Rtcg

RTCG krije podatke o isplatama naknada na zarade

Media centar je dostavio Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama žalbu zbog ćutanja uprave jer RTCG nije u roku propisanom članom 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavila informacije o odlukama na osnovu kojih se zaposlenima isplaćuju naknade na zarade (stimulansi/varijabile).

Još krajem avgusta RTCG je dostavljen zahtijev za slobodan pristup informacijama kojim su tražene:

  • Odluke generalnog direktora RTCG za period januar 2021. -1. avgust 2022. godine kojima se utvrđuje iznos raspoloživih sredstava za stimulans na osnovu člana 12 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada u JP RTCG;
  • Predloge odluka rukovodioca organizacione cjeline za isplatu dijela zarade zaposlenog po osnovu ostvarenih rezultata u radu (stimulans), na osnovu člana 13 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada u JP RTCG, za period januar 2021. -1. avgust 2022. godine.
  • Odluke generalnog direktora o konačnom iznosu i isplati dijela zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu zaposlenog, na osnovu člana 13 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata rada u JP RTCG, za period januar 2021. -1. avgust 2022. godine

RTCG odbija da dostavi podatke i omogući uvid u zakonitost postupka koji je u prethodnom perodu sprovođen na nezakonit način.

Media centar je tražio u oktobru 2021. godine podatke o isplatama naknada na zarade u RTCG i to za period jun-oktobar 2021. godine. Tada je RTCG dostavila odgovor u kojem se jasno kaže da ne postoje predlozi odluka rukovodioca organizacionih jedinica sa obrazloženjem o dodijeljenim stumulansima na zarade zaposlenih. Zvaničan odgovor (rješenje) pravne službe RTCG tada je potpisao generalni direktor Boris Raonić. 

Član 13 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu u JP RTCG propisuje da generalni direktor RTCG ne može donijeti odluke kojima se utvrđuje konačni iznosi sredstava za stimulanse na zarade zaposlenih bez predloga odluka od strane rukovodioca organizacionih cjelina, koji su morali da obrazlože ko i na osnovu kojih normi, utvrđenih ovim Pravilnikom, ispunjava uslove za dobijanje stimulansa/varijabile. Da bi stimulansi mogli da budu isplaćeni zaposlenima neophodno je da rukovodioci organizacionih cjelina pripreme i podnesu  predlog odluke za isplatu dijela zarade zaposlenih po osnovu ostvarenih rezultata u radu (stimulans). Predlog odluke treba da sadrži predlog novčanog iznosa stimulansa i obrazloženje za isplatu stimulansa po svim osnovama i mjerilima iz Pravilnika. O konačnom iznosu i isplati dijela zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu zaposlenog odluku donosi generalni direktor RTCG.

S obzirom na to da u periodu jun-oktobar 2021. godine nije bilo odluka od strane rukovodioca organizacionih cjelina, sve odluke generalnog direktora o dodjeli naknada na zarade su bile nezakonite. Posljedica ovakvog djelovanja je nezakonita isplata oko 30.000 eura mjesečno za naknade na zarade (samo za period jun-oktobar 2021. godine isplaćeno je bez osnova oko 150.000 eura). Tada je generalni direktor Raonić prekršio zakonske norme, jednako kao i njegov prethodnik Šundić. Na žalost, ni Savjet RTCG nije reagovao na upozorenja Media centra o kršenju propisa.

S obzirom na to da RTCG neće da dostavi podatke o sadašnjoj praksi u isplati naknada na zarade, ne znamo da li je prekinuto sa nezakonitostima u trošenju sredstava u RTCG i da li se i dalje mjesečno, bez jasnog osnova i mimo pravne procedure, troši oko 30.000 eura.

Media centar očekuje da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama donese u što skorijem roku odluku kojom će se osigurati objavljivanje podataka na osnovu kojih se stiče uvid u poslovanje nacionalnog javnog medijskog servisa.

Nadamo se da će u narednom periodu biti povećana transparentnost rada RTCG i da se neće skrivati podaci od javnosti.

Državna revizorska institucija (DRI) je svojim izvještajem o finansijskom izvještaju i poslovanju RTCG za 2021. godinu obuhvatila primjenu Pravilnika o isplati stimulansa na zarade i dala za pravo nalazima Media centra. DRI, na žalost, nije u svome izještaju navela koliko je novca potrošeno na pravno nevaljan način, kao što to čini u svojim drugim izvještajima. Bilo bi dobro da DRI objasni razloge za ovo odstupanje.

Goran Đurović, direktor Media centra