervju ministra pravde je imao promotivni karakter i bio je u funkciji promovisanja stavova Demokratske partije socijalista, kao učesnice na predstojećim parlamentarnim izborima, što je potpuno jasno izraženo u rečenici kojom se najavljuje šta će biti prioriteti buduće vlade. “Zato ćemo u narednom periodu snažno insistirati na jačanju odgovornosti u pravosuđu, jednako kao kada su u pitanju druge institucije od značaja za vladavinu prava, jer vladavina prava znači pravnu sigurnost za građane, sigurnost investicija i poslovanja za one koji donose novu vrijednost i jednakost pred zakonom za sve”.

Sporni sadržaj je suprotan i članu 5 Pravilnika o medijskom predstavljanju u toku izborne kampanje za izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji će biti održani 30. avgusta 2020. godine, koji glasi: “Emiter Nova M će u informativnim emisijama, izvan programa koji su namijenjeni za izbornu kampanju, obavještavati o aktuelnim zbivanjima aktivnostima državnih organa i funkcionera, poštujući pravila profesionalizma, objektivnosti novinarske etike”.

U okviru istog sadržaja (Centralni dnevnik) nije data mogućnost drugoj strani da saopšti svoje stavove u odnosu na kvalifikacije i stavove saopštene od strane učesnika izborne kampanje, pa je sam sadržaj jednostran, što je suprotno pravilima profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike.

U ime podnosioca:

Goran Đurović
br.tel: 067 324 555
e-mail: media@mediacentar.me
gorandjurovic.mne@gmail.com