Prigovor1

TVCG NE SMIJE RELATIVIZOVATI NACIONALIZAM

Media centar je dostavio danas prigovor Ombudsmanu RTCG u vezi sa intervjuom sa predsjednikom Milom Đukanovićem, emitovanim 12. jula.

U emisiji “Intervju” emitovanom 12. jula novinar je, otvarajući temu nacionalizma u Crnoj Gori, dao uvodna pojašnjenja: “Nacionalizam je nešto što je zdravo u svakoj naciji i ne govorim o tom, jer njega ne problematizujem, ali postoji ona druga strana medalje nacionalizma koji izaziva frustraciju, koji veliča samo sebe. Dakle, ne govorim ništa loše o ovoj lijepoj dozi nacionalizma, koju svi treba da imamo, jer smo svi ponosni i na svoju naciju, svoje pleme i na svoje bratstvo i na svoje ime i prezime i to je taj dobri, zdravi dio…”.

Novinar tvrdi da nacionalizam, sam po sebi, nije negativan, izjednačavajući ga, zapravo, sa patriotizmom a potom ne pojašnjavajući pojmove “šovinizma” i “fašizma”. Ovakva tvrdnja novinara gledaocima treba da ukaže da nacionalzam (pretjerano iskazivanje nacionalnog osjećaja, i to na račun pripadnika drugih nacija, zbog kojih se nacionalizam povezuje sa etnocentrizmom i ksenofobijom) nije negativna pojava. Novinar treba da koristi definiciju nacionalizma (izdizanje svoje nacije kao više nacije u odnosu na druge) i da zna da su podjele na “dobre” i “loše” nacionalizme odavno prevaziđene. Nacionalizam koji poprimi formu mržnje prema drugim nacijama je po definiciji šovinizam.

U ovom dijelu intervjua povrijeđen je princip PRAVEDNOSTI, uspostavljen Pravilnikom o profesionalnim principma i standardima RTCG a koji propisuje: “Ne smatra se da su bilo koja vijest ili programski sadržaj pravedni ako … navode slušaoce i gledaoce na pogrešan zaključak”.

Novinar je svojom interpretacijom termina “nacionalizam” navodio gledaoce na zaključak da je nacionalizam pozitivna pojava (izjednačavajući je sa ljubavlju prema naciji, državi…) što je suprotno značenju ovog pojma. Relativizacija pojma “nacionalizam” zamagljuje štetu koju pravi ova pojava, a o kojoj je i sagovornik, predsjednik Đukanović, dao svoje mišljenje, pravdajući crnogorski nacionalizam (“ukoliko ga i ima”, kako saopštava Đukanović) od koga nikome ne prijeti opasnost.

Novinar nije zaokružio temu koju je otvorio dodatnim pitanjima o ulozi predsjednika Đukanovića u širenju srpskog nacionalizma, šovinizma i fašizma početkom devedestih godina prošlog vijeka, a ni pitanjima da li crnogorski ncionalizam može prouzrokovati bilo kavu štetu razvoju građanske države Crne Gore i da li, zapravo, sagovornik smatra da je crnogorski nacionalizam poželjan za dalji razvoj države.

Takođe, novinar nije u uvodnom dijelu intervjua zaokružio temu o navodnom revanšizmu predsjednika Vlade koji je, zbog uskraćivanja podrške DPS-a, posredstvom Specijalnog državnog tužilaštva poslao poruku predsjedniku Đukanoviću, hapšenjem njegovih prijatelja iz Upravnog odbora “Plantaža”. Novinar je morao da insistira da sagovornik jasno saopšti stav da li je SDT pod političkim uticajem i od koga, da li je Tužilački savjet pod politčkim uticajem. Ovo tim prije jer je tokom intervjua sagovornik, predsjednik Đukanović, poslao veoma direktne prijetnje tužiocima ukoliko se u slučajevima protiv Vesne Medenice i prijatelja predsjednika, ne podignu optužnice ili budu odbačene od strane suda.

Ovakvim postupanjem, novinar se ogriešio i o Kodeks novinara/ki Crne Gore, koji propisu da “novinar/novinarka mora biti kritički posmatrač nosilaca društvene, političke i ekonomske moći kada izvještava o njima u interesu javnosti”, te da je “dužnost novinara/novinarke da poštuje istinu i istrajno traga za njom, imajući uvijek u vidu pravo javnosti da zna i ljudsku potrebu za pravičnošću i humanošću”.

Goran Đurović, direktor Media centra