MEDIA CENTAR TRAŽI ODGOVORE OD POSLANIČKIH KLUBOVA SKUPŠTINSKE VEĆINE U VEZI IZMJENA ZAKONA O RTCG

Media centar je dostavio danas predsjednicima klubova poslanika skupštinske većine zahtjev za odgovor na inicijativu za hitne izmjene Zakona o RTCG. Zahtjev je dostavljen Slavenu Radunoviću (DF), Branku Raduloviću (DF-PZP), Draganu Ivanoviću (SNP), Borisu Bogdanoviću (Demokate-Demos) i Milošu Konataru (Crno na bijelo).

Media centar je dostavio danas predsjednicima klubova poslanika skupštinske većine zahtjev za odgovor na inicijativu za hitne izmjene Zakona o RTCG. Zahtjev je dostavljen Slavenu Radunoviću (DF), Branku Raduloviću (DF-PZP), Draganu Ivanoviću (SNP), Borisu Bogdanoviću (Demokate-Demos) i Milošu Konataru (Crno na bijelo).

Media centar je svim poslanicima u Skupštini Crne Gore dostavio 22. decembra 2020. godine inicijativu za izmjene Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG (Sl.list CG 80/2020). Takođe, svim predsjednicima poslaničkih klubova dostaviljen je dopis 4. januara 2021. godine, kojim su ponovo pozvani da pokrenu postupak izmjena Zakona o RTCG.

Do danas nije bilo odgovora ili reakcije na našu inicijativu.

Javnost ima pravo da zna da li je za klubove poslanika skupštinske većine prihvatljiv zakon kojeg je u julu 2020. godine donio DPS sa svojim koalicionim partnerima i da li su poslanici većine spremni da već na sjednici Skupštine, najavljenoj za 20. januar, pokrenu proceduru izmjena ovog zakona.

U interesu je javnosti da zna da li je poslanicima skupštinske većine prihvatljiv novi DPS koncept po kojem se članovi Savjeta RTCG biraju suštinski u Administrartivnom odboru a kasnije, voljom većine, potvrđuju na plenarnoj sjednici Skupštine.

Javnost ima pravo da zna stav klubova poslanika većine u odnosu na pitanje uticaja političkih partija na rad RTCG. Da li će klubovi poslanika većine iskoristiti zakon, kojim je DPS htio da ozakoni svoju vlast nad RTCG, da bi u promijenjenim okolnostima omogućili sopstveni uticaj na uređivačku politiku? Da li će umjesto suštinskog oslobađanja RTCG biti izvršena samo zamjena uticaja?

Javnost ima pravo da zna kako klubovi poslanika većine vide ulogu RTCG i njegovih upravljačkih struktura u budućnosti.

Takođe, javnost ima pravo da zna kakav je odnos skupštinske većine prema kontinuiranim zahtijevima Evropske unije, SAD i međunardnih organizacija u pogledu rješavanja pitanja samostalnosti i profesionalizacije RTCG.

Media centar ne očekuje odgovore od poslaničkih klubova opozicije jer su oni sve što su imali rekli dugogodišnjim urušavanjem i zarobljavanjem medijskog javnog servisa kao i zakonskim rješenjima iz jula  prošle godine. Media centar i NVO očekuju odgovore od nove vlasti, koja više od 20 dana ne dostavlja odgovor na našu inicijativu.

Podsjećamo još jednom da ukoliko postupak imenovanja članova Savjeta RTCG bude sproveden u januaru 2021. godine po proceduri koju predviđa važeći propis, biće to veliki korak unazad u primjeni ključnih standarda Evropske unije i Savjeta Evrope koji se odnose na samostalnost upravljačkih organa u javnim emiterima.

Aktuelni Zakon o RTCG je, u pogledu načina izbora i razrješenja članova Savjeta RTCG, najnepovoljnji do sada jer dozvoljava da se članovi Savjeta suštinski biraju voljom većine poslanika u Administrativom odboru (a zatim potvrde na plenarnoj sjednici Skupštine) dok je razrješenje članova Savjeta moguće obaviti na osnovu drugih zakonskih propisa koji propisuju sankcije za javne funkcionere. U prethodnim zakonima o RTCG, izbor članova Savjeta vršen je na osnovu volje ovlašćenih predlagača i bez uticaja poslanika, dok je razrješenje člana Savjeta bilo moguće samo u slučajevima i pod uslovima koje je propisivao zakon o RTCG.

Ukoliko Skupština sprovede proceduru izbora novog Savjeta po važećem propisu, novi saziv Savjeta neće imati karakter samostalnog tijela. Savjet bira i razrješava generalnog direktora, koji kasnije bira direktore organizacionih jedinica, a svi zajedno staraju se o odgovornom poslovanju javnog medijskog servisa. Ukoliko Savjet RTCG nije samostalan, onda će generalni direktor i svi drugi rukovodioci biti pod hipotekom partijske pripadnosti.

Novi saziv Skupštine Crne Gore ima obavezu da odmah unaprijedi stanje u oblasti informisanja javnosti na način što će doprinijeti profesionalizaciji RTCG i oslobađanju od uticaja pilitičkih partija. Time bi u Crnoj Gori bio uspostavljen demokratski standard koji bi teško mogao biti urušen bez obzira na to koji politički subjekti će u budućnosti vršiti vlast.

Nadamo se da klubovi poslanika skupštinske većine imaju iste želje kao i većina građana Crne Gore, a to je da se RTCG oslobodi partijskog uticaja (vlasti i opozicije) i konačno učini profesionalnim javnim medijskim servisom koji pripada i na usluzi je svim građanima.

Zbog razumljivo velike želje da dođe do promjena u RTCG, koje i mi hoćemo, mogu se nenamjerno zanemariti moguće posljedice primjene postojećih loših zakonskih rješenja.

Ukoliko se bude na osnovu važećeg propisa (kojeg je donio DPS) imenovao Savjet, svaka naredna vlast imaće legitimitet da to radi na isti način i imenuje svoje ljude na rukovodeće pozicije u RTCG u odnosu na rezultate izbora. U toj situaciji nema suštinskog oporavaka javnog medijskog servisa. Nema ništa od samostalnog javnog medijskog servisa ukoliko većina u Skupštini izabere članove Savjeta RTCG u odnosu na snagu poslaničkih klubova. Nema ništa od ideje javnog medijskog servisa ukoliko klub poslanika prvi po snazi postavlja generalnog direktora, drugi po snazi direktora TV, treći direktora Radija, četvrti urednika Portala, pa nakon toga urednike, itd… 

Stoga, Media centar poziva klubove poslanika većine da saopštite stavove u vezi sa inicijativom i odagnaju sumnje koje ćutanje i izbjegavanje odgovora uvijek može da izazove.

Goran Đurović, direktor Media centra