Mc Konferencija

Potrebno dalje snaženje lokalnih javnih emitera u Crnoj Gori

Media centar organizovao je danas konferenciju “Lokalni javni emiteri – nova perspektiva” u želji da doprinese javnoj debati o radu javnih lokalnih medijskih servisa i konkretnim prijedlozima doprinese snažnijem povezivanju građana sa ovim medijskim kućama.

Učesnicima konferencije su se u uvodnom dijelu obratili direktor Media centra,Goran Đurović, minsitarka kulture i medija, gospođa Tamara Vujović, i ambasadorka SAD u Podgorici, gospođa Džudi Rajzing Rajnke.

Direktor Media centra je iskazao uvjerenje da lokalni javni emiteri imaju nezamjenjivu ulogu u ostvarivanju medijskog pluralizma, odnosno kvalitetnog informisanja javnosti, i da ih kao takve moramo dalje osnaživati. „Bez snažnih lokalnih javnih emitera, građani će ostati uskraćeni za sve važne informacije koje utiču na kvalitet života na lokalnom nivou. Zato Media centar posebnu pažnju poklanja radu lokalnih javnih emitera, svjesni činjenice da ni RTCG, ni komercijalni mediji, nikada neće moći da obrade sva važna lokalna pitanja od značaja za stanovništvo.“

Direktor Media centra, Goran Đurović, istakao je da lokalni javni medijski servisi ostaju u sjenci problema vezanih za RTCG i nedovoljna pažnja se posvećuje pitanjima uređivačke i finansijske samostalnosti lokalnih javnih emitera, transparentnosti rada, uticaju građana na sadržaje koje proizvode. U okviru predstavljanja rezultata projekta, saopšteni su rezultati istraživanja, sprovedenog u okviru projekta, o povjerenju u lokalne javne emitere, a koji ukazuju da je povjerenje u lokalne javne televizije (RTV Nikšić, RTV Budva, RTV Rožaje, RTV Pljevlja) između 69 i 79 odsto, što je značajno više nego što je povjerenje građana u RTCG (25% prema poslednjim objavljenim istraživanjima RTCG).

Ministarka kulture i medija, gospođa Tamara Vujović istakla je značaj lokalnih javnih emitera za informisanje stanovnika lokalnih zajednica i ukazala na potrebe skorog donošenja medijskih zakona kojim će se poboljšati  okruženje za djelovanje lokalnih javnih emitera. Takođe, ukazala je na potrebu primjene usvojene Medijske strategije i novih medijskih zakona u svijetlu jačanja finansijske i upravljačke samostalnosti lokalnih javnih emitera.

Ambasadorka SAD u Podgorici, Džudi Rajzing Rajnke, istakla je da, u nastojanju da ispune očekivanja javnosti, RTCG i lokalni javni emiteri moraju biti pristupačni i odgovorni prema  javnosti. „Oni treba aktivno da slušaju glas građana i nevladinih organizacija i kreiraju programe u skladu sa pogledima i potrebama različitih socijalnih grupa i interesa.“

Zaključeno je da se zakonskim rješenjima mora osigurati kontinuitet u radu lokalnih javnih emitera, da se mora osigurati veće povezivanje lokalnih javnih emitera u proizvodnji zajedničkih sadržaja kako bi se poboljšao kvalitet informisanja javnosti. Takođe, apostrofirano je pitanje smanjenja nelojalne konkurencije na medijskom tržištu kao i prekogranični uticaj koji dovodi  do smanjenja prihoda od marketinga i utiče na rad lokalnih javnih emitera. U tom pravcu je naznačena uloga Agencije za elektronske medije koja treba da ima aktivniju ulogu u analiziranju medijskog tržišta i primjeni sankcija za nezakonito djelovanje.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici lokalnih javnih emitera, predstavnici opština koje su osnovale lokalne javne emitere, predstavnici Ministarstva kulture i medija, ambasada, Savjeta Evrope, Agencije za elektronske medije, javnih institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, parlamentarnih političkih partija.

Konferencija je realizovana u okviru projekta “Za bolje izvještavanje lokalnih javnih emitera u Crnoj Gori” koji se realizuje uz podršku Programa profesionalizacije medija u Crnoj Gori Amabasade SAD u Podgorici.