P r i g o v o r Agenciji za elektronske medije na rad privrednog društva “Nova M doo”-emitera televizijskog programa ‘’Nova M’’

povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji ‘’Centralni dnevnik’’ dana 18.08.2020. godine.

Zbog:
-kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”,
-kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o dogadjajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima)
-kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti
-kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

Obrazloženje

U emisiji Centralni Dnevnik Nove M televizije, emitovane 18. avgusta 2020, objavljen je intervju sa ministrom odbrane u Vladi Crne Gore Predragom Boškovićem. Povod za intervju su bili predstojeći parlamentarni izbori u Crnoj Gori koje je ministar odbrane analizirao iz perspektive bezbjednosti.
Upoređujući političku situaciju uoči izbora 2016. godine i ove danas, ministar odbrane je kazao da su one manje više slične što se tiče “nasrtaja na Crnu Goru”. “Te snage su sada udružene i imamo situaciju, kako i oni sami to tvrde, da tri kolone u Crnoj Gori, bez izuzetka, zagovaraju takvu opciju, opciju Velike Srbije, opciju Crne Gore u sastavu Srbije i opciju onoga što je vraćanje na 1918. godinu”.

Objavljivanjem intervjua u kome ministar odbrane, i to u završnici izborne kampanje za parlamentarne izbore, iznosi političke ocjene o pojedinim učesnicima izbora, sumnjičeći ih da su dio onih koji navodno nasrću na Crnu Goru, Nova M je prekršila član 11 stav 1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima koji glase:
“Programski sadržaji, a naročito informativno-politički i programi o tekućim događajima moraju biti pravični i izbalansirani, što se postiže objavljivanjem suprotstavljenih stavova, bilo u istom programu ili u nizu drugih programa, koji predstavljaju cjelinu u obradi određene tematike.
Programskim sadržajima se ne smiju tendenciozno promovisati interesi jedne političke stranke ili bilo koje grupe ili pojedinca, posebno ukoliko se takvi sadržaji emituju sistematično tokom određenog vremenskog perioda”.

Imajući u vidu da je tema o kojoj je govorio ministar odbrane vrlo kontroverzna, to je tim prije obavezivalo Novu M na poštovanje čl. 11 pomenutog Pravilnika i da obezbijedi mogućnost onima koje optužuje ministar da iznesu svoje stavove i tako postigne obavezujuću pravičnost i izbalansiranost u svom programu.

Nova M je ovakvim programskim sadržajem narušila i pravilo druge strane, koje je propisano čl 4 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima. To pravilo glasi: “Obaveza elektronskih medija da kod izvještavanja o pitanjima ili pojavama koje uključuju sukob bilo koje vrste, svim stranama koje su uključene u raspravu pruži mogućnost da u polemici učestvuju na ravnopravan način. Ovo načelo ne dozvoljava jednostrane napade na ličnosti, niti vođenje dugotrajnih ili ponavljanih kampanja u vezi sa pojedinim ličnostima, društvenim grupama ili institucijama, bez novih relevantnih podataka koji bi opravdali produženo ili ponovljeno izvještavanje o istoj pojavi, događaju, instituciji ili ličnosti”.

S obzirom na to da se profesionalni propust dogodio u periodu izborne kampanje, važno je napomenuti da je u ovom slučaju došlo i do kršenja člana 8 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela Agencija za elektronske medije, koji glasi: “Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove”.

Intervju ministra odbrane je imao promotivni karakter i bio je u funkciji promovisanja stavova Demokratske partije socijalista, kao učesnice na predstojećim parlamentarnim izborima.

Sporni sadržaj je suprotan i članu 5 Pravilnika o medijskom predstavljanju u toku izborne kampanje za izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji će biti održani 30. avgusta 2020. godine, koji glasi: “Emiter Nova M će u informativnim emisijama, izvan programa koji su namijenjeni za izbornu kampanju, obavještavati o aktuelnim zbivanjima aktivnostima državnih organa i funkcionera, poštujući pravila profesionalizma, objektivnosti novinarske etike”.

U okviru istog sadržaja (Centralni dnevnik) nije data mogućnost drugoj strani da saopšti svoje stavove u odnosu na kvalifikacije i stavove saopštene od strane učesnika izborne kampanje, pa je sam sadržaj jednostran, što je suprotno pravilima profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike.

U ime podnosioca:

Goran Đurović
br.tel: 067 324 555
e-mail: media@mediacentar.me
gorandjurovic.mne@gmail.com