Prigovor1

Prigovor na prilog emitovan u emisiji ‘Žurnal’ Prve TV

U centralnoj informativnoj emisiji  “Žurnal” Prve TV, emitovanoj 16. februara 2022. godine u 19h, došlo je, prema mišljenju Media centra, do kršenja člana 8 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima, koji propisuje:

“U proizvodnji informativnih programa, elektronski mediji su dužni da poštuju načela objektivnosti, nepristrasnosti, blagovremenosti, tačnosti, zabrane diskriminacije, slobode objavljivanja komentara i primjene pravila druge strane. Događaji se moraju vjerno prikazati, a različiti pristupi i mišljenja biti profesionalno i korektno zastupljeni. Mišljenja i komentari moraju biti odvojeni od činjeničnog izvještavanja, a njihov izvor ili autor prepoznatljivi.  
Povod za emitovanje spornog priloga na Prvoj TV bila je najava vijesti emitovane na Novoj M dan ranije 15. februara 2022.  Naime, u emisiji ‘Centralni dnevnik’ od 15. februara najavljen je izvještaj o svečanosti povodom Dana državnosti Srbije na kojoj je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio orden Milanu Kneževiću, jednom od lidera političkog saveza Demokratski front i poslaniku u Skupštini Crne Gore. Naslov kojim je najavljen ovaj izvještaj glasio je: “Orden za ‘Pipuna’”, pri čemu je, umjesto imena odlikovanog političara, iskorišćen nadimak ‘Pipun’, čija pežorativnost je naglašena stavljanjem znakova navoda. Prva TV je u svom prilogu od 16. februara stala u zaštitu poslanika Milana Kneževića kršeći, pri tome, više obaveza emitera propisanih  članom 8 Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima.

U spornom prilogu nije ispunjena obaveza emitera da poštuju  Načelo objektivnosti: “Obaveza elektronskih medija da u informativnim programima svako stanovište predstave na objektivan način, bez uređivačkih intervencija i komentara kojima bi se favorizovala jedna strana, ili neistinito predstavio predmet informativnog sadržaja. Kada između elektronskog medija i pojedinaca i/ili organizacija postoji interesna povezanost, onda se ta povezanost u programu mora jasno naglasiti;” U najavi priloga bilo je neohodno navesti povezanost direktorice Prve TV, gospođe Marine Jočić sa poslanikom Milanom Kneževićem jer oboje pripadaju političkom savezu DF.

Takođe je prekršeno i Načelo nepristrasnosti: “obaveza elektronskih medija da činjenično izvještavanje jasno odvoji od stava, mišljenja ili komentara, pri čemu lično uvjerenje i mišljenje urednika i novinara ne smiju da diskriminatorno utiču na izbor teme i način njenog predstavljanja. Primjena ovog načela isključuje manipulisanje izjavama, saopštenjima i sličnim sadržajima s ciljem promjene njihovog osnovnog smisla (zlonamjerno skraćivanje ili montiranje djelova sadržaja i sl.),   odnosno manipulacije slikom, tonom i sadržajem koje iskrivljuju osnovni smisao saopštenog;”.  

U spornom prilogu prekršeno je i Načelo slobode objavljivanja komentara: “Sloboda elektronskih medija da u skladu sa svojom uređivačkom politikom komentarišu pojave, događaje i postupke pojedinaca, državnih organa, političkih partija i drugih institucija, kao i obaveza da komentare jasno odvoje od ostalih vijesti i informacija, posebno onih koji se odnose na istu temu;” Autorstvo spornog priloga ostalo je nepoznato javnosti, a prilog nije najavljen kao komentar (analitička novinarska forma).

Prekšeno je i Pravilo druge strane: “Obaveza elektronskih medija da kod izvještavanja o pitanjima ili pojavama koje uključuju sukob bilo koje vrste, svim stranama koje su uključene u raspravu pruži mogućnost da u polemici učestvuju na ravnopravan način. Ovo načelo ne dozvoljava jednostrane napade na ličnosti, niti vođenje dugotrajnih ili ponavljanih kampanja u vezi sa pojedinim ličnostima, društvenim grupama ili institucijama, bez novih relevantnih podataka koji bi opravdali produženo ili ponovljeno izvještavanje o istoj pojavi, događaju, instituciji ili ličnosti;”

U spornom prilogu nije data prilika Novoj M da saopšti svoj stav zbog profesionalnog prekršaja u kreiranju naslova, već je taj prekršaj iskorišćen kao povod za plasiranje političkog pamflet u kome su izneseni politički stavovi o nizu tema, koji su intonirani kao optužbe na račun neistomišljenika političke organizacije kojoj pripada direktorka Prve TV, kao i televizije Nova M.