Prigovor Media centra Agenciji za elektronske medije na rad TVCG

povodom emitovanja priloga u informativnoj emisiji ‘’Dnevnik 2’’ dana 26.08.2020. godine.

Zbog:
-kršenja člana 55 Zakona o elektrosnkim medijima kojim je propisana obaveza “davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”,
-kršenja obaveze emitera da informativnim programom doprinosi cjelovitom i nepristrasnom informisanju javnosti o dogadjajima (član 7 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima),
-kršenja obaveze emitera iz člana 8 st.1 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima u dijelu koji se odnosi na obavezu poštovanja načela tačnosti i nepristrasnosti,
-kršenja obaveze da informativno-politički programi moraju biti pravični i izbalansirani i obaveze da se programskim sadržajima ne smiju tendeciozno promovisati interesi bilo koje grupe ili pojedinanca, (član11 st.1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima).

Obrazloženje
U Dnevniku 2 TVCG, emitovanom 26.08.2020, objavljen je prilog posvećen sastanku predsjednika Vlade Crne Gore i nosioca izborne liste Demokratske partije socijalista Duška Markovića sa partijskim pristalicama na Ivanovim Koritima (Cetinje). U prilogu su prenijeti izvodi iz obraćanja gospodina Markovića partijskim pristalicama koji su imali potpunu ikonografiju Demokratske partije socijalista (DPS). Prenijeta izjava predstavlja klasične političke predizborne poruke upućene javnosti. U prilogu se prenosi: “Crnu Goru napadaju ovih dana oni isti koji je nijesu željeli 2006. i čiji su je preci poništili 1918. U svijetu nije zabilježeno da se u poltičkim povorkama nalaze sveštena lica, te da su u Crnoj Gori zakon i pravni poredak jednaki za sve.” U prilogu gospodin Marković saopštava: “Moraće je poštovati ako je neće voljeti. Srpska pravoslavna crkva i njeni sveštenici će se vratiti u manastire i crkve. Neće ih biti više u poltičkim povorkama. Neće ih biti za mikrofonom gdje prklinju naše očeve, naše đedove i nas same i našu djecu. To se nigdje u 21. vijeku ne radi u svijetu, nažalost u Crnoj Gori se to radi. I to smo trpjeli i to ćemo istrpjeti do 30. avgusta, nakon toga ni to se više neće tolerisati. Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija, tako i za Backovića i za sve druge….”
Spornim prilogom prekršen je član 11 stav 1 i 2 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima koji glase:
“Programski sadržaji, a naročito informativno-politički i programi o tekućim događajima moraju biti pravični i izbalansirani, što se postiže objavljivanjem suprotstavljenih stavova, bilo u istom programu ili u nizu drugih programa, koji predstavljaju cjelinu u obradi određene tematike.
Programskim sadržajima se ne smiju tendenciozno promovisati interesi jedne političke stranke ili bilo koje grupe ili pojedinca, posebno ukoliko se takvi sadržaji emituju sistematično tokom određenog vremenskog perioda”. Sporni prilog je nastavak sistematičnog i kontinuiranog promovisanja jedne poltičke stranke od 4. avgusta i potvrđivanja izbornih listi za parlamantarne izbore čime je zvanično počela izborna kampanja. U ovom i mnogim prethodnim sličnim prilozima izostala je izbalansiranost, “što se postiže objavljivanjem suprotstavljenih stavova, bilo u istom programu ili u nizu drugih programa, koji predstavljaju cjelinu u obradi određene tematike.”

Ovaj prilog suprotan je i članu 55 Zakona o elektronskim medijima koji propisuje da je obaveza medija “davanje doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti”.

S obzirom na to da se profesionalni propust dogodio u periodu izborne kampanje, važno je napomenuti da je u ovom slučaju došlo i do kršenja člana 8 Pravilnika o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike kojeg je donijela Agencija za elektronske medije, koji glasi: “Emiter je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2 ovog člana, prilikom izvještavanja o aktuelnim događajima, radu državnih organa i funkcionera i svih subjekata koji su uključeni u proces izborne kampanje, u vezi sa pitanjima koja se ne odnose na izbore, vodi računa da navedeno izvještavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove”. Takođe, sporni prilog je suprotan članu 6 Pravila o izvještavanju RTCG o predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore stav 2 u kojem je nevedeno: “Izvještaji o aktivnostim državnih organa, funkcionera i predstavnika lokalne samouprave, na njihovim redovnim državnim poslovima u vrijeme predizborne kampanje, ne smiju sadržati poruke izborne i stranačke propagande.”
Izjava gospodina Duška Markovića po sadržaju i karakteru predstavljali promociju stavova Demokratske partije socijalista, kao učesnice na predstojećim parlamentarnim izborima, a iznošenje teških optužbi na račun njenih političkih protivnika i konkurenata na izborima. Takođe, izjava je data na skupu pristalica DPS-a, što se vidi na snimku (ikonografija sa predizbornih skupova DPS-a).

U osporenom prilogu došlo je do kršenja i profesionalnog standarda RTCG koji se odnosi na OBJEKTIVNOST. (“Činjenice i stavovi moraju biti predstavljeni ravnopravno, a izvještavanje mora uzeti u obzir sve osobe, institucije, događaje relevantne za temu. Objektivnost u informativnim programima ne obezbjeđuje se samo ravnotežom suprotstavljenih stavova, već i kompletnim predstavljanjem okolnosti koje su dovele do tih stavova. Pri izvještavanju treba izbjegavati sve što izaziva razumnu sumnju u objektivnost novinara ili javnog radio difuznog servisa i što bi moglo stvoriti predstavu da su oni izloženi pritisku ideološke, političke, finansijske, socijalne, vjerske ili kulturne prirode.”). U prilogu TVCG nije omogućeno predstaljanje stavova drugih subjekata. U spornom prilogu iznijet je čitav niz kvalifikacija na račun sveštenstva Mitropolije Crnogosko-primorske, koja je prepoznata od strane DPS-a kao politički oponent, bez mogućnosti da se na kvalifikacije odgovori od strane onih na koje se odnose. U ime podnosioca:
Goran Đurović
br.tel: 067 324 555
e-mail: media@mediacentar.me
gorandjurovic.mne@gmail.com