Goran Djurovic

Dobra odluka poslanika Demokrata da povuku iz skupstinske procedure izmjene Zakona o elektronskim komunikacijama

Media centar smatra da je današnja odluka poslaničkog kluba Demokratske Crne Gore o povlačenju iz skupštinske procedure izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama dobra. Odluka kluba Demokrata takođe ukazuje i na razumno promišljanje u situaciji kada su predložene izmjene Zakona dobile negativne ocjene od Evropske komisije, što je bio i povod da predsjednik Crne Gore vrati ovaj propis na ponovno odlučivanje Skupštini. Ovom odlukom klub poslanika Demokrata je na sebe preuzeo svu odgovornost i poštedio Vladu, ali i poslanike iz skupštinske većine, od moguće neprijatne situacije u kojoj bi morali u roku od desetak dana da se o istom pitanju izjasne na poptuno suprotan način.

Media centar se nada da će političke partije u svom djelovanju slijediti ovaj pimjer  i afirmisati odgovoran odnos prema argumentima koji dolaze od Evropske komisije, ali i drugih međunarodnih i domaćih subjekata. Nije sramota i slabost promijeniti stav kada se suočite sa kvalitetnim argumentima.

Ova situacija ukazuje dodatno na potrebu dijaloga sa Evropskom komisijom, nevladinim organizacijama i drugim društvenim subjektima u vezi sa izmjenama zakonskih propisa kome su, dok su bile u opoziciji, bile sklone političke partije koje danas čine vlast, a među njima i Demokrate.

Media centar će vladinoj radnoj grupi za pripremu Zakona o elektronskim komunikacijama, poslaničkom klubu Demokrata, kao i svim drugim zainteresovanim poslaničkim klubovima dostaviti uskoro predlog procedure za imenovanje članova Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Nadamo se da će nova zakonska rješenja biti u potpunosti usklađena sa direktivama EU i da će se prije usvajanja ovog propisa sprovesti javna rasprava kako bi svi zainteresovani subjekti mogli da daju doprinos pripremi što boljih zakonskih rješenja. Usvajanjem kvalitetnog Zakona o elektronskim komunikacijama i medijskih zakona ispuniće se završna mjerila u pregovaračkom poglavlju 10.

Nadamo se da će ovi propisi biti usvojeni na sledećem redovnom zasijedanju Skupštine.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 18. januar 2024. godine