Aem

AEM da zabrani emitovanje Happy TV u Crnoj Gori

Media centra poziva Agenciju za elektronske medije (AEM) da u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima zabrane emitovanje sadržaja Happy TV (Srbija) posredstvom kablovskih operatera u Crnoj Gori zbog podsticanja i širenja govora mržnje.

Happy televizija u kontinuitetu krši Zakon o elektronskim medijima, a AEM toleriše ovakvo ponašanje i ne preduzima zakonom date mjere kako bi se zaustavilo emitovanje sadržaja koji podstiču mržnju. Media centar je ranije tražio da u skladu sa zakonom AEM obaveže kablovske operatere da onemoguće emitovanje pojedinih sadržaja ove televizije. AEM je samo privremeno to uradila kada su sa te televizije napadali predsjednika DPS-a i prethodnu vlast a kasnije je dozvolila da se nesmetano preko televizijskih stanica iz Srbije širi govor mržnje i podstiče diskriminacija po osnovu etničke pripadnosti i vjere, i negira pravo Crnogoraca na svoju naciju, crkvu, jezik…. Zakon o elektronskim medijima precizno propisuje da:  „AVM uslugom se ne smije podsticati mržnja ili diskriminacija po osnovu rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, starosne dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta ili polne orijentacije.“

Kršenje ove norme bio je osnov da AEM preduzme mjere i obavijesti nadležnu agenciju u Srbiji, kao i da obavijesti emitera problematičnih sadržaja i Evropsku komisiju o kršenju zakonskih normi i ograničenjima koja namjerava da preduzme ukoliko dođe do ponovnog takvog kršenja. AEM je nadležnoj agenciji iz Srbije (Regulator elektronskih medija-REM) i Evropskoj komisiji dostavila informaciju o širenju mržnje i podsticanju diskriminacije, vršeći napade, omalovažavanje, obezvređivanje, ismijavanje na sve one koji se osjećaju kao Crnogorci. Da bi se kablovskim operaterima u Crnoj Gori naložilo da ne emituju sporne sadržaje, potrebno je da je prošlo 15 dana od kada je AEM dostavila upozorenje emiteru iz Srbije i nadležnoj agenciji a da se i dalje nastavlja emitovanje spornih sadržaja kojim se podstiče govor mržnje i diskriminacije po osnovu etničke, vjerske i druge pripadnosti. Ovaj rok je prošao, a odgovora nadležne institucije iz Srbije nije bilo.

U poslednjim ispadima na Happy TV, u kojima se podstiče mržnja prema Crnogorcima, stanovnicima Cetinja i poslanici Draginji Vuksanović Stanković, ne može biti govora o slobodi izražavanja. Slobodu izražavanja koja podrazuimijeva javnu kritiku pojava u društvu i saopštavanje političkih stavova u odnosu na pojedince i rad institucija treba razlikovati od podsticanja mržnje i diskriminacije po raznim osnovima. Institucije (AEM) koje se staraju o javnom informisanju obavezne su da spriječe širenje govora mrženje u medijima bez obzira na to da li su ti mediji registrovani u Crnoj Gori ili se putem kablovskih operatera emituju u Crnoj Gori a sjedište im je u nekoj drugoj državi. 

Za postojanje govora mržnje treba da budu ispunjena tri uslova: 1) mora se raditi o činjenju kojim se izražava uvredljiv sadržaj uz zagovaranje ili podsticanje diskriminacije i nasilja, te kojim se izruguje, omalovažava, ponižava, dehumanizuje ili obezvređuje pojedinac ili određena društvena grupa; 2) konkretno činjenje (radnja) mora biti usmjerena protiv određenih ciljnih društvenih grupa ili  njihovih pripadnika koje se mogu identifikovati po odeđenim društveno relevantnim zajedničkim objektivnim osobinama kao što su rasa, boja kože, porijeklo, nacionalnost, vjera, pol, seksualna orijentacija i slično; 3) osim pogađanja unutrašnje sfere osoba prema kojima je mržnja usmjerena, govor mržnje mora imati i svoju eksternu manifestaciju u stvarnom svijetu, odnosno govor mržnje mora biti u najmanju ruku pogodan za izazivanje reakcija prema onima na koje je usmjeren, a koje imaju za cilj njihovu društvenu ili fizičku eliminaciju.

Na žalost, Happy TV ima emisije u kojima novinari zajedno sa gostima, koji su po pravilu istomišljenici, izražavaju uvredljiv sadržaj uz zagovaranje ili podsticanje diskriminacije uz izrugivanje, omalovažavanje, obezvređivanje onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci sa ciljem njihove društvene eliminacije a zarad svojih političkih interesa. AEM ima neophodne resurse da prati svakodnevno sadržaje koji se emituju preko kablovskih operatera u Crnoj Gori a ima i ljudski potencijal koji može prepoznati i razlikovati zabranjeni govor mržnje i podsticanje diskriminacije od slobode izražavanja i saopštavanja političkih stavova i ocjena društvenih pojava. Zašto AEM ne koristi svoje resurse pitanje je na koje odgovor najbolje znaju oni koji su političkim odlukama izabrali članove Savjeta AEM-a i direktora.

Treba imati na umu da je AEM i dalje zarobljena institucija koju kontoliše DPS. Moguće da je jedan od razloga zašto ova institucija toleriše emitovanje brutalnih sadržaja emitera iz Srbije kojima se podstiče mržnja i diskriminacija i taj što je DPS-u potrebno medijsko nasilje iz Srbije kako bi domaćoj i međunarodnoj javnosti opravdao svoju agresivnu desničarsku politiku i lakše hegemonizovao biračko tijelo, tj. građane koji se na nacionalnoj osnovi osjećaju Crnogorcima.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 6. januar 2022. godine