Nezavisni Javni Servis Tacka

Hitno osloboditi partijskog uticaja RTCG i AEM

Agencija za elektornske medije (AEM) je odbila, kao neosnovane, prigovore koji je Media centar podnio protiv TVCG povodom jednostranog analiziranja strukture izbornih lista od strane analitičara Srđana Vukadinovića u emisiji Dnevnik 2 emitovanoj 6. avgusta 2020. kao i priloga emitovanih 12. i 26. avgusta u kojima se u sklopu Dnevika 2 prenose izjave predsjednika Vlade i nosioca liste DPS-a Duška Markovića, umjesto da budu emitovane u posbenom izbornom bloku koji se emituje nakon centarlne informativne emisije.

U spornom prilogu od 6. avgusta je, u formi intervjua, objavljena analiza analitičara (Dr Srđan Vukadinović) koja je otvoreno pristrasna u odnosu na aktuelnu vlast, odnosno partije koje je čine, a naglašeno kritički intonirana u odnosu na opozicione partije i koalicije.

U spornom prilogu analitičar Vukadinović navodi: “Sa veoma malo lista možemo da budemo zadovoljni, sa makar nekoliko pojedinaca koji su na tim listama, to je ta lista DPS-a koja zaista ima 4-5 pojedinaca koji su prepoznati u struci, prepoznati u javnosti…”. Takođe, u prilogu se saopštava: “…I naravno tu je URA koja sigurno sama ne bi mogla da uđe u Parlament a pitanje je i sa ovom ekipom koju je okupila..”. Dalje se navodi: “Pobjednik ovih izbora nije sporan-tvrdi Vukadinović, pobjedu 30. avgusta slaviće DPS, pitanje je samo da li će biti apsolutni pobjednici ili će nakon izbora formirati državotvornu zajednicu sa SDP-om kako bi Crna Gora konačno izašla iz V.D. stanja.” “Vukadinović nema dilemu ko će biti pobjednik izbora ali ima ko će biti lider opoziije DF ili Demokrate. Ako je jedan pojedinac na listi DF kojeg je projektovala Srpska pravoslavna crkva za tu poziciju, to je sasvim beznačajno. Vidimo da su bili određeni problemi u formiranju liste, da su mnogi nezadovoljni…”

Prilog posvećen analizi strukture izbornih listi se ne može tretirati kao komentar, jer nije jasno označen kao takav na što u svom rješenju ukazuje i AEM, a i zbog toga što komentar izbornih listi nije urađen od strane novinara-komentatora TVCG već od spoljnjeg analitičara.

AEM u obrazloženju svoje odluke navodi da se ne može dovesti u pitanje pravo emitera da u skladu sa svojom uređivačkom politikom prenosi informacije i komentariše pojave i događaje. Media centar ne dovodi svojim prigovorom u pitanje stavove analitičara Vukadinovića i njegovo pojavljivanje u Dnevniku 2 TVCG, već ukazuje na to da je izostanak davanja prilike drugom analitičaru, koji nema afirmativne stavove prema DPS-u, izostalo objektivan pristup javnog servisa u obradi teme. Građani jednostavno nisu imali mogućnost da čuju i drugačije mišljenje o kandidatima za poslanike i izbornim listama.

Media centar je upravo podnio prigovor kojim problematizuje uređivačku politiku TVCG, smatrajući da je suprotna članu 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, koje je donijela sama AEM, u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti jer je prilog sa jednim analitičarem bio jednostran i pristrasan. Takođe, sporni priilog i analiza su suprotni članu 11 st.1 Pravilnika koji propisuje da “informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca”.

U prilogu novinarke TVCG Drašković nije omogućeno predstaljanje stavova drugog analitičara koji nema afirmativne stavove u odnosu na vlast. Javnost je u cjelosti ostala uskraćena za drugačiji pogled i viđenje rezultata izbora koji bi mogli pomoći slušaocima i gledaocima da formiraju svoj stav na osnovu različitih interpretacija. Ukoliko TVCG nije u Dnevniku 2 emitovanom 6. avgusta mogla da pored Srđana Vukadinovića građanima predstavi stavove drugog analitičara, onda je to mogla da uradi u narednih 20 dana, koliko je prošlo od kada je analitičar Vukadinović iznio svoj stav. U Dnevniku 2 od 4. do 28. avgusta nije emitovan nijedan prilog u kojem neki analitičar iznosi stavove koji nisu afirmativni za DPS. U periodu od 4. do 28. avgusta u Dnevniku 2 emitovano je više do 60 priloga kojima se promoviše vlast a u okviru promotivnih priloga su i oni analitačara Vukadinovića. Upravo javni medijski servis ne bi trebao da daje prostor jednostranim analitičarima da u centralnoj informativnoj emisiji najgrubljim kvalifikacijama napada (dojučerašnju) opoziciju a afirmiše stavove DPS-a.

Spoljni eksperti se, po pravilu, angažuju da bi nepristrasno sudili u slučajevima kontroverznih pitanja ili, takođe nepristrasno, tumačili činjenice, a ne jednostrano, impresionistički komentarisali te činjenice. Ako to već čini, onda je nacionalna javna televizija dužna da makar ponudi i drugomislećem analitičaru da impresionistički komentariše istu temu.

U Dnevniku 2, emitovanom 12.08.2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG objavljivanjem predizbornih poruka predsjednika Vlade Crne Gore mimo posebnog bloka namijenjenog za politički marketing. U prilogu posvećenom posjeti opštini Tivat, predsjednik Vlade je izjavio: “Vlada će u narednom mandatu sigurno obezbijediti da se ta nova vizija razvoja aerodroma ostvari. Nastavićemo započetu tendersku proceduru i dovršiti do kraja proces koji nam garantuje najmanje 100 miliona eura avansnog prihoda, zatim godišnju naknadu, čiji je iznos veći od sadašnje dobiti aerodroma i nove investicije od najmanje 200 miliona eura, a Tivat i Podgorica prihodovaće značajan dio od koncesione naknade.”

U Dnevniku 2 TVCG, emitovanom 26.08.2020, objavljen je prilog posvećen sastanku predsjednika Vlade Crne Gore i nosioca izborne liste Demokratske partije socijalista Duška Markovića sa partijskim pristalicama na Ivanovim Koritima (Cetinje). U prilogu su prenijeti izvodi iz obraćanja gospodina Markovića partijskim pristalicama koji su imali potpunu ikonografiju Demokratske partije socijalista (DPS). Prenijeta izjava predstavlja klasične političke predizborne poruke upućene javnosti. U prilogu se prenosi: “Crnu Goru napadaju ovih dana oni isti koji je nijesu željeli 2006. i čiji su je preci poništili 1918. U svijetu nije zabilježeno da se u poltičkim povorkama nalaze sveštena lica, te da su u Crnoj Gori zakon i pravni poredak jednaki za sve.” U prilogu gospodin Marković saopštava: “Moraće je poštovati ako je neće voljeti. Srpska pravoslavna crkva i njeni sveštenici će se vratiti u manastire i crkve. Neće ih biti više u poltičkim povorkama. Neće ih biti za mikrofonom gdje prklinju naše očeve, naše đedove i nas same i našu djecu. To se nigdje u 21. vijeku ne radi u svijetu, nažalost u Crnoj Gori se to radi. I to smo trpjeli i to ćemo istrpjeti do 30. avgusta, nakon toga ni to se više neće tolerisati. Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija, tako i za Backovića i za sve druge….”

Media centar ne čudi ponašanje RTCG i njenog generalnog direktora Božidara Šundića jer je on još 2016. godine, dok je obavljao funkciju v.d. direktora TVCG tražio od urednika informativnog programa da isključivo pozitivno izvještavaju o radu Vlade. Ne iznenađuje ni ćutanje Savjeta RTCG koji je nijemo posmatrao neprofesionalno izvještavanje TVCG u predizbornoj kampanji. Media centar ne iznenanđuje ni odgovor AEM, jer je ovo još jedna partijski kontrolisana i zarobljena institucija koja štiti interese dojučerašnje vlasti.

AEM u svom rješenju kojim odbija prigovor Media centra na rad TVCG svodi neprofesionalan rad javnog servisa na mogućnost da zainteresovani subjekti dostave svoje ispravke ili odgovore. Na ovaj način AEM daje podršku RTCG da nastavi sa praksom da u svoje informativne emisije uvijek poziva „analitičare“ koji su po volji DPS-a i time promoviše jednu poltičku opciju. Ovakav stav AEM-a znači i da će RTCG nastaviti sa praksom da i u druge sadržaje informativnog programa poziva samo one predstavnika različitih organizacija i institucija koji su podržavaoci poltike dojučerašnje vlasti. Ne treba da čudi ovakav pristup AEM-a jer je to upravo ona institucija koja je godnama dozvoljavala da Pink M brutalno vrijeđa i napada neistomišljenike vlasti koji su i tada imali mogućnost da se ispravkama ili odgovorima obrate Pink M teleleviziji. AEM ne želi da vrši svoju ulogu propisanu zakonom i zato je samo dio logistike za medijsku promociju jedne partije.

Rad RTCG i AEM tokom izbornog perioda dokaz je zarobljenosti ovih institucija. Media centar traži od nove vlasti da hitno pristupi izmjenama zakona i oslobađanju partijskog uticaja RTCG i AEM.

Goran Đurović, direktor Media centra