Dnevnik 2

Media centar predstavio analizu oktobarskih emisija Dnevnik 2 TVCG

U glavnim informativnim emisijama TVCG objavljenim u oktobru 2020. godine preovlađivale su vijesti i priče koje su bazirane na doturenim informacijama, što sugeriše da uređivanje zavisi prvenstveno od angažmana onih koji doturaju informacije, a ne novinara iz redakcije informativnog programa.

Ovo je jedna od ocjena iz analize Media centra koja je danas predstavljena javnosti, a narednih dana biće dostavljane Savjetu i menadžmentu RTCG.

U fokusu analize je više aspekata uređivačke politike na osnovu kojih se može procijeniti da li izbor i način obrade vijesti i priča zadovoljava potrebu i pravo javnosti da bude o bitnim dešavanjima u zemlji, regionu i svijetu, informisana pravovremeno i u skladu sa propisanim programskim principima i profesionalnim standardima, kao i osnovnim etičkim načelima sadržanim u Kodeksu novinara/ki Crne Gore.

U analizi je, pored ostalog, uočeno da se proaktivan uređivački pristup u emisijama Dnevnik 2 praktikuje u situacijama kada treba promovisati nešto ili afirmisati određeni pristup nečemu, a da ga nema kada treba produbljenije i svestranije obraditi neku temu koja je aktuelna i relevantna sa stanovišta javnog interesa.

Jedan od primjera koji ilustruje ovakav uređivački pristup kojim se najčešće krše prpofesionalni standardi i etička načela je objavljivanje reagovanja „uredništva i menadžmena javnog servisa“ povodom, kako je rečeno „permanentnih spoljnjih i unutrašnjih napada na uređivačku politiku RTCG“. Unutrašnji pritisci dolaze, kako je navedeno od „partijskih spavača“, koji nijesu imenovani, ali jesu članovi Savjeta RTCG Milan Radović i Bojana Jokić, koji, kako je rečeno „saslužuju“ ovim spavačima, pri čemu se direkntno proziva urednik Zoran Leković. U regovanje su umontirane Lekovićeva objava na privatnom FB profilu u kojoj kritikuje uređivačku politiku TVCG, kao i objava koja nema veze sa temom, ali je iskorišćena s ciljem da se Leković kompromituje kao neko nedostojan uloge urednika TVCG.

Objavljivanje ovakvog reagovanje, konstatovano je u analizi, predstavlja zloupotreba moći uredništva i menadžmenta u jednom unutrašnjem sporu koji nije privatne naravi nego se tiče javnog interesa. Ovim su, prema procjeni Media centra, prekršeni profesionalni standardi objektivnost, pravednost i uravnoteženost, kao i etičko načelo da „dužnost je novinara/novinarke da poštuje istinu i istrajno traga za njom, imajući uvijek u vidu pravo javnosti da zna i ljudsku potrebu za pravičnošću i humanošću.“

Jedna od preporuka iz analize je da se u Dnevnik 2 objavljuju samo obavezujuće vijesti vezane za epidemiju izazvanu konoravirusom, a ostale u nekoj drugoj emisiji, kako bi bila izbjeguta opasnost da se glavna informativna emisija pretvara u neku vrstu zdravstvene hronike.

Analiza Devnika 2 je dio aktivnosti Media centra u okviru projekta “Ponovno povezivanje građana i javnog emitera RTCG” koji finansira Ambasada SAD u Podgorici.

Predsjednik Skupšrine Media centra
Dragoljub Duško Vuković