Otašević u zoni krivične odgovornosti zbog falsifikovanja isprave u postupku imenovanja za vršioca dužnosti direktora RTV Podgorica

Otašević u zoni krivične odgovornosti zbog falsifikovanja isprave u postupku imenovanja za vršioca dužnosti direktora RTV Podgorica

Aktuelni vršilac dužnosti direktora RTV Podgorica i kandidat za ovu funkciju u punom mandatu, Vladimir Otašević, je u zoni krivične odgovornosti jer je prilikom imenovanja za vršioca dužnosti direktora a moguće i na konkursu za izbor direktora RTV Podgorica u punom mandatu, priložio falsifikovanu ispravu za što je članom 412 Krivičnog zakonika Crne Gore propisana kazna do tri godine zatvora. Članom 412 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore propisano je:

„(1) Ko napravi lažnu ili izda neistinitu ispravu ili preinači pravu ispravu u namjeri da se takva isprava upotrijebi kao prava ili ko takvu lažnu ili neistinitu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniće se zatvorom do tri godine.“

Naime, Vladimir Otašević, aktuelni vršilac dužnosti direktora RTV Podgorica u sklopu dokumentacije za izbor vršioca dužnosti direktora lokalnog javnog emitera, koji je obavljen na sjednici Savjeta održanoj 12. decembra prošle godine, predao je izjavu kojom tvrdi da nije u sukobu interesa propisanim članom 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica. Media centar je ukazivao ranije da Vladmir Otašević nije mogao biti imenovan za vršioca dužnosti direkora RTV Podgorica jer je suprotno članu 29 Odluke  supruga Vladimira Otaševića bila vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo,  koji se pored ostalog bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja i oglašavanjem. Bez obzira na ovu činjenicu Savjet RTV Podgorica je većinom glasova imenovao Otaševića za vršioca dužnosti direktora RTV Podgorica.

impersum press

 

 

Takođe, Vladimir Otašević je na konkursu za direktora RTV Podgorica u punom mandatu, raspisanom 9. a okončanom 24. januara ove godine, predao izjavu kojom takođe tvrdi da nije u sukobu interesa iako je prema podacima sa samog Portala PRESS u tom trenutku njegova supruga bila vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo,  koji se pored ostalog bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja. Prema dostupnim informacijama iz Impresuma Portala PRESS od 26. januara, u tom trenutku supruga Otaševića je i dalje vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo. Da su optužbe Media centra opravdane dokazuje i činjenica da supruga Vladimira Otaševića takoreći od juče nije više vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo, već se umjesto nje sada kao vlasnik 90% privrednog društva pojavljuje drugo lice (Dragan Leković).

video cjenovnik

agencija

 

vlasnistvo press

 

Postavlja se pitanje zašto bi se supruga Vladimira Otaševića neposredno prije sjednice Savjeta RTV Podgorica, na kojoj će se obaviti izbor direktora RTV Podgorica, odrekla vlasništva u privrednom društvu Montenegro Press Company doo,  ukoliko ne postoji sukob interesa zabranjen članom 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica. Pomenuti član 29 Odluke propisuje da za člana Savjeta (odnosno direktora) ne mogu biti imenovana lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica  “koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i/ili lica koja imaju pravni interes u pravnim licima, koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu video zapisa, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama;” U Impresumu Portala PRESS (https://press.co.me/impressum/) je jasno navedeno da se ovo pravno lice bavi video produkcijom i oglašavanjem (prilažemo dokaz) jer su jasno navedene e-mail adrese na koje se mogu javiti zainteresovani za izradu video produkcije i marketing. Ovim se nedvosmisleno dokazuje da se privredno društvo u kojem je supruga Otaševića imala 90% vlasništva bavi proizvodnjom audio-vizuelnih sadržaja i oglašavanjem. Takođe, ovo privredno društvo koje je osnivač portala PRESS se dokazano bavi oglašavanjem i proizvodnjom audio-video sadržaja što potvrđuje cjenovnik usluga objavljen prilikom održavanja lokalnih izbora u Podgorici, Baru, Kolašinu i Danilovgradu 2022. godine kao i cjenovnik za parlamentarne izbore održane u junu 2023. godine. Ovo privredno društvo čija je 90% vlasnica do skoro bila supruga Vladimira Otaševića je naplaćivalo uslugu izrade video materijala 250 eura po danu dok je publikovanje (na portalu) naplaćivala 200 eura po danu. Dakle, supruga Otaševića je praktično do juče bila vlasnica 90% privrednog društva koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja i oglašavanjem. To je na osnovu člana 29 Odluke prepreka da Vladimir Otašević bude imenovan za vršioca dužnosti direkrtora RTV Podgorica kao i za funkciju direktora u punom mandatu. Prema dostupnim podacima sa Portala PRESS, Vladimir Otašević je prilikom imenovanja za vršioca dužnosti direktora  predao Savjetu RTV Podgorica falsifikovane isprave. Prema podacima dostupnim na Portalu PRESS, vrlo je vjerovatno da je isto uradio i na konkursu za izbor direktora u punom mandatu, na što upućuje podatak od 26. januara objavljen na Portalu PRESS, gdje njegova supruga i dalje figurira kao vlasnica 90% privrednog društva Montenegro Press Company doo. Saučesnici u ovom procesu su do sada bili predsjednica i članovi/članice Savjeta RTV Podgorica koji su glasali za Vladimira Otaševića za vršioca dužnosti i koje će ovakvog “profesionalca”, koji treba da brani i traga za istinom, izabrati za direktora u punom mandatu.

vlasnistvo press2

 

U ime Media centra želim da se posebno zahvalim Vasiliju Čarapiću (PES), Mitru Šušiću (ZBCG) i Jeleni Borovinić Bojović (ZBCG) na ovakvom političkom procesu preuzimanja RTV Podgorica.  Do prijeke profesionalizacije RTV Podgorica i raskida sa neprofesionalnom praksom  koju je uspostavio DPS, ne može doći ukoliko se nezakonitim postupcima ostvaruju politčki ciljevi i dovode na odgovorna mjesta osobe koje nedostatkom integriteta mogu doprinijeti samo daljem urušavanju ovog lokalnog javnog medijskog servisa, kojeg građani Podgorice finansiraju sa skoro 2 miliona eura godišnje.  U ime Media centra posebno se zahvaljujem i potpredsjedniku Glavnog garada Luki Rakčeviću (URA) kao i nepoznatim funkcionerima Demokratske CG koji participraju u koaliciji na vlasti u Podgorici i koji nijemo, kao i njihovi koalicioni partneri, posmatraju nezakonite političke operacije preuzimanja lokalnog javnog emitera. Sada uz učešće svih političkih partija na vlasti i podršku GP URA imamo zaokruženo političko preuzimanje RTCG i Gradske RTV Podgorica a posljedica ovog procesa je da ni RTCG a ni Gradska RTV Podgorica neće kritikovati rad vlasti zarad ostvarenja ličnih ambicija nezakonito imenovanih direktora. Na ovim primjerima se bjelodano vidi koliko je aktuelnoj vlasti u Glavnom gradu i na državnom nivou stalo do vladavine prava.  Subjekat nadzora, u postupku inspekcijskog nadzora, može da predlaže i podnosi dokaze u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja.     Inspektor, po službenoj dužnosti, utvrđuje činjenično stanje i izvodi dokaze u postupku inspekcijskog nadzora.

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 8. februar 2024. godine