Gledajmose

TVCG IGNORIŠE SVOJE ZAKONSKE I SAMOREGULATORNE OBAVEZE

Prigovori Media centra Ombudsmanu RTCG …

RTCG i autor emisije “Gledajmo se” Sead Sadiković su prekršili Zakon o medijima Crne Gore, Pravilnik o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG i Kodeks novinara/ki Crne Gore neobjavljivanjem reagovanje na prilog objavljen u emisiji  ‘Gledajmo se’, emitovanoj 15. februara 2022. na prvom programu TVCG, koje je, u ime Media centra, direktorici TVCG Mariji Tomašević i autoru emisije Seadu Sadikoviću poslao e-poštom Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra. Prijem reagovanja je potvrdio autor emisije Sadiković, što potvrđuje njegova korespodencija sa autorom reagovanja od 17. februara 2022. godine.

Iako Zakon o medijima obavezuje na objavljivanje odgovora i ispravke “najkasnije u drugom izdanju medija, odnosno medijskog sadržaja, nakon prijema odgovora odnosno ispravke” (čl.51), to se nije desilo. Media centar, odnosno autor reagovanja, u međuvremenu, nije dobio nikakvu sugestiju koja bi se ticala reagovanja, a nije postojao niti jedan zakonom propisan razlog za njegovo neobjavljivanje. Neobjavljivanjem reagovanja prekršen je i član 5 Pravilnika o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG. 

Objavljivanje reagovanja je bilo nužno zbog toga što je autor emisije “Gledajmo se”, reagujući na prigovor Media centra na prilog u emisiji od 1. februara 2022. iznio netačne i nepotpune informacije u vezi sa tim prigovorom. Obavještavajući gledaoce o negativnim reakcijama na priču naslovljenu ‘Do Albanije po nevjestu, prevara ili šansa za brak’, autor emisije  je rekao da je, Dragoljub Duško Vuković, podržao nevladine organizacije koje su tu priču proglasile “seksističkim uratkom” u kome se omalovažavaju žene, što nije tačno. Ne radi se ni o kakvoj podršci, već o tome da je Vuković, u ime Media centra, napisao prigovore Ombudsmanu RTCG i Agenciji za elektronske medije tvrdeći da su u priči prekršeni neki programski principi i profesionalni standardi. Autor emisije nije naveo niti jedan argument koji je korišćen u prigovorima, a prećutao je i činjenicu da je Ombudsmanka RTCG uvažila prigovor Media centra.

***

i Agenciji za elektronske medije

RTCG i autor emisije “Gledajmo se” Sead Sadiković su prekršili Zakon o medijima Crne Gore i Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima neobjavljivanjem reagovanje na prilog objavljen u emisiji  ‘Gledajmo se’, emitovanoj 15. februara 2022. na prvom programu TVCG, koje je, u ime Media centra, direktorici TVCG Mariji Tomašević i autoru emisije Seadu Sadikoviću poslao e-poštom Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra. Prijem reagovanja je potvrdio autor emisije Sadiković, što potvrđuje njegova korespodencija sa autorom reagovanja od 17. februara 2022.

Iako Zakon o medijima obavezuje na objavljivanje odgovora i ispravke “najkasnije u drugom izdanju medija, odnosno medijskog sadržaja, nakon prijema odgovora odnosno ispravke” (čl.51), to se nije desilo. Media centar, odnosno autor reagovanja, u međuvremenu, nije dobio nikakvu sugestiju koja bi se ticala reagovanja, a nije postojao niti jedan zakonom propisan razlog za njegovo neobjavljivanje.

Neobjavljivanjem reagovanje je, prema našem mišljenju, prekršen i član 8 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, koji propisuje da “u proizvodnji informativnih programa, elektronski mediji su dužni da poštuju načela objektivnosti, nepristrasnosti, blagovremenosti, tačnosti, zabrane diskriminacije, slobode objavljivanja komentara i primjene pravila druge strane”.

Objavljivanje reagovanja je bilo nužno zbog toga što je autor emisije “Gledajmo se”, reagujući na prigovore Media centra upućen Ombudsmanu RTCG i AEM-u na prilog u emisiji od 1. februara 2022. iznio netačne i nepotpune informacije u vezi sa tim prigovorima. Obavještavajući gledaoce o negativnim reakcijama na priču naslovljenu ‘Do Albanije po nevjestu, prevara ili šansa za brak’, autor emisije  je rekao da je, Dragoljub Duško Vuković, podržao nevladine organizacije koje su tu priču proglasile “seksističkim uratkom” u kome se omalovažavaju žene, što nije tačno. Ne radi se ni o kakvoj podršci, već o tome da je Vuković, u ime Media centra, napisao prigovore Ombudsmanu RTCG i Agenciji za elektronske medije, tvrdeći da su u priči prekršeni neki programski principi i profesionalni standardi. Autor emisije nije naveo niti jedan argument koji je korišćen u prigovorima, a prećutao je i činjenicu da je Ombudsmanka RTCG uvažila prigovor Media centra, a saopštio da je prigovor odbacio Savjet RTCG, koji za tako što nije nadležan prema aktuelnom Zakonu o nacionalnom javnom emiteru RTCG.

*****

Direktorici TVCG Mariji Tomašević

Autoru emisije ‘Gledajmo se’ Seadu Sadikoviću

Reagovanje na navode objavljene u emisiji ‘Gledajmo se’

Pozivam se na Zakon o medijima, član 48, i na Pravilnik o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG, član 5, i zahtijevam da objavite moje reagovanje na navode koji se odnose na mene, a objavljeni su u emisiji ‘Gledajmo se’, emitovanoj 15. februara 2022. godine na TVCG. Zahtijevam da reagovanje bude objavljeno u prvoj narednoj emisiji ‘Gledajmo se’.

Obavještavajući gledaoce o negativnim reakcijama na priču naslovljenu ‘Do Albanije po nevjestu, prevara ili šansa za brak’, a objavljenu u emisiji ‘Gledajmo se’ od 1. Februara 2022.godine, autor emisije Sead Sadiković je rekao da sam ja, Dragoljub Duško Vuković, podržao neimenovane nevladine organizacije koje su tu priču proglasile, kako je autor citirao, “seksističkim uratkom” u kome se omalovažavaju žene. Istine radi, ja nikoga nijesam podržavao, nego sam, u ime nevladine organizacije Media centra, napisao dva prigovora u kojima tvrdim da su u spornoj priči prekršeni neki programski principi i profesionalni standardi koji su utvrđeni Pravilnikom o programskim principima i profesionalnim standardima RTCG, kao i programski standardi koje propisuje Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima. U prigovorima je navedeno da je način na koji je urađena priča promovisao predrasude prema ženama uopšte, a posebno prema ženama iz susjedne Albanije, da je žena iz Albanije prikazana kao objekat, da joj nije pružena prilika da nešto kaže u svoje ime, da objasni svoje razloge pristajanja na odnos da bude ponuđena da se uda za nepoznatog muškarca iz druge države. U prigovorima je rečeno i da se u priči promoviše patrijarhalni obrazac ponašanja prema ženi, i da je došlo do grube povrede privatnosti državljanke Albanije.

Prigovori su upućeni nadležnim institucijama – Ombudsmanu RTCG i Agenciji za elektronske medije, što je aktivnost koju Media centar praktikuje već duže vrijeme na vlastitu incijativu ili na podsticaj zainteresovanih građana/ki.

Istina je da nijesam prihvatio ponudu autora emisije da govorim o prigovorima Media centra, već sam mu, u telefonskom razgovoru, sugerisao da koristi tekstove prigovora ako želi ili da sačeka odgovor institucija, pa da nakon toga možemo razgovarati o spornoj temi. Moje odbijanje da govorim u emisiji prije reagovanja institucija na prigovore smatrao sam principijelnim i profesionalno korektnim odnosom. Autor emisije to nije prihvatio, niti je u svom reagovanju naveo bilo šta iz mojih prigovora.  

Iznenadilo me je da je autor emisije saopštio da je prigovor upućen Ombudsmanu RTCG već odbijen, iako Media centar o tome nije obaviješten niti je to objavljeno na zvaničnoj veb stranici Ombudsmana. U vrijeme emitovanja emisije bilo je objavljeno da je ombudsmanka Danijela Popović uvažila naš prigovor i predložila da to učini i Savjet RTCG. To autor emisije nije saopštio svojoj publici.

Dragoljub Duško Vuković
predsjednik Skupštine Media centra