MEDIA CENAR PODNIO INICIJATIVE ZA PRIMJENU ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA

Media centar je uputio danas inicijative Državnoj izbornoj komisiji (DIK) i Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) u vezi sa primjenom Zakona o izboru odbornika i poslanika i zatražio hitno zaustavljanje nezakonitog oglašavanja političkih subjekata na lokalnim javnim emiterima.

Media centar je, prateći predizborni proces, uočio da su na web sajtu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) objavljeni cjenovnici za oglašavanje političkih subjekata kod lokalnih javnih emitera https://www.antikorupcija.me/…/2208091257-cjenovnici…/https://www.antikorupcija.me/…/Radio_Bijelo_Polje… a na nekim od njih (Gradska TV i Radio Bijelo Polje) se u plaćenom terminu oglašavaju politički subjekti koji učestvuju na lokalnim izborima. Takođe, na web sajtu Gradske TV je objavljen https://gradski.me/…/Cjenovnik-oglasavanja-Politicki… cjenovnik za političko oglašavanje na lokalnim izborima.“Podsjećamo DIK i ASK da član 51 Zakona o izboru odbornika i poslanika u stavu 2 zabranjuje javnim emiterima bilo kakvo dodatno, komercijalno, reklamiranje političkih subjekata u predizbornoj kampanji.

Član 51“Radio-televizija Crne Gore, regionalni i lokalni javni emiteri obavezni su da, u vrijeme izborne kampanje, u okviru političko-informativnog programa, kao i u precizno određenim blokovima političkog marketinga, čija je čujnost i vidljivost obezbijeđena na cijeloj teritoriji Crne Gore, odnosno lokalne samouprave, svakodnevno, u jednakom trajanju i u istom terminu, obezbijede besplatno i ravnopravno predstavljanje podnosilaca potvrđenih izbornih lista, kao i iznošenje i obrazlaganje njihovih izbornih programa.

Radio-televiziji Crne Gore, regionalnim i lokalnim javnim emiterima nije dozvoljeno da, pod bilo kojim uslovima, omoguće iznošenje i obrazlaganje izbornog programa podnosilaca izbornih lista ili njihovo reklamiranje van termina iz stava 1 ovog člana.”Media centar poziva DIK i ASK da, u skladu sa njihovim nadležnostima utvrđenim u članu 32 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika i članom 5 i 55 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, ispitaju da li je došlo do kršenja zakona i upozore političke subjekte koji učestvuju na lokalnim izborima, kao i lokalne javne emitere, o ograničenjima propisanim zakonom. Takođe, pozivamo ASK da sa svog web sajta ukloni cjenovnike javnih emitera. Prihvatanjem da objavi cjenovnike lokalnih javnih emitera na svom web sajtu, ASK je postao saučesnik u kršenju Zakona o izboru odbornika i poslanika.Za nepoštovanje izbornih propisa najveću odgovornost snose DIK i ASK, a njihovo ignorisanje naših inicijativa otvara prostor za pokretanje krivičnih prijava protiv odgovornih lica. Podsjećamo čelnike DIK-a i ASK-a da su ove institucije na prošlim parlamentarnim izborima 2020. godine bili saučesnici u kršenju zakona sa istim propustima”.U ovom slučaju, odgovrnost snose i Gradska TV i Radio Bijelo Polje čiji čelnici mogu da budu razriješeni sa funkcije zbog kršenja zakona.

Goran Đurović, direktor Media centra