Nezavisnost Rtcg

RTCG NE OBJAVLJUJE PODATKE O POVJERENJU GRAĐANA

Saopštenjem objavljenim na portalu RTCG i u Dnevniku 2 od 3. avgusta, RTCG je prekršila sopstvene programske principe i profesionalne standarde, kao i Kodeks novinara jer nije navela izvore podataka za tvrdnju da je RTCG bila najgledanija TV stanica u julu. U saopštenju se RTCG poziva na “zvanična mjerenja”, ne navodeći, pritom, o kojim mjerenjima je riječ.

Metodologija koju pokušava da koristi menadžment da bi pokazao uspjehe je besmislena i jedino je koristio još prethodni generalni direktor Božidar Šundić, koji je na sve načine želio da sakrije loše rezultate.

Tvrdnja da Prvi, Drugi i Parlamentarni kanal zajedno imaju najveću gledanost je jednako besmislena kao kada bi se npr. Pink televizija pohvalila da nju, tj. njihovih 45 kanala, gleda najviše građana Srbije.

Nema metode kojom se može sabirati gledanost TV stanica i time argumentovati tvrdnja da ste najgledaniji, i zato ovo saopštenje RTCG predstavlja doprinos širenju lažnih vijest (fake news). Savjet RTCG treba da se odredi prema ovoj gruboj manipulaciji.

Suština uspjeha RTCG nije gledanost, nego povjerenje građana, a upravo te podatke neće da objavi generalni direktor RTCG.

U saopštenju RTCG se samo navodi da raste povjerenje u RTCG, a ne navodi se podatak o povjerenju, iako je to istraživanje radila upravo RTCG u junu ove godine.

Vjerujemo da se ovaj podatak ne objavljuje jer ukazuje na to da se za godinu dana rada novog menadžmenta RTCG vratila na nivo povjerenja niži od onog iz 2016. godine, kada je generalni direktor bio Rade Vojvodić.

Vjerujemo, takođe, da menadžment RTCG ne objavljuje ove podatke jer nije dosegnut suštinski cilj, a to je da javni servis bude prvi po povjerenju.

Taj cilj nije lako ostvariti za godinu dana, ali je, ipak, to moguće, jer je to pošlo za rukom u martu 2018. godine menadžmentu koji su predvodili Andrijana Kadija i Vladan Mićunović.

Nakon samo godinu dana od kada su imenovani na funkcije, Kadija i Mićunović su ostvarili suštinski cilj javnog servisa – da mu građani najviše vjeruju. Taj rezultat je bio moguć jer su građani tada znali da cijene profesionalizam, ali i da prepoznaju da političke partije nemaju nikakav uticaj na RTCG.

Danas građani prepoznaju koliko partije utiču na rad RTCG. Umjesto ranije kontrole od strane DPS-a, danas RTCG kontroliše više partija, što nije i neće dovesti do veće profesionalizacije i povjerenja građana.

RTCG nije nikada bila manje transparentna, pa se sada na web sajtu ne mogu naći izvještaji koji mogu pomoći da se prati poslovanje nacionalnog javnog medijskog servisa. Nema izvještaja o realizaciji programskih planova za 2021. godinu, kako bi se javnost mogla

uvjeriti u način trošenja javnih para (14 miliona eura). Na web sajtu nema istraživanja o

snazi brenda, kako bi se vidjelo što građani misle o RTCG i kako bi mogli rad menadžmenta da upoređujemo sa prethodnim godinama. Na web sajtu čak ne možete da nađete ni ugovor generalnog direktora Raonića, dok možete ugovore prethodnih generalnih direktora Šundića i Kadije.

Umjesto samohvalisanja i obmanjivanja javnosti, menadžment treba da objavljuje podatke i da poštuje sopstvena pravila.

Neobjavljivanjem izvještaja o radu i realizaciji periodičnih izvještaja o realizaciji programa rada i finansijskog plana, Savjet RTCG krši član 26 Zakona o RTCG.

Dragoljub Duško Vuković,

predsjednik Skupštine Media centra