Radionice 2

Radionica u Budvi

Media centar organizuje radionice posvećene izgradnji kapaciteta građana i predstavnika NVO po pitanju podnošenja prigovora u vezi sa poštovanjem profesionalnih standarda u programskim sadržajima elektronskih medija

Na radionici će biti analizirani prilozi emitovani u elektronskim medijima (kao studije slučaja) a zatim i predstavljen proces podnošenja prigovora.

Radionicu će voditi predstavnici Media centra: Dragoljub Duško Vuković i Goran Đurović.