Rtcg

NVO TRAŽE HITNE IZMJENE ZAKONA O RTCG NA SJEDNICI SKUPŠTINE 20. JANUARA

Aktuelni Zakon o RTCG je, u pogledu načina izbora i razrješenja članova Savjeta RTCG, najnepovoljnji do sada jer dozvoljava da se članovi Savjeta suštinski biraju voljom većine poslanika u Administrativom odboru (a zatim potvrde na plenarnoj sjednici Skupštine) dok je razrješenje članova Savjeta moguće obaviti na osnovu drugih zakonskih propisa koji propisuju sankcije za javne funkcionere. U prethodnim zakonima o RTCG izbor članova Savjeta vršio se na osnovu volje ovlašćenih predlagača i bez uticaja poslanika, dok je razrješenje člana Savjeta bilo moguće samo u slučajevima i pod uslovima koje je propisivao zakon o RTCG.

Ukoliko Skupština sprovede proceduru izbora novog Savjeta po važećem propisu, novi saziv Savjeta neće imati karakter samostalnog tijela. Savjet bira i razrješava generalnog direktora, koji kasnije bira direktore organizacionih jedinica, a svi zajedno staraju se o odgovornom poslovanju javnog servisa. Ukoliko Savjet RTCG nije samostalan, onda će generalni direktor i svi drugi rukovodioci biti pod hipotekom partijske pripadnosti.

Novi saziv Skupštine Crne Gore ima obavezu da odmah unaprijedi stanje u oblasti informisanja javnosti na način što će doprinijeti profesionalizaciji RTCG i oslobađanju od uticaja pilitičkih partija. Time bi u Crnoj Gori bio uspostavljen demokratski standard koji bi teško mogao biti urušen bez obzira koji politički subjekti će u budućnosti  vršiti vlast. Svojim odnosom prema inicijativi NVO  poslanici i Vlada pokazaće na djelu da li žele istinsku profesionalizaciju i samostalnost RTCG ili samo nastavak kontrole i partijskog uticaja na rad javnog servisa.

Nadamo se da većina u Skupštini ima iste želje kao i većina građana Crne Gore a to je da se RTCG oslobodi partijskog uticaja (vlasti i opozicije) i konačno učini profesionalnim javnim servisom koji pripada i na usluzi je svim građanima. Zbog velike želje da dođe do promjena u RTCG, koju i mi hoćemo, mogu se zanemariti moguće posljedice primjene loših zakonskih rješenja.

Ukoliko bude prihvaćena, inicijativa NVO neće dovesti do prolongiranja prijeko potrebne smjene aktuelnog rukovodstva RTCG već samo doprinijeti da novi saziv Savjeta i novo rukovodstvo ne budu pod hipotekom bliskosti sa aktuelnom vlašću.

U pogledu izbora i razrješenja članova upravljačkih organa (Savjeta) javnih medijskih servisa, nema precizne regulative Evropske unije ili Savjeta Evrope, pa je pitanje uređenja izbora i razrješenja članova upravljačkih organa prepušteno nacionalnim zakonodavstvima. Ova činjenica daje mogućnost poslanicima da ovaj segment Zakona izmijene u hitnom postupku.

Podnosioci inicijative za izmjene Zakona o RTCG se nadaju da većina u Skupštini neće iskoristiti propis kojeg je donio DPS za „osvajanje“ RTCG i da neće zbog kratkotrajne prividne koristi dodatno pogoršati stanje u RTCG.

Ukoliko se bude na osnovu važećeg propisa (kojeg je donio DPS) imenovao Savjet, svaka naredna vlast imaće legitimitet da to radi na isti način i imenuje svoje ljude na rukovodeće pozicije u RTCG u odnosu na rezultate izbora. U toj situaciji nema suštinskog oporavaka javnog medijskog servisa. Nema ništa od samostalnog javnog medijskog servisa ukoliko većina u Skupštini izabere članove Savjeta RTCG u odnosu na snagu poslaničkih klubova. Nema ništa od ideje javnog medijskog servisa ukoliko klub poslanika prvi po snazi postavlja generalnog direktora, drugi po snazi direktora TV, treći direktora Radija, četvrti urednika Portala, pa nakon toga urednike itd… 

Media centarjeprije novogodišnjih praznika dostavio poslaničkim klubovima i ministarki javne uprave, digitalnog društva i medija Analizu položaja Savjeta u zakonima od 2002. do 2020. godine i prijedlog izmjena i dopuna Zakona sa obrazloženjem, kako bi Vlada i poslanici na što jednostavniji način mogli da izvrše neophodne izmjene prije imenovanja novih članova Savjeta RTCG. Odgovor do danas nismo dobili.

Predloženim izmjenama Zakona o RTCG tražimo da procedura imenovanja članova Savjeta bude slična onoj koju su propisivali prethodni zakoni o RTCG iz 2002. i 2008. godine  a po kojoj su umjesto poslanika, kandidate za članove Savjeta imenovali ovlašteni predlagači iz organizacija civilnog društva. Takođe, osim procedure kojom se želi  smanjiti prostor za uticaj političkih partija na imenovanje članova Savjeta, predloženi su i pooštreni kriterijumi za ovlaštene predlagače iz reda NVO, kako bi se osiguralo da samo istinski aktivne i kredibilne organizacije učestvuju u ovom procesu i imenuju ljude sa integritetom.

Goran Đurović, Media centar