Duskov 1 540x650

Media centar dostavio ASK-u inicijativu za ocjenu zakonitosti imenovanja generalnog direktora RTCG

Media centar je dostavio direktorici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jeleni Perović inicijativu kojom se traži da se utvrdi zakonitost postupka imenovanja Borisa Raonića na funkciju generalnog direktora Radio i Televizije Crne Gore  (RTCG).

U inicijativi se podsjeća da je 1. juna ove godine Savjet RTCG ponovo izabrao Borisa Raonića na funkciju generalnog direktora RTCG. Prvi put Raonić je imenovan na funkciju generalnog direktora RTCG 6. avgusta 2021. godine.

Zakonom o sprečavanju korupcije, u članu 31, propisano je da ASK može po službenoj dužnosti sprovesti postupak u kojem se odlučuje da li je javni funkcioner povrijedio odredbe zakona koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera.

Media centar je direktorici ASK-a ukazao na to da Zakon o sprječavanju korupcije u članu 15 propisuje: “Javni funkcioner ne može, u periodu od dvije godine po prestanku javne funkcije, da pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju nastupa kao predstavnik ili punomoćnik pravnog lica, preduzetnika ili međunarodne ili druge organizacije koji sa tim organom vlasti imaju ili uspostavljaju ugovorni, odnosno poslovni odnos;”

Media centa je ukazao na činjenicu da je Boris Raonić bio javni funkcioner i član Savjeta Agencije  za elektronske medije (SAEM) do 13. avgusta 2021. godine te da nije mogao biti imenovan za generalnog direktora RTCG dvije godine nakon prestanka mandata. Raonić nije mogao biti imenovan za generalnog direktora RTCG ni prvi put (6. avgust 2021. godine) a ni drugi put (1. jun 2023. godine) jer kao lice koje predstavlja RTCG mora nastupati pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju, odnosno prema Agenciji za elektronske medije.

Media centar je ukazao direktorici ASK-a Jeleni Perović na činjenicu da je Agencija za elektronske medije (AEM) na osnovu člana  12 Zakona o elektronskim medijima nadležna za rad elektronskih medija, među koje spada i RTCG. Treba imati na umu da je članom 14 Zakona o elektronskim medijima propisano da Savjet AEM odlučuje po žalbama na provostepene odluke Agencije. Ovo praktično znači da je Boris Raonić kao član drugostepenog organa (Savjeta AEM-a) bio u prilici da tokom svog mandata vrši nadzor nad primjenom profesionalnih standarda u elektronskim medijima, uključujući i RTCG.

Iz pethodno iznijetog, jasno je da je Boris Raonić, kao član Savjeta AEM, bio u poslovnom odnosu sa RTCG do 13. avgusta 2021, dok od 6. avgusta 2021. Godine, kao generalni direktor RTCG, pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju (AEM) nastupa kao predstavnik ili punomoćnik pravnog lica, što je zabranjeno članom 15 stav 1 Zakona o sprečavanju korupcije.

Boris Raonić je imenovan na funkciju generalnog drirektora 6. avgusta 2021. godine suprotno članu 15 Zakona o sprečavanju korupcije, a takođe i njegovo ponovno imenovanje na istu funkciju 1. juna 2023. godine je suprotno Zakonu o sprečavanju korupcije jer nisu prošle dvije godine od njegovog obavljanja funkcije člana Savjeta AEM koja vrši nadzor nad radom elektronskih medija, uključujući i RTCG.

Dakle, član 15 Zakona o sprečavanju korpucije jasno upućuje na zaključak da Boris Raonić dvije godine nakon prestanka funkcije člana Savjeta Agencije za elektronske medije ne može biti izabran za generalnog direktora RTCG.

„Kako Boris Raonić nije u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije tražio mišljenje o ograničavanju u vršenju javne funkcije, te kako na osnovu Zakona imate ovlaštenja da samostano date mišljenje (član 31 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije), tražimo da u što kraćem roku izvršite zakonsku obavezu i donesete mišljenje u ovoj stvari“, stoji u inicijativi Media centra.

U ime Media centra

Dragoljub Vuković, predsjednik Skupštine Media centra

Podgorica, 7. jul 2023. godine