MEDIA CENTAR PODNIO TUŽBU UPRAVNOM SUDU PROTIV ODLUKE MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA  POVODOM ZAKONITOSTI IMENOVANJA GENERALNOG DIREKTORA RTCG

Media centar je dostavio Upravnom sudu tužbu protiv rješenje Ministarstva ekonomskog razvoja kojom se potvrđuje prvostepeno rješenje Inspekcije rada i odbija izvršenje ocjene zakonitosti postupka imenovanja generalnog direktora RTCG.

Media centar smatra pogrešnom odluku Ministarstva ekonomskog razvoja da odbije našu žalbu povodom odbijanja Inspekcije rada da izvrši nadzor nad postupkom imenovanja generalnog direktora RTCG.

Ministarstvo je prihvatilo objašnjenje Inspekcije rada kojim ovaj organ odbija da izvrši inspekcijski nadzor u postupku zapošljavanja generalnog direktora RTCG jer smatra da na osnovu Zakona o RTCG nijedan državni organ nije nadležna da vrši ocjenu zakonitosti odluka koje donosi Savjet RTCG.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je na ovaj način pogrešno primijenilo materijalno pravo i pogrešno i nepotpuno utvrdilo činjenično stanje. Inspekcija rada i Ministarstvo ekonomskog razvoja pogrešno tumače Zakon o RTCG i stav 2  člana 34 koji propisuje:

“Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda.”

Ova norma ne tretira pitanje ocjene zakonitosti odluka Savjeta RTCG kao kolektivnog organa i ne zabranjuje da se preispituju odluke Savjeta od strane državnih organa već ukazuje i usmjerena je na zaštitu pojedinačne slobode članova Savjeta prilikom odlučivanja, kako bi se smanjio prostor za neprimjereni uticaj.

Ministarstvo ekonomskog razvoja  u pobijanom Rješenju ne daje bilo kakvo obrazloženje u vezi sa posebnim statusom Savjeta RTCG u odnosu na Ustav Crne Gore ili zakonsko rješenje koje izuzima odluke ovog tijela od kontrole zakonitosti. Savjet RTCG je upravljački organ Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore kojem je Skupština Crne Gore, na osnovu Zakona, povjerila poslove upravljanja. Nijedno drugo javno preduzeće čiji je osnivač država nije izuzeto iz sistema inspekcijskog nadzora.

Ovakvo tumačenje člana 34 Zakona od strane Ministatstva ekonomskog razvoja znači da nijedan državni organ ne može da preispituje odluke Savjeta RTCG, što je po našem mišljenju pogrešno. Savjet RTCG bi, po mišljenju Ministarstva, mogao da donese niz nezakonitih odluka, kršeći Zakon o RTCG ali i druge propise, i jedino bi sudska odluka mogla da izmijeni situaciju. Savjet RTCG, kako to tumači Ministarstvo, može da donese, primjera radi, odluku o prekidu poštovanja mjera zaštite protiv COVID-19 infekcije, a zdavstveno-sanitarna inspekcija ne bi mogla ništa da uradi do okončanja sudskog spora koji može trajati ko zna koliko godina. Ministatstvo svojim tumačenjem propisa smatra da je Savjet RTCG iznad svih propisa u Crnoj Gori, što je potpuno pogrešno.

Ministatstvu u donošenju odluke o incijativi Media centra nije pomogla ni jasno saopštena informacija da je do sada, ipak, bilo kontrola rada RTCG i preispitivanja odluka Savjeta RTCG, preduzetih od  državnih organa. Naime, 2011. godine Državna revizorska institucija (DRI) je pripremila “Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja   JP Radio-Televizija Crne Gore za 2010.godinu. Godišnji finansijski izvještaj JP Radio-Televizija Crne Gore za 2010. godinu je dokument koji je usvojio Savjet RTCG, doneseći odluku o usvajanju što ukazuje da je DRI preispitivala zakonitost odluke koju je Savjet RTCG donio. Nadalje, na strani 36 ovog Izvještaja, u tački 7, navedeno je da se ugovor (između ostalih) tadašnjeg generalnog direktora mora usaglastiti sa Zakonom o radu, čime je direktno data instrukcija Savjetu RTCG u pogledu izmjene ugovora koji je prethodno bio potpisan sa generalnim direktorom. Nakon preporuka DRI, Savjet RTCG je izmijenio ugovor o radu sa tadašnjim generalnim direktorom. Ukoliko je Ministarstvo ekonomskog razvoja pravilno tumači Zakon o RTCG, onda je DRI kršila propis 2011. godine i protivzakonito davala instrukcije Savjetu RTCG. Napominjemo da je i u tadašnjem Zakonu o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore (Sl.list RCG br. 79/08) u članu 31 bila propisana identična formulacija iz člana 34 sadašnjeg/pozitivnog propisa.

Sve što je do sada učinjeno u vezi sa imenovanjem nove upravljačke strukture RTCG bilo je nezakonito, počev od odluke Administrativnog odbora i Skupštine u postupku imenovanja članova Savjeta RTCG, preko imenovanja generalnog direktora RTCG, pa do imenovanja direktorice TVCG.

Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra
Podgorica, 17. novembar 2021. godine