Ana Vujosevic

Media centar dostavio Vladi inicijativu za razrješnje direktorice Uprave za inspekcijske poslove

Media centar je dostavio predsjedniku Vlade Crne Gore Dritanu Abazoviću inicijativu za razrješnje direktorice Uprve za inspekcijske poslove, gospođe Ane Vujošević, jer ni nakon 20 mjeseci Uprava za inspekcijske poslove nije u stanju da okonča inspekcijski nadzor u postupku imenovanja direktorice Televizije Crne Gore.

Media centar je dostavio u aprilu ove godine novu (drugu) urgenciju ministru rada i socijalnog staranja Admiru Adroviću u vezi sa inicijativom za vršenje inspekcijskog nadzora koja se tiče zapošljavanja direktorice Televizije Crne Gore.  Urgenciju je dostavljena u želji da se postupak utvrđivanja jednostavno provjerljivih činjenica, koji traje od 3. septembra 2021. godine, konačno dovede do kraja.

Po mišljenju Media centra, gospođa Marija Tomašević je nezakonito imenovana na funkciju direktorice TVCG jer je u trenutku imenovanja bila u srodstvu sa javnim funkcionerom, što Zakon o RTCG izričito zabranjuje u stavu 4 člana 51. U trenutku njenog imenovanja, Dražen Medojević, brat gospođe Tomašević, je bio član Državne izborne komisije, odnosno javni funkcioner.

Inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora i ocjenu zakonitosti postupka izbora direktorice TVCG je dostavljena na adresu Upravi za inspekcijske poslove (UIP)-Odsjeka za Inspekciju rada  3. septembra 2021. godine. Media centar je urgencije dostavljao i prethodnom i sadašnjem direktoru UPI. Urgencije smo, zbog ćutanja administratcije, dostavljali i drugostepenom organu, u januaru 2022. godine tadašnjem ministru ekonomskog razvoja, ali je jedini odgovor, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, do sada došao od aktuelnog ministra rada i socijalnog staranja Admira Adrovića.

Prema spisima predmeta dostavljenih Media centru od strane Ministarstva rada i socijalnog sraranja, u ovom upravnom postupku do sada je postupajući inspektor Vlatko Popović utvrdio da je direktoricu TVCG Mariju Tomašević 27. avgusta 2021. godine imenovao na ovu funkciju generalni direktor Boris Raonić. Takođe, postupajući inspektor je utvrdio da je Dražen Medojević ostavku na javnu funkciju člana Državne izborne komisije podnio 2. septembra 2021. godine (5 dana nakon imenovanja gospođe Tomašević).

Ni nakon 20 mjeseci Uprava za inspekcijske poslove i postupajući inspektor nisu utvrdili srodstvo gospođe Marije Tomašević i gospodina Dražena Medojevića. Kako bi utvrdio srodstvo, u svim do sada sprovedenim radnjama postupajući inspektor se obraćao Skupštini Crne Gore, Državnoj izbornoj komisiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Postupajući inspektor nije mogao da nađe podatke o gospodinu Draženu Medojeviću, a nije uspio ni da ostvari komunkaciju sa bivšim članom Državne izborne komisije.

Postupajući inspektor je lako mogao da pronađe direktoricu TVCG Mariju Tomašević i od nje dobije odgovor da li je njen rođeni brat u trenutku njenog imenovanja bio javni funkcioner.

Vjerujemo da je direktorica TVCG dostupna na svom radnom mjestu u subjektu nadzora, odnosno RTCG. Ne postoji nijedan opravdan razlog zbog koje inspektor nije uzeo izjavu od gospođe Tomašević i okončao ovaj postupak konstatacijom da je gospođa Tomašević nezakonito imenovana na funkciju direktorice TVCG jer je u trenutku imenovanja bila u srodstvu sa javnim funkcionerom, što Zakon o RTCG izričito zabranjuje u stavu 4 člana 51.

Vjerujemo da nakon 20 mjeseci moramo dobiti jasan odgovor i potvrdu nadležnog organa o nezakonitom postupku generalnog direktora RTCG Borisa Raonića.

Media centar ukazuje predsjedniku Vlade na neprofesionalan rad Uprave za inspekcijske poslove, koja je prve radnje po našoj inicijativi u vezi sa postupkom imenovanja direktorice TVCG preduzela tek u martu 2022. godine, odnosno 7 mjeseci nakon podnošenja inicijative. Prema spisima predmeta koje je dostavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, jasno je da nikakvih radnji u utvrđivanju činjenica nije bilo od juna 2022. godine.

Pošto nijedna inicijativa ni urgencija do sada nisu doprinijele da se ovaj postupak okonča, obraćamo se predsjedniku Dritanu Abazoviću sa inicijativom za razrješenje direktorice UIP.

Media centar smatra da su moguća dva razloga zbog kojih se 20 mjeseci nije okončao inspekcijski nadzor u postupku imenovanja direktorice TVCG: ili direktorica Uprave za inspekcijske poslove ne rukovodi dobro svojim organom jer postupak jednostavnog utvrđivanja činjenica traje 20 mjeseci ili postoji politički nalog da se štiti zbog nezakonitog rada generalni direktor RTCG. Koji god od navedenih razloga je u pitanju, sankcija treba da bude razrješenje direktorice Uprave za inspekcijske poslove.

Vladavina prava podrazumijeva da se prema svim građanima (uključujući i javne funkcionere) propisi sprovode na identičan način. Uprava za inspekcijske poslove reaguje momentalno na zahtijeve političara, a istovremeno ćuti 20 mjeseci na inicijativu jedne NVO. To samo ukazuje da pred zakonom nisu svi jednaki.

Ukoliko odgovor predsjednika Vlade bude izostao i ukoliko i ova inicijativa ne dobije jasan i brz odgovor u vidu razrješenja direktorice UIP, jedini zaključak koji možemo izvući iz dosadašnjeg postupka je da postoji politički interes da se zaštiti od odgovornosti generalni direktor RTCG zbog nezakonitog zapošljavanja sadašnje direktorice TVCG.  Odsustvo najstrožije sankcije prema direktorici Uprave za inspekcijske poslove čini predsjednika Vlade saučesnikom u neradu ove institucije.

Izbor je prilično lak: ili će predsjednik Vlade da razriješi direktricu UIP, kao što je opravdano nedavno razriješio  upravljačke organe Ispitnog centra zbog haosa sa polaganjem maturskog ispita, ili će da pošalje jasnu poruku da ipak postoje u sistemu oni koji su nedodirljivi onda kada to odgovara predsjedniku Vlade.

Goran Đurović,
direktor Media centra