Goran Djurovic

Članovi Savjeta RTCG sproveli pravno nasilje

Predsjednik i četiri člana/ce Savjeta RTCG sproveli su danas pravno nasilje. U podstrekivanju na vršenje krivičnog djela učestvovao je danas razriješeni i nezakonito izabrani generalni direktor Boris Raonić, pravna služba RTCG predvođena Željkom Mićovićem kao i advokatica RTCG Zorica Đukanović.

Kao i prilikom izbora Borisa Raonića 2021. godine, i danas  je suprotno pravosnažnoj presudi Višeg suda dio Savjeta RTCG predvođen Veselinom Drljevićem odlučio da  svjesno i sa umišljajem prekrši Zakon o RTCG.

Podsjećamo, Viši sud je 10. maja donio presudu kojom je potvrdio da je Boris Raonić nezakonito izabran na funkciju generalnog direktora RTCG u avgustu 2021. godine zbog postojanja sukoba interesa jer je u trenutku imenovanja bio član Savjeta Agencije za elektronske medje što je Zakonom o RTCG zabranjeno. Presudom je ostavljena mogućnost Savjetu RTCG da od preostalih kandidata na konkursu iz 2021. godine izabere novog generalnog direktora ili da ponovo raspiše konkurs. U presudi Višeg suda jasno piše: “Pravna posljedica poništaja odluke o imenovanju je ponovni izbor između prijavljenih kandidata ili poništaj konkursa, u kom postupku tuženi (Savjet RTCG) ima priliku da ponovo razmatra preostale prijave i da odluči u skladu sa zakonom.”

Zato su licemjerni svi pokušaji predsjednika i članova Savjeta, uključujući i bivšeg člana Bojana Baće koji je danas podnio ostavku, da se presuda Višeg suda predstavi kao neprecizna.

Danas su Veselin Drljević, Filip Lazović, Naod Zorić, Milica Špajak i Amina Murić ponovo zanemarili i činjenicu da Boris Raonić nema 10 godina radnog iskustva u VII 1 nivou stručne spreme jer je diplomirao 2018.  godine. I na ovo zakonsko ograničenje u vezi sa Raonićem je Media centar više puta ukazao članovima Savjeta 2021. godine uoči izbora generalnog direktora. I tada su svjesno i sa umišljajem svi akteri skorih krivičnih prijava ignorisali upozorenja. Podsjećamo, član 5 Zakona o radu u stavu 1 tačka 8 propisuje “8) radno iskustvo podrazumijeva vrijeme provedeno u radnom odnosu i stručnom osposobljavanju u skladu sa zakonom, u kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno u stručnoj kvalifikaciji;”

Opet će za koji mjesec, nakon novih sudskih presuda, Veselin Drljević, predsjednik Savjeta, lakonski kostatovati da su „pali na zakonu“ ali od toga građani kojima je stalo do vladavine prava nemaju ništa.

Da li će Veselin Drljević pokrenuti pitanje povraćaja zarada nezakonito izabranog generalnog direktora Raonića? Odgovor znamo svi, neće.

Zbog svega navedeno će Media centar, kako je danas i najavio, podnijeti krivične prijave zbog neizvršenja sudske presude proti svih članova Savjeta koji su učestvovali u današnjem galsanju: Veselina Drljevića, Filipa Lazovića, Naoda Zorića, Milice Špajak i Amine Murić.

Takođe,   zbog podstrekivanja na izvršenje krivičnog djela ćemo pdonijeti krivične prijave protiv Borisa Raonića, zaposlenog u pravnoj službi RTCG Željka Mićovića kao i advokatice RTCG Zorice Đukanović.

Danas se RTCG ponovo vratila na scenu kao neke od afera iz najboljih dana DPS-a. Ignorisanje pravosnažne presude Višeg suda pokazuje nemoć institucija. Pojednac koji svejsno ulazi u kršenje zakona radi ostvarenja ličnih ambicija očigldno ima svoje probleme ali upravo slobodne i profesionalne institucije treba da zaustave takve slučajeve.

Za ovakvu situaciju snose značajnu krivicu i lideri političkih partija koje su pobijedile na izborima 2020. godine. Umjesto da prihvate inicijativu Media centra i još 40 NVO koju smo podnijeli u decembru 2020. godine svim poslaničkim klubovima u Skupštini, i promijene Zakon o RTCG kako bi se poboljšala procedura izbora članova Savjeta (ključnog upravljačkog tijela koje bira i razrješava generalnog direktora), tadašnja parlamentarna većina je odlučila da iskoristi loša zakonska rješenja i izabere politički podobne ljude za članove Savjeta. Danas se vide posljedice takve odluke Milana Kneževića (DF), Alekse Bečića (DCG) i Dritana Abazovića (URA). Zato i danas svi oni ćute i nema nikakve reakcije.

Tadašnjoj parlamentarnoj većini ni to nije bilo dovoljno nego je protivzakonito zaustavila preispitivanje postupka imenovanja generalnog direktora RTCG pred Upravom za inspekcijske poslove. Zbog odluke tadašnjeg direktora Uprave za inspekcijske poslove Ilira Harasanija i tadašnjeg ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića (kao drugostepenog organa), Media centar čeka skoro dvije godine da Upravni sud poništi njihovu odluku i omogući da Inspekcija rada preispituje odluke Savjeta RTCG.

Jedino rješenje kolapsa sistema je da se u oktobru na redovnom zasijedanju Skupštine donese novi Zakon o RTCG, koji je već pripremljen, i da se na osnovu zakona izvrši ponovno imenovanje članova Savjeta i menadženta koji neće biti pod uticajem političkih partija i koji će imati makar malo integriteta.

Hoće li neka nova parlamentarna većina biti posvećena istinskom oslobađanju RTCG ili će ponovo trgovati sa generalnim direktorom RTCG, ostaje da se vidi.

U ime Media centra,

Goran Đurović, direktor Media centra