Megafon Saopstenje

Ombudsman RTCG postao saučesnik u skrivanju informacija od javnosti

Ombudsman za prava gledalaca i slušalaca RTCG, Danijela Popović, postala je saučesnik u skrivanju informacija od javnosti. Naime, Media centar je dostavio 23. oktobra ove godine prigovor Ombudsmanu RTCG, ukazujuči na činjenicu da je u Dnevniku 2, emitovanom 21. oktobra, došlo do kršenja profesionalnih pincipa i standarda RTCG neobjavljivanjem informacija o rezoluciji o Crnoj Gori, koju je 18. oktobra donio Parlament Evropske unije.

Rezolucija sadrži ocjenu i kritiku u vezi sa ponovnim izborom generalnog direktora RTCG Borisa Raonića nakon donošenja pravosnažne presude Višeg suda, a povodom njegovog nezakonitog imenovanja 2021. godine. Nacionalni javni medijski servis je sakrio od javnosti informaciju o dijelu rezolucije Parlamenta EU u kojoj se “izražava zabrinutos zbog izbora generalnog direkora RTCG kojim se krši pravosnažna sudska odluka”.

Dok su, tokom dana, drugi elektronski mediji objavli kao važnu vijest informaciju o ovom dijelu rezolucije Parlamenta EU, TVCG je ignorisala ovu za javnost važnu informaciju.  U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na KREDIBILITET (“Informativni programi moraju tačno da prenose događaje, podatke i izjave, omugućavajući gledaocima i slušaocima da sami formiraju stavove. Novinari i urednici su odgovorni ne samo za ono što objave, već i za ono što prešute a od interesa je za javnost.”)

U Dnevniku 2 nije bilo informacija o dijelu rezolucije Parlamenta EU koji se odnosi na RTCG. TVCG na ovaj način nastavlja da skriva od javnosti sve informacije koje su problematične za generalnog direktora i RTCG, dok istovremeno redovno objavljuje u Dnevniku 2 i najmanje naznake pozitivnih komentara koje dolaze od evropskih institucija, međunarodnih organizacija ili inostranih nevladinih organizacija koje sprovode analize o radu medija. Praksa  skrivanja nezgodnih informacija koju je uspostravila RTCG dok je bila u potpunosti  kontrolisana od strane Demokratske partije socijalista (DPS) nastavlja se i danas kad RTCG kontrolišu partije koje čine novu vlast.

Ombudsman RTCG Danijela Popović je prihvatila objašnjenje “uredništva TVCG” da je dio rezolucuje kojim se izražava zabrinutost za stanje u RTCG putem društvene mreže “X” objavila jedna NVO, pa samim tim valjda to nije bila vijest koju je trebalo prenijeti. Umjesto da “uredništvo TVCG” samostalno  pročita rezoluciji Parlamenta EU i prenese nezgodne djelove koji se tiču njih samih, oni se pravdaju time da sam Evropski parlament nije stavio akcenat na taj dio rezolucije već na neka druga pitanja.

zakljucak ombudsman

Na žalost, Ombudsman RTCG Danijela Popović je, uvažavajući nemušta pravdanja “uredništva TVCG”, postala saučesnica u praksi skrivanja važnih informacija od javnosti. Ombudsman RTCG je svojim zaključkom ohrabrio urednički tim da nastavi da skriva informacije o kritičkim stavovima važnih institucija i organizacija u pogledu rada RTCG. Umjesto da svojim djelovanjem štiti primjenu profesionalnih standarda i principa u radu RTCG, Danijela Popović djeluje suprotno zakonom utvrđenim nadležnostima i ohrabruje neprofesinalizam RTCG.

Media centar je podnio prigovor Omudsmanu RTCG i zbog skrivanja infomacije da je u izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori objavljenom  8. novembra konstatovano: “U januaru 2023. Osnovni sud u Podgorici poništio je odluku Savjeta RTCG o imenovanju generalnog direktora javnog emitera kao protivzakonitu. U maju 2023. ovu je presudu u drugom stepenu potvrdio je Viši sud u Podgorici.  Savjet RTCG je u junu 2023. godine ponovo imenovao istu osobu za generalnog direktora RTCG, što je izazvalo oštru reakciju javnosti i više OCD, koje su optužile Savjet RTCG za zloupotrebu položaja i nepostupanje po pravosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci. Državno tužilaštvo je pokrenulo kriminalističku istragu u vezi sa ovim slučajem.“

Ostaje da se vidi da li će Danijela Popović, ombudsman RTCG, nastaviti da štiti neprofesionalni rad urednika TVCG i tako doprinese daljem urušavanju kredibiliteta nacionalnog javnog medijskog servisa.

U ime Media centra,

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica 1. decembar 2023. godine