rt podgorica

Media centar inicirao poništavanje odluke o imenovanju v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica

Media centar (MC) je danas uputio predsjednici i članovima Savjeta RTV Podgorica inicijativu za poništavanje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora ovog lokalnog javnog emitera.

MC je pozvao predsjednicu Savjeta Vesne Radulović da hitno sazove sjednicu Savjeta RTV Podgorica “i da zajedno sa ostalim članovima/cama ovog tijela donesete odluku o poništavanje odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora RTV Podgorica”.

“Pozivamo vas da iskoristite mogućnost koju vam pruža Statut RTV Podgorica u članu 27 i ispravite propuste na način što ćete donijeti odluku o poništavanju odluke o imenovanju v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica.

Istrajavanjem na nezakonito donijetoj odluci, trajno ćete urušiti inegritet Savjeta od kojeg je javnost očekivala da zakonitim radom i bez političkih uticaja sprovede neophodnu transformaciju RTV Podgorica u istinski javni medijski servis.

Istrajavanje na nezakonito donijetoj odluci bilo bi nepobitan dokaz da je Savjet RTV Podgorica i dalje pod jakim i neprimjerenim političkim uticajem, te da je dosadašnja politička kontrola od strane DPS-a samo zamijenjena kontrolom PES-a i ostalih učesnika u novoj vladajućoj strukturi u Glavnom gradu (Nova, DNP, Demokratska Crna Gora, URA)”, poručio je MC.

MC podsjeća na to da član 27 Statuta RTV Podgorica propisuje: “Ako član Savjeta ima sukob interesa u odlučivanju po pojedinom pitanju iz nadležnosti Savjeta, dužan je da o tome obavijesti ostale članove Savjeta radsi izuzeća iz rasprave i odlučivanja o tom pitanju.

Ako je član Savjeta učestvovao u radu uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi Savjeta su dužni da preispitaju donesene odluke koje mogu oglasiti nevažećim.”

Osnov za primjenu ovog člana Statuta RTV Podgorica je, prema mišljenju MC, učešće člana Savjeta RTV Podgorica Zorana Rakočevića u glasanju o imenovanju v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica Vladimira Otaševića. Naime, Zoran Rakočević nije ostalim članovima Savjeta prijavio sukob interesa koji se ogleda u tome što je njega za člana Savjeta podržala NVO Lupa, čiji je osnivač upravo Vladimir Otašević, za koga je Rakočević glasao da bude izabran za v.d. izvršnog direktora. MC vjeruje da je Zoran Rakočević svojim glasanjem vraćao uslugu Otaševiću i, umjesto da se izuzme iz glasanja zbog sukoba interesa, sve je uradio da se, mimo očiju javnosti, izabere onaj koji je njega prethodno podržao da bude izabran za člana Savjeta RTV Podgorica.

MC smatra da su se stekli uslovi da Savjet RTV Podgorica poništi odluku o imenovanju Vladimira Otaševića za v.d. izvršnog direktora, napominjući da je ranije javno ukazao na to da je izbor Vladimira Otaševića suprotan Odluci o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emitter Radio televizija Podgorica.

MC navodi u inicijativi da je procedura imenovanju v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica sprovedena suprotno članu 48a Odluke, koju je morao da poštuje Savjet, a koja propisuje da, “u slučaju ostavke ili razrješenja izvršnog direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti iz reda zaposlenih u Društvu koji ispunjavaju uslove za izvršnog direktora i daju pisanu saglasnost za imenovanje.”

Savjet RTV Podgorica nije, navodi MC, pribavio podatke o svim zaposlenima u RTV Podgorica koji ispunjavaju uslove za izbor za v.d. izvršnog direktora. Sa druge strane, ukoliko je konstatovano da niko od zaposlenih ne ispunjava uslove za v.d, onda je Savjet morao da raspiše javni konkurs za v.d. izvršnog direktora RTV Podgorica. Ostalo je do sada nepoznato na osnovu koje odluke i na osnovu čijeg poziva su dokumente za v.d. izvršnog direktora dostavili samo Vladimir Otašević i Andrijana Kadija, a ne neki drugi zainteresovani kandidati, konstatuje MC.

Takođe, prema mišljenju MC, Vladimir Otašević nije mogao biti izabran za v.d. izvršnog direktora jer nema potrebno iskustvo u predviđenom stepenu kvalifikacije, jer nema najmanje pet godina iskustva na upravljačim pozicijama u oblastima relevantnim za obavljanje djelatnosti izvršnog direktora. Osim toga, njegova supruga je 90% vlasnica Montenegro Press Company doo (portal PRESS) koji se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, što je suprotno članu 16 Odluke.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 20. decembar 2023. godine