Prigovor1

Media centar dostavio sugestije za izmjenu predloga Odluke o RTV Podgorica

RTV Podgorica mora biti profesionalna i oslobođena partijskih neprimjerenih uticaja

Media centar dostavio je Odboru za Statut i propise u Skupštini Gavnog grada sugestije za dopunu predloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emitter “Radio Televizija Podgorica”.  Media centar smatra da se predlogom Odluke značajno unapređuje normativni okvir za stvaranje profesionalnog lokalnog javnog emitera. Predlagači su najvećim dijelom koristili nova rješenja koja su predviđena nacrtom Zakona o Javnom medijskom servisu Radio i Televizija  Crne Gore i nacrtu Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, čije se usvajanje očekuje u oktobru ove godine.

Suštinsko unapređenje u predlogu Odluke se odnosi na promjenu procedure izbora ključnog upravljačkog tijela u RTV Podgorica. Važećom odlukom o RTCG Podgorica je predviđeno da članove Savjeta predlažu: javne službe iz oblasti kulture i sporta čiji je osnivač Glavni grad; obrazovne institucije; nevladine organizacije sa sjedištem na teritoriji Glavnog grada iz oblasti kulture i medija, zaštite ljudskih prava i sloboda ili zaštite potrošača; turističke organizacije, privredna društva iz oblasti turizma sa sjedištem na teritoriji Glavnog grada; privredna društva, mala i srednja preduzeća i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji Glavnog grada.

Na osnovu važeće odluke, političke partije koje vrše vlast su lako mogle da utiču na izbor podobnoh članova Savjeta preko onih predlagača koji se direktono finansiraju iz budžeta Glvnog grada ili države.

Novim pedlgom Odluke je predviđeno da članove Savjeta predlažu i imenuju: Univerzitet Crne Gore; udruženja poslodavaca koja su zastupljena u Socijalnom savjetu; nevladine organizacije iz oblasti culture i medija ili oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda; sindikati koji su zastupljeni u Socijalnom savjetu, za jednog člana; Nova struktura Savketa kao i poošteni kriterijumi za izbor članova su bolje normativno rješenje koje može dati rezultat ukoliko se dosljedno primijeni.

Takođe, predlogom nove Odluke povećava se odgovornost menadžmenta za ispunjavanje usvojenih programskih i fiansijskih planova. Dobar iskorak je i uvođenje novog instituta Ombudsmana koji treba da pomogne u poboljšanju primjene profesionalnih standarda RTV Podgorica.

Pored dobrih rješenja postoji i nekoliko nedovršenih normi koje mogu otvoriti prostor  za partijski uticaj na rad RTV Podgorica i koji bitno mogu uticati na kvalitet samog akta ali i na ostvarnje proklamovanog cilja da se dođe do profesionalnog i samosatalnog lokalnog javnog emitera.

Media centar predlaže da se dopuni član predloga Odluke koji propisuje da član/ca Savketa ne može biti funkciner političke partije i to ne samo tokom vršenja funkcije nego i tri godine nakon obavljanja funkcije.  Ovo tim prije jer isti kriterijumi kojim se definiše sukob intersa važe osim za članove Savjeta i za direktora RTV Podgorica. Ukoliko bi ostalo postojeće rješenje, bilo bi moguće da partijski funkcioener vladajuće strukture podnese ostavku na partijske funkcije a već narednog dana bude izabran za člana Savjeta ili za direktora RTV Podgorica. Sličnu situaciju imali smo 2018. godne kada je odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Baru, Slobodan Pajović, podnio ostavku na mjesto odbrnika, a već nakon nekoliko dana izabran za člana Savjeta RTCG. Ukoliko se ne dopuni ovaj član predloga Odluke, na način kako smo predložili, smatramo da se sa namjerom stvara prostor za nekog partijskog funkcionera vladajuće strukture da postane član Savjeta ili direktor RTV Podgorica. Po istoj logici kao što odbornici, poslanici i kandidati za odbornike i poslanike ne mogu da budu članovi Savjeta ili direktor RTV Pogorica tri godine nakon obavljanja funkcije ili kandidature, tako ni fnkcioneri stranaka ne smiju dobiti povlaštene uslove.

Druga suštinska primjedba koja se odnosi ne predlog nove Odluke o RTV Podgorica je u vezi sa potrebom pooštravanja kriterijuma za nevladine organizaciej kao ovlaštene predlagače za jednog člana Savjeta. Media centar predlaže da se unaprijede kriterijumi za imenovanje predstavnika nevladinih organizacija u Savjetu i omogući da samo NVO koje su u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva za predlaganje kandidata za  Savjet, imale realizovane projekte u iznosu od najmnaje 3000 eura godišnje, i to u oblasti u kojoj predlažu kandidata, mogu učestvovati u procesu imenovanja člana Savjeta. U nacrtu Zakonu o RTCG je propisano identično rješenje koje predviđa novčani cenzus za NVO kao ovlaštene predlagače. Ovaj podatak o godišnjem budžetu NVO je lako provjerljiv preko godišnjeg finansijskog izvještaja kojeg NVO dostavlja Poreskoj upravi. Jedino se na ovaj način može osigurati da NVO koje imaju dokaziv aktivizam izberu svog predstavnika koji će zastupati interese javnosti na valjan način. Ukoliko se dozvoli da fiktivne NVO učestvuju u procesu, moguće su manipulacije koje će dovesti do kompromitacije procesa. Ukoliko se ne prihvati predlog Media centra biće ovo značajan korak unazad u pogledu kvaliteta procedure za izbor članova Savjeta koji stvara sumnju da će se pokušati ostvariti partijski interes posredstvom fiktivnih NVO.

Takođe, Media centa predlaže da se u članu 17 Odluke doda se novi stav 2 kojim će se osigurati da se za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTV Podgorica iz budžeta Glavnog grada preusmjeravaju se sredstva na godišnjem nivou u iznosu od  najmanje 1,6% ukupnog godišnjeg budžeta Glavnog grada. Bez finansijske samostalnosti nije moguće osigurati ni uređivačku samostalnost javnog emitera. Nacrt Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama propisuje novi način finansiranja lokalnih javnih emitera pa je naš predlog upravo u skladu sa očekivanim novim rješenjima.

Media centar smatra dobrim rješenjem što će nakon usvajanja ovog akat u Skupštini odmah biti sprovedena procedura za izbor novih članova Savjeta RTV Podgorica. Isto rješenje je Media centar predložio prilikom izrade novog Zakona o RTCG što je podržano od 50 NVO. Nadamo se da će uskoro biti donijet i novi Zakon o RTCG i odmah izvršen izbor novih članova Savjeta RTCG. Javne medijske servise treba osloboditi partijskog neprimjerenog uticaja a to se jedino može uradi na osnovu dobrih zakonskih propisa. Odlaganje primjene dobrih zakonskih rješenja omogućiće samo da partije vlasti i opozicije zadrže uticaj nad javnim medijima. Od toga grđanai nemaju nikakve koristi.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 28. jul 2023. godine