Prigovor1

RTCG skriva od javnosti kritike EU u vezi sa izborom generalnog direktora

Media centar je uputio novi prigovor Ombudsmanu RTCG zbog kršenja profesionalnih standarda i skrivanja važnih informacija od javnosti.

U Dnevniku 2, emitovanom 8.11.2023, došlo je do kršenja profesionalnih principa i standarda RTCG neobjavljivanjem informacija o Izvještaju o Crnoj Gori, kojeg je 8. novembra 2023. objavila Evropska komisija a koji sadrži informacije u vezi sa ponovnim izborom generalnog direktora RTCG Borisa Raonića, nakon donošenja pravosnažne presude Višeg suda kojom je označeno protizakonitim njegovo imenovanje 2021. godine.

Nacionalno javni medijski servis je sakrio od javnosti informaciju iz Izvještaja Evropske komisije u kojem se,  na stranama 44-45, saopštava: „Javni emiter, RTCG, nastavio je voditi uravnoteženu uređivačku politiku, pružajući širokom spektru političkih aktera priliku za predstavljanje različitih političkih stavova na svim svojim platformama, uključujući i vrijeme opštinskih, predsjedničkih i parlamentarnih izbora. U januaru 2023. Osnovni sud u Podgorici poništio je odluku Savjeta RTCG o imenovanju generalnog direktora javnog emitera kao protivzakonitu. U maju 2023. ovu je presudu u drugom stepenu potvrdio Viši sud u Podgorici.  Savjet RTCG je u junu 2023. godine ponovo imenovao istu osobu za generalnog direktora RTCG, što je izazvalo oštru reakciju javnosti i više OCD, koje su optužile Savjet RTCG za zloupotrebu položaja i nepostupanje po pravosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci. Državno tužilaštvo je pokrenulo krivičnu istragu u vezi sa ovim slučajem. Efikasan pravni lijek u slučajevima kada je Skupština razriješila članove Savjeta RTCG tek treba da se obezbijedi, bilo kroz sudsku praksu, bilo kroz zakon.“

Tokom dana, ostali mediji su objavli kao važnu vijest informaciju o ovom dijelu Izvještaja EK, dok je TVCG ignorisala ovu važnu informaciju za javnost.  U ovom slučaju, došlo je do kršenja profesionalnog standarda koji se odnosi na KREDIBILITET (“Informativni programi moraju tačno da prenose događaje, podatke i izjave, omugućavajući gledaocima i slušaocima da sami formiraju stavove. Novinari i urednici su odgovorni ne samo za ono što objave već i za ono što prešute a od interesa je za javnost.”)

U Dnevniku 2 od 8. novembra nije bilo informacija o dijelu Izvještaja Evropske komisije koji se odnosi na nezakonito imenovanje generalnog direktora RTCG. Ovaj sporni prilog je nastavak skrivanja informacija u vezi sa stavovima institucija EU, među koje spada i nedavno sakriveni dio rezolucije Evropskog parlamenta u kojem je iskazana zabrinutost zbog ignorisanja pravosnažne sudske presude u vezi sa nezakonitim imenovanjem generalnog direktora RTCG.

TVCG na ovaj način nastavlja da skriva od javnosti sve informacije koje su problematične za generalnog direktora i RTCG, dok istovremeno redovno objavljuje u Dnevniku 2 i najmanje naznake pozitivnih komentara koje dolaze od evropskih institucija, međunarodnih organizacija ili inostranih nevladinih organizacija koje sprovode analize o radu medija. Praksa  skrivanja nezgodnih informacija koju je uspostravila RTCG dok je bila u potpunosti  kontrolisana od strane Demokratske partije socijalista (DPS) nastavlja se i danas kad RTCG kontrolišu partije koje čine novu vlast.

Goran Đurović,
direktor Media centra