Nije omogućeno predstavljanje argumenata opozicije

Prigovor Media centra Komisiji za predstavke i pigovore slušalaca i gledalaca RTCG

U Dnevniku 2, emitovanom 13.08.2020, došlo je do kršenja profesionlanih principa i standarda RTCG objavljivanjem izjave Duška Markovića, predsjednika Vlade i kandidata za poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) na parlamantarnim izborima, bez uključivanja predstavnika poltičkih subjekata čija je izjava bila povod za njegovu reakciju. Prilog je posvećen optužbama da DPS vodi funkcionersku kampanju koja je suprotna pravilima OSCE-a.

U prilogu se u najavi daje kratko objašnjenje da je predsjednika Vlade negirao optužbe dijela opozicije, analitičara i medija da on i Vlada vode funkcionersku kampanju i da zloupotrebljavaju resurse u partijske svrhe. U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na KREDIBILITET (“Informativni programi moraju tačno da prenose događaje, podatke i izjave, omogućavajući gledaocima i slušaocima da sami formiraju stavove. Novinari i urednici su odgovorni ne samo za ono što objave već i za ono što prešute a od interesa je za javnost.”).

U osporenom izvještaju došlo je do kršenja i profesionalnog standarda koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova.”) U prilogu nije omogućeno predstavljanje argumenata opozicije a nije uzeta ni izjava neutralnog analitičara ili NVO koje se bave pitanjem praćenja preizbornih kampanja. Gledaoci nisu na osnovu priloga mogli da razumiju šta je to “funkcionerska kampanja”, šta su ključne zamjereke onih koji tvrde da DPS vodi ovaj vid kampanje.

Valja napomenuti da u prethodnim informativnim emisijama Dnevnik 2 nije dato nijedno reagovanje opozicije, NVO ili medija koji su ukazivali na to da DPS vodi funkcionersku kampanju.U članu 6 Pravila o izvještavanju RTCG o predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore stav 2 nevedeno je: “Izvještaji o aktivnostim državnih organa, funkcionera i predstavnika lokalne samouprave, na njihovim redovnim državnim poslovima u vrijeme predizborne kampanje, ne smiju sadržati poruke izborne i stranačke propagande.” Izjava predsjednika Vlade je data u svrhu izborne i stranačke propagande jer na predizbornu kritiku drugih političkih subjekata i analičara u vezi sa kampanjom odgovara sa pozicije predsjednika Vlade a ne kanididata za poslanika.

Ovo je suprotno članu 8 stav 3 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela AEM (“Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja, o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove.) Prilog upućuje na kandidata sa izborne liste DPS-a.